Τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα άτομα με αναπηρία στην Ευρώπη

Διαβάζεται σε 5'
Τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα άτομα με αναπηρία στην Ευρώπη
ISTOCK

Ένας στους τέσσερις ενήλικες στην ΕΕ έχουν κάποια μορφή αναπηρίας. Τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προσβασιμότητα, την εργασία και την καθημερινότητά τους.

Περίπου 87 εκατομμύρια ενήλικα άτομα στην ΕΕ έχουν κάποια μορφή αναπηρίας, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2022. Ο συνολικός αριθμός, με βάση τα νεότερα δεδομένα της Eurostat, ανέρχεται στα 101 εκατομμύρια.

Το 2022 το 27% του πληθυσμού της ΕΕ ηλικίας άνω των 16 ετών είχε κάποια μορφή αναπηρίας, ποσοστό που ισοδυναμεί με 1 στους 4 ενήλικες στην ΕΕ.

Βρισκόμαστε στο 2024 και όμως πολλά άτομα με αναπηρία στην Ευρώπη εξακολουθούν να μην έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στη ζωή τους με άλλα άτομα: Στο σχολείο, στην εργασία, στις υποδομές, στις υπηρεσίες, μπορεί να αντιμετωπίσουν αδικία, διακρίσεις, δυσκολίας πρόσβασης.

Τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν: Το 51% των ατόμων με αναπηρία εργάζονται. Στα άτομα χωρίς αναπηρία, το ποσοστό αγγίζει ή ξεπερνά τοπ 75 %.  Το 29,4% των ατόμων με αναπηρία έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε σύγκριση με το 43,8 % των ατόμων χωρίς αναπηρία.

Την ίδια ώρα, ένα στα δύο άτομα με αναπηρία νιώθει ότι υφίσταται διακρίσεις, ενώ είναι 50 % πιθανότερο να αντιμετωπίσουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.

Τι κάνει, όμως, η Ε.Ε. και δη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προσβασιμότητά και τη βελτίωση της καθημερινότητας τους;

Ας τα πάρουμε από την αρχή. Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ορίζει τα άτομα με αναπηρία ως αυτά «με μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια δύνανται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους».

Ένα σημαντικό βήμα σε επίπεδο Ε.Ε. έγινε το 2020 με ορίζοντα 9ετίας. Μετά από συστάσεις του Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετήσε μια φιλόδοξη στρατηγική για την περίοδο 2021-2030. Αυτό προέβλεπε την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων όλων των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές, τα μέτρα προστασίας τους από υγειονομικές κρίσεις όπως της COVID-19, αλλά και την ίση πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, απασχόληση, δημόσιες συγκοινωνίες και στέγαση.

Χάρη στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία τέθηκε σε εφαρμογή η ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα, η οποία διασφαλίζει ότι περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία.

Δύο χρόνια αργότερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε πρότεινε μέτρα με στόχο ένα νέο κοινωνικό, νομικό και πολιτικό πλαίσιο δικαιωμάτων που θα οδηγήσει στην εξάλειψη στερεοτύπων και λανθασμένων αντιλήψεων. Οι Ευρωβουλευτές ζήτησαν καλύτερη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, καμία χρηματοδότηση σε δομές απομόνωσης, ευρωπαϊκούς κανόνες για την κοινωνική ένταξη και τις προσβάσιμες κοινότητες, αλλά και ευρωπαϊκή νομοθεσία για χώρους εργασίας χωρίς αποκλεισμούς.

Παράλληλα, ζήτησαν από την Επιτροπή να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για επιχειρήσεις χωρίς αποκλεισμούς και να αρχίσει την αναθεώρηση της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση..

Το 2023, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργάνωσε την πρώτη του εβδομάδα για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με στόχο να ευαισθητοποιήσει και να ενισχύσει τον δημόσιο διάλογο για να διασφαλίσει ότι όλα τα άτομα με αναπηρία μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.

Φέτος, ένα ακόμη σημαντικό βήμα έγινε με την έγκριση από το ΕΚ των πανευρωπαϊκών καρτών αναπηρίας και στάθμευσης. Στόχος της η ίση πρόσβαση σε προνομιακούς όρους, όπως μειωμένα ή μηδενικά τέλη εισόδου, πρόσβαση κατά προτεραιότητα και πρόσβαση σε ειδικές θέσεις στάθμευσης.

Και οι δύο κάρτες θα παρέχουν στους κατόχους τους, σε όσους τους συνοδεύουν και στα ζώα-βοηθούς τους, σχεδόν στους ίδιους όρους που ισχύουν για τους κατόχους των αντίστοιχων εθνικών καρτών. Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν μόνο για βραχεία διαμονή, με εξαίρεση τους κατόχους κάρτας αναπηρίας που μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος για ένα πρόγραμμα κινητικότητας, όπως το Erasmus+.

 

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας εκδίδεται σε φυσική ή ψηφιακή μορφή, ενώ θα εκδίδεται και θα ανανεώνεται δωρεάν. Ανάλογα με τη χώρα, η αντικατάσταση σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της κάρτας μπορούν να χρεωθούν. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Στάθμευσης για άτομα με αναπηρία θα εκδίδεται σε φυσική μορφή. Οι χώρες της ΕΕ ενθαρρύνονται επίσης να εκδίδουν την κάρτα σε ψηφιακή μορφή και μπορούν να επιλέξουν να χρεώνουν τέλος για τα διοικητικά έξοδα έκδοσης και ανανέωσης της κάρτας.

Επίσης, η οδηγία απαιτεί από τις χώρες της ΕΕ και την Επιτροπή να ενημερώσουν τους πολίτες σχετικά με τις κάρτες, μεταξύ άλλων, με τη δημιουργία ενός κεντρικού ευρωπαϊκού ιστοτόπου, επήλθε και προσωρινή συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επέκταση των καρτών αναπηρίας και στάθμευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα