Συμβολαιογράφοι: 'Φρένο' στους πλειστηριασμούς μέχρι το 2018

Κινητοποίηση στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017, από μέλη της Λαϊκής Ενότητας καθώς και οργανώσεις της Αριστεράς, κινήματα, συλλογικότητες και πολίτες, προκειμένου να αποτρέψουν πλειστηριασμούς σε βάρος πρώτων κατοικιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
(EUROKINISSI/ΛΥΔΙΑ ΣΙΩΡΡΗ)
Κινητοποίηση στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017, από μέλη της Λαϊκής Ενότητας καθώς και οργανώσεις της Αριστεράς, κινήματα, συλλογικότητες και πολίτες, προκειμένου να αποτρέψουν πλειστηριασμούς σε βάρος πρώτων κατοικιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. (EUROKINISSI/ΛΥΔΙΑ ΣΙΩΡΡΗ) EUROKINISSI

Οι συμβολαιογράφοι αποφάσισαν την παύση των πλειστηριασμών, ηλεκτρονικών και μη, επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας. Τι αναφέρουν στο ψήφισμά τους

«Φρένο» σε όλων των ειδών πλειστηριασμών, ακόμη και στους ηλεκτρονικούς βάζουν, εκ νέου οι συμβολαιογράφοι, επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας. Οι επιθέσεις σε βάρος συμβολαιογραφικών γραφείων αλλά και οι προπηλακισμοί οδήγησαν στην απόφαση, η οποία θα ισχύσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.

Η απόφαση ελήφθη το Σάββατο, κατά τη διάρκεια έκτακτης γενικής συνέλευσης του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου  Αθηνών - Πειραιώς- Αιγαίου και Δωδεκανήσου, όπου με Σάββατο με ψήφους 134 υπέρ και 132 κατά, κατέληξαν σε αποχή. Παράλληλα, κατέληξαν ότι θα προχωρήσουν σε επαφές με το υπουργείο Δικαιοσύνης, προκειμένου να προωθηθεί μια αλλαγή του πλαισίου διεξαγωγής των πλειστηριασμών.

Σύμφωνα με το ψήφισμά τους, αποφάσισαν ομόφωνα «την ανάγκη να αυστηροποιηθεί το νομικό πλαίσιο και η ποινική αντιμετώπιση όσων επιτίθενται και προπηλακίζουν συναδέλφους κατά τη διενέργεια των πλειστηριασμών ή στα γραφεία τους» για την ασφάλεια των συμβολαιογράφων, ενώ για την καλύτερη εποπτεία των πλειστηριασμού και προς διευκόλυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού και του λοιπών παραγόντων της διαδικασίας «ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός να διεξάγεται μια μέρα την εβδομάδα και σε μία βάρδια».

Παράλληλα, όπως καταγράφεται. κατέληξαν κατά πλειοψηφία, στην αλλαγή του πλαισίου διενέργειας των πλειστηριασμών,  με σκοπό τη διασφάλιση της νομιμότητας και το ρόλο του συμβολαιογράφου ως εγγυητή της:

1) Πλειστηριασμοί με τη φυσική παρουσία του  συμβολαιογράφου: Να διενεργούνται μόνο εντός αίθουσας Ειρηνοδικείου και  η διαδικασία να ολοκληρώνεται  έως τις 15.00,  μ.μ.,  δηλαδή εντός  του ωραρίου συζήτησης των υποθέσεων από τους ειρηνοδίκες. 

2) Οι  πλειστηριασμοί με ηλεκτρονικό τρόπο να διενεργούνται στον ίδιο τόπο, δηλαδή σε αίθουσα Ειρηνοδικείου και μία ημέρα την εβδομάδα και όχι διαζευκτικά Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή. Επίσης, η διαδικασία να διαρκεί δύο ώρες με  άμεση εποπτεία και διεύθυνση της διαδικασίας  από το  συμβολαιογράφο.

3) Τροποποίηση της  διάταξης  της Υ.Α 41756/30-5-17, με την οποία ορίζεται ότι  η   «ταυτοποίηση» των υποψηφίων πλειοδοτών/φυσικών,  γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω των στοιχείων  του TAXIS. Ο έλεγχος της ταυτότητας των  φυσικών/ νομικών  προσώπων πλειοδοτών που διαθέτουν Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα,   πρέπει να γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία των ιδίων ή αντίστοιχα των εντολοδόχων τους  ενώπιον του συμβολαιογράφου, με την σύνταξη  σχετικής πράξης και να ακολουθεί η έγκριση της εγγραφής τους στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.

4) Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής διενέργειας των πλειστηριασμών να τεθεί υπό την εποπτεία, τον έλεγχο και  την ευθύνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο και θα εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία  του και θα ευθύνεται απέναντι στους τρίτους για τυχόν αστοχίες-αρρυθμίες στη λειτουργία του, καλύπτοντας και το ανεύθυνο του συμβολαιογράφου γι΄ αυτές.

5) Κατάργηση του άρθρου 98Α  του Κ.Σ. 

6) Σύγκληση των Δ.Σ. των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας σε κοινή συνεδρίαση, ΑΝΟΙΧΤΗ στα μέλη του Σώματος, προκειμένου η συμβολαιογραφία να καταλήξει σε κοινές θέσεις για τα  παραπάνω ζητήματα και για όσα άλλα τυχόν τεθούν από τη σημερινή συνέλευση ή  έχουν  από τις υπόλοιπες Γ.Σ. Η συνεδρίαση αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα και πάντως πριν την υπογραφή οποιασδήποτε ΣΥΜΒΑΣΗΣ για ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ της λειτουργίας της ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.  στην εταιρεία  newsphone . Η σύμβαση αυτή , εφόσον προκριθεί ,  στη συνέχεια  και  πριν την υπογραφή της  θα  πρέπει  να συζητηθεί  και  να αποφασιστεί σε  νέα Γενική μας Συνέλευση 8) Λήψη από την πολιτεία των απαραίτητων πρωτοβουλιών και μέτρων για την προστασία των δανειοληπτών, με στόχο την  ομαλοποίηση και τη διασφάλιση συνθηκών νομιμότητας διενέργειας των πλειστηριασμών».

Φωτογραφία:eurokinissi

SHARE:

24Media Network