Ψήφισμα στήριξης της ζώνης Σένγκεν εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ψήφισμα στήριξης της ζώνης Σένγκεν εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Εξι χώρες εφαρμόζουν ξανά ελέγχους στα σύνορά τους: Γαλλία, Αυστρία, Γερμανία, Δανία, Σουηδία και Νορβηγία

Σε πείσμα των έξι χωρών της κεντρικής Ευρώπης που επιμένουν σε εσωτερικούς ελέγχους στα σύνορά τους, οι ευρωβουλευτές καταδίκασαν την επαναφορά των ελέγχων και απαίτησαν μέτρα συνεργασίας για να επιστραφούν στους πολίτες τα οφέλη που παρέχει ο χώρος Σένγκεν. Η έκθεση υιοθετήθηκε με 439 ψήφους υπέρ, 157 κατά και 80 αποχές.

Έξι χώρες εφαρμόζουν ξανά ελέγχους στα σύνορά τους: Γαλλία, Αυστρία, Γερμανία, Δανία, Σουηδία και Νορβηγία. Οι ευρωβουλευτές καταδίκασαν τη συνεχιζόμενη επαναφορά ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα που οφείλονται, όπως υποστηρίζουν, στις αδυναμίες του τομέα του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και στην απουσία πολιτικής θέλησης, αλληλεγγύης και επιμερισμού των ευθυνών. Πολλές από τις παρατάσεις «αντιβαίνουν στους ισχύοντες κανόνες από άποψη εμβέλειας, αναγκαιότητας ή αναλογικότητας και είναι, ως εκ τούτου, παράνομες», τόνισαν οι ευρωβουλευτές.

ADVERTISING

Το ΕΚ καταδικάζει την κατασκευή φυσικών φραγμάτων, συμπεριλαμβανομένων των φραχτών μεταξύ κρατών μελών και υπενθυμίζει ότι «αμφισβητεί τη συμβατότητα τέτοιων ενεργειών με τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν».

Επίσης, οι ευρωβουλευτές επανέλαβαν ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι έτοιμες να ενταχθούν στον χώρο Σένγκεν και καλούν το Συμβούλιο να εγκρίνει την ένταξή τους. Τόνισαν επίσης ότι τα τελευταία χρόνια η ΕΕ έχει θεσπίσει μέτρα για την ενίσχυση του χώρου Σένγκεν, όπως η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, οι συστηματικοί έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα και ένα νέο κοινό ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής στοιχείων εισόδου/εξόδου.

Ο εισηγητής Carlos Coelho (EΛΚ, Πορτογαλία): δήλωσε τα εξής: «Το Σένγκεν σημαίνει ελεύθερη κυκλοφορία. Αποτελεί τον πυρήνα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Η έκθεση αυτή παραθέτει, για πρώτη φορά, τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση του καθεστώτος Σένγκεν. Δυστυχώς, η διάγνωση δεν είναι καλή. Πρέπει να επιστρέψουμε το Σένγκεν στους πολίτες μας. Το μήνυμά μας προς τα κράτη μέλη είναι εξίσου ισχυρό: πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες, όχι μόνο με εκείνους που θέλουν.»

Τι ανέφεραν στο ψήφισμα οι ευρωβουλευτές

Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε οι ευρωβουλευτές προτείνουν την ανάληψη των παρακάτω δράσεων από την ΕΕ και τα κόμματα:

Χρειάζεται μία ευρωπαϊκή μόνιμη, ισχυρή και αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να βελτιώσουν τη συλλογή των στοιχείων και στατιστικών δεδομένων σχετικά με την εθνική διαχείριση πόρων και ικανοτήτων συνοριακού ελέγχου

Τα κράτη μέλη χρειάζεται να διασφαλίσουν ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες επιστροφής, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και υπό ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες, όταν εκδίδεται απόφαση επιστροφής

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις επιστροφής που λαμβάνονται από άλλο κράτος μέλος, αντί να λαμβάνουν νέα απόφαση επιστροφής ή να επιστρέφουν τον παράτυπο μετανάστη στο πρώτο κράτος μέλος έκδοσης

Διασφάλιση επαρκών υποδομών, συνθηκών στέγασης και διαβίωσης για τους αιτούντες άσυλο, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων και των οικογενειών με ανηλίκους, καθώς και των γυναικών που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση

Μεταρρύθμιση και προσαρμογή του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) για να μπορεί να αντιμετωπίζει ταχέως νέες προκλήσεις, ιδίως όσον αφορά την προστασία παιδιών που κινδυνεύουν ή αγνοούνται, την άμεση και υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την τρομοκρατία και την υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με αποφάσεις επιστροφής

SHARE:

24Media Network