ΣτΕ: Εντός των ορίων του συντάγματος το πρόστιμο των 10.500 ευρώ για την αδήλωτη εργασία

ΑΘΗΝΑ-Συνεδριάζει  η Ολομέλεια του ΣτΕ για τις τηλεοπτικές άδειες.
(Eurokinissi-ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ )
ΑΘΗΝΑ-Συνεδριάζει η Ολομέλεια του ΣτΕ για τις τηλεοπτικές άδειες. (Eurokinissi-ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ ) EUROKINISSI

Συνταγματική είναι η διάταξη της υπουργικής απόφασης που προσδιορίζει το πρόστιμο της αδήλωτης εργασίας στα 10.550 ευρώ σύμφωνα με απόφαση του ΣτΕ

Συνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας την διάταξη της υπουργικής απόφασης που προσδιορίζει ως πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία το ποσό των 10.550 ευρώ

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης «η εν λόγω εξουσιοδότηση, ανεξαρτήτως του εύρους της, είναι ειδική και ορισμένη.

Περιέχει συγκεκριμένο προσδιορισμό των προς ρύθμιση θεμάτων παρέχεται δε αρμοδιότητα στον Υπουργό να καθορίσει και άλλες τέτοιου είδους παραβάσεις. Προκειμένου δε να χαρακτηρισθεί από τον κανονιστικό νομοθέτη μία παράβαση της εργατικής νομοθεσίας ως «ευθέως αποδεικνυόμενη, αρκεί αυτή να έχει τον χαρακτήρα της τυπικής παράβασης, αρκεί, δηλαδή, η εκ μέρους του αρμόδιου οργάνου απλή διαπίστωση των αντικειμενικών στοιχείων κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου».

Επίσης το ΣτΕ έκρινε ότι το ύψος του προστίμου δεν αντίκειται στην προβλεπόμενη από το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας επειδή έχει υπαγορευθεί από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι συνίστανται στην αποτελεσματική καταπολέμηση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το ύψος του προστίμου των 10.550 ευρώ «ευλόγως συναρτάται με το υψηλό ποσοστό στο οποίο, κατά τα προαναφερθέντα, έχει ανέλθει η αδήλωτη εργασία, ο δε αριθμός των 18 μηνών που τίθεται ως πολλαπλασιαστής για τον προσδιορισμό του και κατά την εκτίμηση του κανονιστικού νομοθέτη, η οποία δεν αμφισβητείται, αποτελεί τον χρόνο που οι εργαζόμενοι απασχολούνται, κατά μέσο όρο, χωρίς να έχουν δηλωθεί, δεν δύναται να θεωρηθεί ότι αποτελεί κριτήριο απρόσφορο για τον προσδιορισμό του προστίμου σε ποσό που εξυπηρετεί τον επιδιωκόμενο σκοπό της πάταξης της αδήλωτης εργασίας, ή ότι υπερακοντίζει, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, τον ανωτέρω σκοπό».

Στέλιος Παπαπέτρου

SHARE: