"Παγώνει" η πρόσληψη 404 δικαστικών υπαλλήλων

Το κτίριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Το κτίριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης EUROKINISSI

Πρόκειται για προσωρινή διαταγή του Διοικητικού Εφετείου Αθήνας.

Προσωρινή διαταγή με την οποία «παγώνει» ο διαγωνισμός του υπουργείου Δικαιοσύνης για την πρόσληψη 404 δικαστικών υπαλλήλων, εξέδωσε το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Η απόφαση αυτή που θα ισχύσει έως την κρίση επί της αίτησης αναστολής, έρχεται μετά τη σχετική αίτηση τριών υποψήφιων του διαγωνισμού, ο οποίος είναι μέσω ΑΣΕΠ και αφορά υποψηφίους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Παράλληλα, διατηρείται σε ισχύ η σύμβαση εργασίας των προσωρινώς επιτυχόντων με βάση τον πίνακα κατάταξης.

Συγκεκριμένα, η προσωρινή διαταγή «υποχρεώνει τη διοίκηση – σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 8 του ΠΔ 18/1989 και μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί των αιτήσεων αναστολής – να απέχει από κάθε ενέργεια ερειδόμενη επί της προσβαλλόμενης πράξεως, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την διακοπή των- ορισμένου χρόνου- συμβάσεων των αιτουσών, με βάση τις οποίες εργάζονται στα αναφερόμενα στην ως άνω αίτηση δικαστήρια της επικράτειας».

ADVERTISING

Οι τρεις υποψήφιοι στις προσφυγές τους υποστηρίζουν μεταξύ άλλων πως υπάρχει ελλιπής αιτιολογία κατά τη διαμόρφωση των οριστικών πινάκων σε σχέση με τους προσωρινούς και αδικαιολόγητη ανατροπή του μέτρου κρίσεως του ΑΣΕΠ σε σχέση με τον έλεγχο συνάφειας των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών και της προϋπηρεσίας των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσεων.

SHARE:

24Media Network