Οι Έλληνες γυρνούν την πλάτη τους στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Οι Έλληνες γυρνούν την πλάτη τους στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Πόσο εμπιστεύονται τα παραδοσιακά Μέσα Ενημέρωσης και τον τρόπο κάλυψης των ειδήσεων από αυτά οι Έλληνες; Στροφή στο διαδίκτυο, αλλά δυσπιστία για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς και τα θεσμικά όργανα, αλλά και τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, με σαφή στροφή προς το διαδίκτυο καταδεικνύουν τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου.

Πιο συγκεκριμένα, αναδεικνύεται η δυσπιστία που εκφράζεται από 8 στους 10 Έλληνες απέναντι στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεντρώνοντας το υψηλότερο ποσοστό (δυσπιστίας) που καταγράφει η έρευνα πανευρωπαϊκά (EL:81% +4 ποσοστιαίες μονάδες από Νοε 2014, EU28:55%) και αντίστοιχα το 2ο χαμηλότερο ποσοστό εμπιστοσύνης (EL:18%, EU28:32%) μετά την Κύπρο (17%).

Επίσης, δυσπιστία εκφράζεται και για τα ΜΜΕ, και συγκεκριμένα για την τηλεόραση (EL:80% υψηλότερο αρνητικό ποσοστό της έρευνας, EU28:47%), το γραπτό τύπο (EL:65% υψηλότερο αρνητικό ποσοστό της έρευνας, EU28:50%) και το ραδιόφωνο (EL:61%, 2ο υψηλότερο αρνητικό ποσοστό μετά της Τουρκίας: 66%, EU28:36%).

Πιο θετικά διακείμενοι φαίνονται να είναι οι Έλληνες ερωτηθέντες για το Διαδίκτυο, καθώς τείνουν να το εμπιστεύονται, περισσότερο από το μέσο όρο των Ευρωπαίων (EL:43%, EU28:35%), αν και ειδικότερα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο καταγράφεται δυσπιστία (EL:51%, EU28:55%).

Αξιοποίηση των ΜΜΕ ως πηγής πληροφόρησης

Σχετικό έλλειμμα ενημέρωσης για 6 στους 10 Έλληνες (EL:63%, αθροιστικά «όχι και τόσο καλά ενημερωμένοι» και «καθόλου ενημερωμένοι» (EU28:58%) διαπιστώνεται από την αξιολόγηση της αίσθησης ενημέρωσης για τα ευρωπαϊκά θέματα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου.

Η πλειοψηφία των Ελλήνων (58%) χρησιμοποιεί την τηλεόραση προκειμένου να συγκεντρώσει πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις πολιτικές και τους θεσμούς της (EU28:49%). Ομοίως, σημαντικό ποσοστό της ελληνικής κοινής γνώμης (46%, το υψηλότερο της έρευνας) καταφεύγει στις συζητήσεις με πρόσωπα του οικείου περιβάλλοντος (συγγενείς, φίλους, συνάδελφους) προκειμένου να συγκεντρώσει πληροφόρηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση (EU28:20%).

Άλλες πηγές που αξιοποιούν οι Έλληνες ως μέσο πληροφόρησης για θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ιεραρχήθηκαν με ποσοστό προτίμησης είναι οι εξής: οι ενημερωτικοί ιστότοποι π.χ. από εφημερίδες και ειδησεογραφικά περιοδικά (EL:28%, EU:24%), τα κοινωνικά δίκτυα στο ίντερνετ (EL:22%, EU28:10%) και τα ιστολόγια/blogs (EL:20%, EU28:4%).

Με χαμηλότερα ποσοστά, εμφανίζονται το ραδιόφωνο (EL:17%, EU28:23%), οι καθημερινές εφημερίδες (EL:14%, EU28:25%), οι θεσμικοί και επίσημοι ιστότοποι όπως οι κυβερνητικοί (EL:12%, EU28:17%), άλλες εφημερίδες και περιοδικά (EL:11%, EU28:11%), η συμμετοχή σε συσκέψεις, ομιλίες και συναντήσεις (EL:9%, EU28:3%), οι ιστότοποι που φιλοξενούν βίντεο (EL:7%, EU28:3%) και τα βιβλία και ενημερωτικά φυλλάδια (EL:7%, EU28:6%). Παράλληλα, ποσοστό 18% της ελληνικής κοινής γνώμης φαίνεται να μην αναζητά ποτέ πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση (EU28:21%).

Στο ερώτημα σχετικά με την αναφορά των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελληνική κοινή γνώμη εκτιμά ότι αυτή η αναφορά είναι «όσο πρέπει» (τηλεόραση EL:38%, EU28:54%, ραδιόφωνο EL:51%, EU28:49%, γραπτός τύπος EL:46%, EU28:53%, ιστότοποι EL:49%, EU28:44%, κοινωνικά δίκτυα στο ίντερνετ EL:41%, EU28:31%).

Ειδικότερα δε για την ποιότητα της κάλυψης, με εξαίρεση την τηλεόραση που εκτιμούν ότι παρουσιάζει «πιο θετικά» τα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση θέματα (EL:45%, EU28:20%), η ελληνική κοινή γνώμη αξιολογεί την κάλυψη από τα υπόλοιπα ΜΜΕ ως αντικειμενική: ραδιόφωνο EL:49%, EU28:50%, γραπτός τύπος EL:42%, EU28:46%, ιστότοποι EL:50%, EU28:38%, κοινωνικά δίκτυα στο ίντερνετ EL:41%, EU28:28%.

Όπως διαπιστώνεται από τις απαντήσεις των Ελλήνων αλλά και των υπολοίπων ευρωπαίων πολιτών, τα κοινωνικά δίκτυα στο διαδίκτυο (ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ιστολόγια, ιστοσελίδες φιλοξενίας βίντεο) είναι ένας σύγχρονος τρόπος να μένει κανείς ενήμερος για τα πολιτικά ζητήματα (EL:68%, EU28:52%), τα οποία μάλιστα φαίνεται να αποτελούν κι ένα βήμα για όσους θέλουν να πουν τη γνώμη τους για τα πολιτικά ζητήματα (EL:65%, EU28:51%).

Επίσης, οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι τα κοινωνικά δίκτυα στο διαδίκτυο μπορούν ακόμα και να κάνουν τους ανθρώπους να ενδιαφερθούν για τα πολιτικά ζητήματα (EL:58%, EU28:52%).

SHARE:

24Media Network