Πράσινο φως για την Ελληνικός Χρυσός ΑΕ

Πράσινο φως για την Ελληνικός Χρυσός ΑΕ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε ακόμα μία απόφαση με την οποία απορρίπτει προσφυγή κατοίκων για τα έργα της επιχείρησης στη Χαλκιδική

Τη συνέχιση των έργων στα μεταλλεία χρυσού της "Ελληνικός Χρυσός ΑΕ" ατη Χαλκιδική αποφάση ακόμα μία φορά το Συμβούλιο της Επικρατείας στο οποίο είχαν προσφύγει 264 κάτοικοι της περιοχής.

Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου με την υπ΄  αριθμ. 549/2015 απόφασή του απέρριψε ως αβάσιμους και απαράδεκτους όλους τους ισχυρισμούς των κατοίκων της Ανατολικής Χαλκιδικής, οι οποίοι ανέφεραν μεταξύ άλλων πως:        

Η έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) στερείται επιστημονικής εγκυρότητας,

Είναι πλημμελώς αιτιολογημένη η επιλογή της μεθόδου εξόρυξης με χρήση εκρηκτικών στα όρια του οικισμού Στρατονίκης, αντί  της μεθόδου μηχανικής εξόρυξης,

Δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη η εκτίμηση της  σχετικής ΜΠΕ ότι η χρήση του υπάρχοντα λιμένα και η κατασκευή νέου στον όρμος Στρατωνίου δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στο σύστημα παράκτιων υδάτων της περιοχής,

Η απορροή από το μεταλλείο της Ολυμπιάδας και τη σήραγγα Ολυμπιαδάς-Μαντέμ Λάκκου θα δημιουργήσει προβλήματα στους υδατικούς πόρους της περιοχής και μπορεί να προκαλέσει φαινόμενα υφαλμύρινσης του υδροφόρα, Παραβιάζεται το άρθρο 24 του Συντάγματος και η δασική νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι το επίμαχο έργο αφορά την εκμετάλλευση κοιτασμάτων στις περιοχές Ολυμπιάδας, Σκουριών και Μαύρων Πετρών των μεταλλείων Κασσάνδρας σε έκταση 264.000 στρεμμάτων, με απώτερο σκοπό την εξόρυξη  μολύβδου, ψευδαργύρου, χαλκού, χρυσού και αργύρου τα οποία θα διοχετεύονται στην αγορά από τις λιμενικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου.

Ακόμη η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» έχει αναλάβει την αποκατάσταση των χώρων απόθεσης των παλαιών τελμάτων της Ολυμπιάδας και των άλλων  χώρων που έχουν υποστεί ζημιές από προηγούμενες εκμεταλλεύσεις.

SHARE:

24Media Network