Περιφέρεια Β. Αιγαίου: Τελεσίγραφο για "λουκέτο" στη Μόρια

Το κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στη Μόρια
Το κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στη Μόρια EUROKINISSI

Με ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δίνει προθεσμία 30 ημερών στο αρμόδιο υπουργείο, για την αποκατάσταση όλων των προβλημάτων, όπως αυτά λεπτομερώς αναφέρονται στην απόφαση που κοινοποιείται. Αυξήθηκαν οι ροές τον τελευταίο μήνα.

Σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κοινοποιεί την αιτιολογημένη Γνωμοδότηση- Εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Μυτιλήνης, η οποία βασίστηκε σε εκθέσεις αυτοψίας υπαλλήλων του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε. του νησιού.

Σύμφωνα με την εν λόγω γνωμοδότηση, το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης προσφύγων στη Μόρια κρίνεται ακατάλληλο και με αυξημένους κίνδυνους για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ακόμη πως δίνει προθεσμία 30 ημερών στο αρμόδιο υπουργείο, για την αποκατάσταση όλων των προβλημάτων, όπως αυτά λεπτομερώς αναφέρονται στην απόφαση που κοινοποιείται. Θυμίζουμε πως ο ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρης Βίτσας ανέφερε πριν λίγες ημέρες πως η κατάσταση στη Μόρια "είναι οριακή" και πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι η αποσυμφόρηση του νησιού και όχι η δημιουργία νέου κέντρου φιλοξενίας και ταυτοποίησης.

Όπως ανέφερε ο κ. Βίτσας, η όλη κατάσταση οφείλεται στις μεγάλες ροές που υπήρξαν το τελευταίο διάστημα. Χαρακτηριστικά σημείωνε πως "από 1η Μαΐου έως 31 Αυγούστου μεταφέρθηκαν από τη Λέσβο στην ηπειρωτική Ελλάδα 3.950 πρόσφυγες που είτε έλαβαν άσυλο είτε χαρακτηρίστηκαν ευάλωτοι. Συγχρόνως επεστράφησαν είτε με βάση την κοινή δήλωση, είτε εθελοντικά 34. Όμως την ίδια περίοδο εισήλθαν στη Λέσβο από τα παράλια της Τουρκίας 5.450".

Το κέντρο υποδοχής θεωρείται ακατάλληλο για τους παρακάτω λόγους:

-Στην είσοδο του κέντρου διαπιστώθηκε ανεξέλεγκτη διαρροή λυμάτων, τα οποία οδηγούνται στον παρακείμενο χείμαρρο ανεπεξέργαστα και μέρος από αυτά διοχετεύονται και στο δρόμο. Επιπλέον διαπιστώθηκε διαρροή λυμάτων σε άλλο σημείο του χειμάρρου από σπασμένους αγωγούς αποχωρητηρίων, με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη δυσοσμία και κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον γενικότερα.

-Διαπιστώθηκε ότι ο χώρος παρουσιάζει συνθήκες συγχρωτισμού (λόγω μεγάλου αριθμού πληθυσμού προσφύγων-μεταναστών) στους χώρους διαμονής τους (έως 15 άτομα στους οικίσκους και έως 150 σε κάθε σκηνή) με κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών. Επίσης διαπιστώθηκε έντονη δυσοσμία και ύπαρξη εντόμων υγειονομικής σημασίας (μυγών) λόγω της αδυναμίας επιμελούς καθαριότητα των χώρων διαμονής.

-Διαπιστώθηκε έντονη δυσοσμία στο χώρο των αποχωρητηρίων, στάσιμα ύδατα και πληθώρα εντόμων υγειονομικής σημασίας (μύγες) με αποτέλεσμα τη δημιουργία ανθυγιεινής κατάστασης.

-Ο υπαίθριος χώρος του ανωτέρω Κέντρου παρουσιάζει ρυπαρότητα συνοδευόμενη με πλήθος εντόμων υγειονομικής σημασίας λόγω των απορριμμάτων που υπάρχουν συσσωρευμένα στους κάδους και έξω από αυτούς με αποτέλεσμα έντονη δυσοσμία λόγω σήψης (παρουσία σκουληκιών).

-Σε ελαιόκτημα πλησίον του Κέντρου διαπιστώθηκε επέκταση αυτού, με πλήθος σκηνών όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη πληθώρας διάσπαρτων απορριμμάτων.

-Ο χώρος προσφοράς των γευμάτων στους φιλοξενούμενους πρόσφυγες-μετανάστες, είναι ακατάλληλος καθώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Στην ανακοίνωση ακόμη τονίζεται πως:

"Παρά τις προηγηθείσες αυτοψίες του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημοσιας Υγείας Π. Ε. Λέσβου κατά τις οποίες δόθηκαν προτάσεις λήψης μέτρων συμμόρφωσης, όπως προκύπτει από την από 6-7-2018 έκθεση αυτοψίας ( σχετ. 20 παρ. Α) ο χώρος του ΚΥΤ εξακολουθεί να μην πληροί τους όρους της ανωτέρω σχετικής νομοθεσίας και καθίσταται ακατάλληλος με αυξημένους κίνδυνους για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον".

Η απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου:

"Τάσσουμε προθεσμία 30 ημερών (ημερολογιακών) από της παραλαβής της παρούσας για την αποκατάσταση όλων των προβλημάτων της παραγράφου Β1. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αυτής, έστω και για ένα εκ των αναφερόμενων προβλημάτων, θα προβούμε στην απαγόρευση λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μόριας Λέσβου κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 43 του Ν. 4025/2011 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παρ. 3 του άρθρου 58 του  Ν. 4075/2012.

Ειδική προσφυγή κατά της παρούσας για λόγους νομιμότητας μπορεί να ασκηθεί εντός 15 ημερών  από οποιονδήποτε έχει  έννομο συμφέρον κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 ενώπιον του επόπτη Ο.Τ.Α και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ ΟΤΑ ενώπιον του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 131 του  Ν.4555/2018".

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Πρόσφυγες
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Βίτσας: Πολύ δύσκολη έως οριακή η κατάσταση στη Μόρια

SHARE: