ΟΑΕΔ: 200€ για ένα χρόνο σε μακροχρόνια άνεργους. Μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για θέσεις κοινωφελούς εργασίας

ΟΑΕΔ: 200€ για ένα χρόνο σε μακροχρόνια άνεργους. Μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για θέσεις κοινωφελούς εργασίας
MOTIONTEAM

Λόγο για καταβολή 200 ευρώ σε μακροχρόνια άνεργους έκανε ο διοικητής του ΟΑΕΔ. Καταβάλλεται από σήμερα το δώρο Χριστουγέννων (Vid)

Από 01/01/2014, θα καταβάλλεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των μακροχρόνια ανέργων το ποσό των 200 ευρώ για έναν χρόνο, όπως διευκρίνισε ο διοικητής του ΟΑΕΔ, Θεόδωρος Αμπάτζογλου, μιλώντας στην πρωινή τηλεοπτική εκπομπή του ΑΝΤ1.

Ο κ. Αμπατζόγλου δήλωσε ότι αυτό ισχύει για όλους αυτούς οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι, έχουν ολοκληρώσει το να παίρνουν το επίδομα της ανεργίας και, στη συνέχεια, μπαίνουν στη διαδικασία του μακροχρόνια ανέργου.

Μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για θέσεις κοινωφελούς εργασίας

Μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις για τις 4.413 θέσεις κοινωφελούς εργασίας οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Από τον ΟΑΕΔ δημοσιεύθηκε η τελευταία δημόσια πρόσκληση για θέσεις πλήρους απασχόλησης σε δημόσιους φορείς της χώρας. Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει για χρονικό διάστημα πέντε μηνών.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε σήμερα Πέμπτης και λήγει στις 12 το μεσημέρι της 27ης Δεκεμβρίου. Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ενότητα e-Υπηρεσίες/Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

-Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

-Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

-Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

-Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

-Άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα υποκαταστήματα του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν: α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που επιλέγουν ειδικότητα για την οποία απαιτείται τίτλος σπουδών χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.

Δεν υποχρεούνται να υποβάλουν ξανά δικαιολογητικά όσοι συμμετείχαν στις προηγούμενες δημόσιες προσκλήσεις, εφόσον δεν έχει υπάρξει μεταβολή.

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής: 1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες. 2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες. 3) Ετήσιο δηλωθέν ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα οικονομικού έτους 2013. 4) Ηλικία. 5) Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Οι δημόσιοι φορείς υποχρεούνται να προβούν στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιτυχόντων ωφελουμένων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους.

Σήμερα το δώρο Χριστουγέννων από τον ΟΑΕΔ

Σήμερα εν τω μεταξύ θα καταβληθεί ο δώρο Χριστουγέννων από τον ΟΑΕΔ στους 400.000 ανέργους δικαιούχους επιδόματος ανεργίας.

Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όσοι επιδοτούνται ή επιδοτήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, από την 1η Μαΐου 2013 και εντεύθεν.

Σήμερα επίσης θα καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων 2013 στις ασφαλισμένες μητέρες οι οποίες λαμβάνουν την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας.

Θα προπληρωθούν ακόμη όλα τα επιδόματα ανεργίας τα οποία επρόκειτο να καταβληθούν κατά το χρονικό διάστημα των εορτών, δηλαδή μέχρι την 6η Ιανουαρίου 2014. Τα επιδόματα αυτά αφορούν σε 100.000 δικαιούχους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Αμπατζόγλου: 200 € σε μακροχρόνια άνεργους

SHARE:

24Media Network