Ξανά στο ΣτΕ ο νόμος για το πόθεν έσχες

Το Συμβούλιο της Επικρατείας
Το Συμβούλιο της Επικρατείας EUROKINISSI

Προσέφυγαν για το νέο νόμο 4571/2018 για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις "πόθεν έσχες" πέντε δικαστικές ενώσεις.

Την 1η Μαρτίου επανέρχεται η μάχη των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών κατά του νέου νόμου για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις πόθεν έσχες, ενώ παράλληλα προσπαθούν με αίτηση προσωρινής διαταγής να «μπλοκάρουν» άμεσα την ισχύ του.

Πέντε Ενώσεις έχουν προσφύγει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για να «παγώσει» άμεσα ο νέος νόμος 4571/2018 στην συνέχεια να ανασταλεί και να ακυρωθεί. Την ίδια ώρα, το Μάρτιο έχει προσδιοριστεί η συζήτηση για την κύρια αγωγή, καθώς οι δικαστικές ενώσεις υποστηρίζουν πως με το νέο νομικό πλαίσιο έχουν παραβιαστεί συνταγματικές διατάξεις και για αυτό θα πρέπει να ακυρωθεί.

ADVERTISING

Μεταξύ άλλων αναφέρουν πως υπάρχει:

  1. Παραβίαση των αρχών της διάκρισης των λειτουργιών και της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστών και εισαγγελέων, λόγω της συγκρότησης της επιτροπής ελέγχου. Και αυτό γιατί οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί δεν διορίζονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, αλλά με αποφάσεις των προέδρων των δικαστηρίων,
  2. Αντισυνταγματική η προβλεπόμενη υποχρέωση δήλωσης των μετρητών χρημάτων και των κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας που υπάρχουν στην κατοχή τους,
  3. Παραβίαση των αρχών της ασφάλειας δικαίου και της αρχής της καλής νομοθέτησης λόγω των αντιφατικών ρυθμίσεων μεταξύ του νόμου και του παραρτήματός του ως προς την υποχρέωση δήλωσης των κινητών πραγμάτων,
  4. Παραβίαση της αρχής της ασφάλειας δικαίου και της αρχής της καλής προστατευόμενης εμπιστοσύνης, καθώς προβλέπεται η διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για διάστημα άνω των 5 ετών και με δυνατότητα έλεγχου και μάλιστα με δυνατότητα επανελέγχου σε περίπτωση αρχειοθέτησης μετά την παρέλευση 5 ετών,
  5. Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας από την νομοθετική υποχρέωση εκτίμησης της αξίας των κινητών πραγμάτων από πιστοποιημένο εκτιμητή του υπουργείου Οικονομικών,
  6. Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, του δικαιώματος προηγούμενης ακροάσεως και του δικαιώματος δικαστικής προστασίας από την ρύθμιση με την οποία η υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) μετά την πάροδο της οριζόμενης προθεσμίας εξαρτάται από την προηγούμενη πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου,
  7. Παραβίαση σειράς άρθρων του Συντάγματος όπως είναι 2, 5, 9Α και 25 από την διάταξη που θεσπίζει υποχρέωση Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων του εν διαστάσει συζύγου, καθώς και την πρόβλεψη περί έγκρισης της δήλωσης του υπόχρεου να υποβάλει δήλωση από τον εν διαστάσει σύζυγό του.
  8. Παραβίαση του άρθρου 25 του Συντάγματος λόγω της προβλεπόμενης υποχρέωσης προσδιορισμού των ποσών που αντιστοιχούν σε κάθε πηγή προέλευσης για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου, καθώς αφενός υπερβαίνει το σκοπό του νόμου και αφετέρου καθιστά δυσχερή τη συμπλήρωση της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και
  9. Παραβίαση της αρχής αναλογικότητας καθώς περιορίζεται υπέρμετρα χωρίς δικαιολογητικό λόγο το δικαίωμα τροποποίησης ή συμπλήρωσης της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης σε ένα μήνα μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Πόθεν Έσχες Βουλευτών, Πόθεν Έσχες
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Στις 18 Φλεβάρη η έναρξη της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες

SHARE:

24Media Network