Σημαντική απόφαση του ΕΔΣΝΑ για το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης

Σημαντική απόφαση του ΕΔΣΝΑ για το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης

Τι αποφάσισε ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης

Σημαντική απόφαση για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, σχετική με τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (ΕΜΑ) και την εναρμόνιση της λειτουργίας του με τα προτάγματα του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ, έλαβε η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ στην τελευταία της συνεδρίαση στις 22 Δεκεμβρίου.

Στόχος του ΕΔΣΝΑ είναι ο οικονομικός εξορθολογισμός και η δημιουργία των προϋποθέσεων που θα καταστήσουν το ΕΜΑ σημαντικό εργαλείο, ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας που προωθεί η ΕΕ.

Για τους σκοπούς αυτούς και μέχρι την εγκατάσταση του νέου αναδόχου μέσα από την άμεση διοργάνωση διεθνούς διαγωνισμού για τη δημοπράτηση των σχετικών έργων και υπηρεσιών για την επαύξηση δυναμικότητας και την αναβάθμιση της λειτουργίας του ΕΜΑ, αποφασίστηκε να δοθεί το δικαίωμα προαίρεσης της, υπ’ αριθ. 8204/08.11.2011 (ορθή επανάληψη της υπ. αριθ. 11677/31.12.2010) σύμβασης που αφορά στις «Υπηρεσίες Υποστήριξης Λειτουργίας, Συντήρησης και Επισκευής του ΕΜΑ».

Με τον τρόπο αυτό σημειώνεται στην ανακοίνωση του συνδέσμου, το μετρήσιμο όφελος για τους πολίτες της Αττικής, ανέρχεται πάνω από 8.5 εκατ. ευρώ το χρόνο, το δε περιβαλλοντικό όφελος από την ανάκτηση υλικών και την αποφυγή ταφής στον ΧΥΤΑ, ανυπολόγιστο.

Το συνολικό όφελος προκύπτει από την προοδευτική μείωση της ταφής των απορριμμάτων με άμεση εκτροπή και αξιοποίηση του 25% από τον συνολικό όγκο των απορριμμάτων εκτός ταφής στον ΧΥΤΑ.

Επίσης, από την μείωση του κόστους επεξεργασίας ανά τόνο, από 76 ευρώ, μεσοσταθμικά θα φθάσει τα 32 ευρώ (δηλαδή μείωση 58%), αν συνυπολογιστούν το κούρεμα του κεφαλαίου (τρία εκατομμύρια), οι επενδύσεις προς όφελος του ΕΔΣΝΑ (τρία εκατομμύρια), το κούρεμα των τόκων (1,6 εκατ.) και οι πωλήσεις από την ανάκτηση υλικών (600.000 ευρώ το χρόνο).

SHARE:

24Media Network