Κέντρο διαχείρισης μεταναστευτικής κρίσης από τις χώρες Βίσεγκραντ

Warszawa, 21.11.2016. Szef MSWiA Mariusz B³aszczak (L) oraz minister spraw wewnêtrznych S³owacji Robert Kalinak (P) podczas powitania. Spotkanie ministrów spraw wewnêtrznych Grupy Wyszehradzkiej w formule V4 plus (m.in. z udzia³em ministrów z Czech, S³owacji i Wêgier) odby³o siê, 21 bm. w Pa³acu Prymasowskim w Warszawie. Podczas spotkania ministrowie omawiali propozycje nowych, kluczowych rozwi¹zañ dotycz¹cych kryzysu migracyjnego. (cat) PAP/Jacek Turczyk
Warszawa, 21.11.2016. Szef MSWiA Mariusz B³aszczak (L) oraz minister spraw wewnêtrznych S³owacji Robert Kalinak (P) podczas powitania. Spotkanie ministrów spraw wewnêtrznych Grupy Wyszehradzkiej w formule V4 plus (m.in. z udzia³em ministrów z Czech, S³owacji i Wêgier) odby³o siê, 21 bm. w Pa³acu Prymasowskim w Warszawie. Podczas spotkania ministrowie omawiali propozycje nowych, kluczowych rozwi¹zañ dotycz¹cych kryzysu migracyjnego. (cat) PAP/Jacek Turczyk PAP

Η Ομάδα του Βίσεγκραντ δημιουργεί έναν οργανισμό "διαχείρισης της μεταναστευτικής κρίσης". Αντιπρόταση στο σύστημα υποχρεωτικών ποσοστώσεων για την ανακατανομή των προσφύγων στις χώρες μέλη της ΕΕ

Οι υπουργοί Εσωτερικών της ομάδας του Βίσεγκραντ (Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία) ανακοίνωσαν σήμερα στη Βαρσοβία την ίδρυση ενός «κέντρου διαχείρισης της μεταναστευτικής κρίσης» για τον συντονισμό της βοήθειας σε πρόσφυγες εκτός της επικράτειας της ΕΕ, στον Λίβανο και στην Ιορδανία.

Το κέντρο, το οποίο θα διευθύνει η Πολωνία, μοιάζει να αποτελεί μιας μορφής αντιπρόταση στο σύστημα υποχρεωτικών ποσοστώσεων για την ανακατανομή των προσφύγων στις χώρες μέλη της ΕΕ, το οποίο έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κι η ομάδα του Βίσεγκραντ απέρριψε για άλλη μια φορά σήμερα, χαρακτηρίζοντάς το «αναποτελεσματικό».

Ο σκοπός του κέντρου θα είναι «να μοιραζόμαστε βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την χορήγηση αρωγής σε μετανάστες εκεί όπου έχουν προσφύγει, στον Λίβανο, στην Ιορδανία, σε καταυλισμούς όπου είναι κόσμος που έφυγε για να σωθεί από τον πόλεμο», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας Μάριους Μπλάστσακ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε.

«Πρόκειται να συντονίζουμε αυτές τις ενέργειες και να κατανέμουμε κεφάλαια προερχόμενα από τις χώρες μας σε πραγματική βοήθεια», πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση—πέραν των χωρών της ομάδας του Βίσεγκραντ παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι των κυβερνήσεων της Αυστρίας, του Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Κροατίας και της Σλοβενίας—επέμειναν για άλλη μια φορά στη θέση ότι είναι ανάγκη να καταστούν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ πιο αδιαπέραστα και να ενθαρρύνεται ο επαναπατρισμός των μεταναστών.

SHARE: