Παραμένει το πρόστιμο 50.000 ευρώ στην εταιρία «Σιούφας και Συνεργάτες»

Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου EUROKINISSI

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε το αίτημα αναστολής της καταβολής του ποσού των 50.000 ευρώ μέχρι τη συζήτηση της κύριας προσφυγής.

Στην απόρριψη του αιτήματος της δικηγορικής εταιρείας «Σιούφας και Συνεργάτες» με το οποίο ζητούσε να μην καταβάλλει πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ, προχώρησε η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το πρόστιμο είχε επιβάλει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για παράνομη εγκατάσταση και λειτουργία κλειστού κυκλώματος καμερών, με την εταιρία να ζητά την αναστολή της καταβολής μέχρι το Μάιο οπότε και έχει προσδιοριστεί η συζήτηση της κύριας προσφυγής.

ADVERTISING

Το ανώτατο δικαστήριο δεν δέχθηκε τους ισχυρισμούς πως η καταβολή του ποσού αυτού θα σήμαινε ανεπανόρθωτη οικονομική ζημία και μείωση της επαγγελματικής της αξιοπιστίας.

Αντίθετα, με την υπ’ αρ. 264/2018 απόφαση, αναφέρεται ότι «μόνη η οικονομική ζημία της αιτούσας, ως κατ’ αρχήν επανορθώσιμη, δεν αποτελεί λόγο αναστολής της εκτέλεσης πράξης, με την οποία, όπως εν προκειμένω, επιβάλλεται κύρωση, κατά το άρθρο 21 παρ. 1 στοιχ. β’ του ν. 2472/1997».

Επιπλέον, σύμφωνα με την αρμόδια επιτροπή, η επίκληση του κινδύνου οικονομικού κλονισμού της γίνεται «όλως αορίστως, χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία, η δε προσκόμιση σημειώματος για πληρωμή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2017 δεν επαρκεί καθώς από το στοιχείο αυτό δεν προκύπτει το συνολικό εισόδημα της αιτούσας και η συνολική οικονομική της κατάσταση».

Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο των 50.000 ευρώ επιβλήθηκε μετά από διάφορες παραβάσεις της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα. Μεταξύ άλλων η εταιρία εμφανίζεται να εγκατέστησε κάμερες σε χώρο εργασίας, χωρίς να προκύτπει λόγος που να δικαιολογεί την κίνηση αυτή.

SHARE:

24Media Network