"Μαύρο" στο Mega

Το σήμα του MEGΑ

Το ΣτΕ απέρριψε τις αιτήσεις που ζητούσαν να ακυρωθεί η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για τον τερματισμό της λειτουργίας του καναλιού.

«Τέλος» στη λειτουργία του Mega βάζει πλέον το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς απέρριψε τις αιτήσεις του καναλιού και 112 εργαζομένων του με τις οποίες ζητούσαν την ακύρωση της απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για τον τερματισμό της λειτουργίας του.

Η απόφαση έρχεται από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, η οποία καταλήγει στο ότι η απουσία του τηλεοπτικού σταθμού από την τελευταία αδειοδοτική διαδικασία οδηγεί και στο τέλος της 25ετους πορείας του. Το ΣτΕ επικαλείται το νόμο 4496/2017, σύμφωνα με τον οποίο η συνέχιση της λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών εξαρτάται από τη συμμετοχή τους στον τελευταίο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. «Στην περίπτωση μη συμμετοχής ή απαράδεκτης ή ανεπιτυχούς συμμετοχής τηλεοπτικού σταθμού σε προκηρυχθείσα διαδικασία αδειοδότησης επιβάλλεται κατά δέσμια αρμοδιότητα ο τερματισμός λειτουργίας του μετά την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας, χωρίς να καταλείπεται στάδιο εκτίμησης των κατ' ιδίαν περιστάσεων» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Τους συμβούλους της Επικρατείας απασχόλησε και το ζήτημα της φυσιογνωμίας του προγράμματος για το αν δηλαδή ήταν ενημερωτικός - ειδησεογραφικός σταθμός ή όχι και κατ’ επέκταση σε ποιόν διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει. Όπως έκριναν, ουδέποτε υποβλήθηκε δήλωση για αλλαγή φυσιογνωμίας προγράμματος και έτσι «σύμφωνα με τη συνταγματική αρχή τους κράτους δικαίου που επιβάλλει τη διαφύλαξη του κύρους του νόμου, ως τύπος προγράμματος που αφορά την ενεστώσα λειτουργία τηλεοπτικού σταθμού, νοείται ο δηλωθείς κατά την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία τύπος του προγράμματος, ο οποίος και προσδιορίζει το χαρακτήρα του σταθμού ως ενημερωτικού ή μη και όχι ο τύπος προγράμματος ο οποίος έχει τυχόν δημιουργηθεί αυθαιρέτως με τη μεταβολή της φυσιογνωμίας του δηλωθέντος προγράμματος του σταθμού, κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων με τις οποίες κρίθηκε νόμιμη η επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε τηλεοπτικούς σταθμούς για μη νόμιμη μετατροπή του προγράμματός τους από ενημερωτικό, όπως είχε δηλωθεί, σε μη ενημερωτικό».

Η αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή -κατά το ΣτΕ- «δεν ευρίσκει έρεισμα ούτε στις προπαρασκευαστικές εργασίες του άρθρου 14Α του εν λόγω νόμου, από τις οποίες ουδόλως προκύπτει ότι ο νομοθέτης σκοπούσε στην προστασία de facto δημιουργηθεισών καταστάσεων και τούτο ανεξαρτήτως της συνταγματικότητας μιας διάταξης με τέτοιο περιεχόμενο με την οποία απαγορεύεται η εκτός αδειοδοτικής διαδικασίας μεταβολή της φυσιογνωμίας του προγράμματος (και της εμβέλειας εκπομπής) των παρόχων».

Να σημειωθεί ότι σε προγενέστερο στάδιο το ΣτΕ είχε εκδώσει προσωρινής διαταγή με την οποία ανέστειλε την απόφαση του ΕΣΡ για τερματισμό της λειτουργίας του Mega, μέχρι την έκδοση της σημερινής απόφασης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: MEGA, Τηλεοπτικές άδειες, Μαύρο στο MEGA, ΣΤΕ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

MEGA: Βγαίνουν στο σφυρί η ταινιοθήκη και το σήμα του μεγάλου καναλιού

Τηλέτυπος: Στη δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία του MEGA

Ιγνατίου για το κλείσιμο του MEGA: Να δω τι ψυχή θα παραδώσουν

SHARE: