Πλειστηριασμός “Ναυτεμπορικής”: Ερωτήματα για το “σπάσιμο” του διαγωνισμού στα τρία

Πλειστηριασμός “Ναυτεμπορικής”: Ερωτήματα για το “σπάσιμο” του διαγωνισμού στα τρία
Συνέδριο της Ναυτεμπορικής με θέμα: "Internet of Things. Identifying business opportunities", την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015. Στο Συνέδριο Τεχνολογίας με θέμα το Internet of Things παρουσιάστηκαν οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και εφαρμογές, τόσο σε επίπεδο Β2Β όσο και σε επίπεδο Β2C, σκιαγραφήθηκαν οι μελλοντικές τάσεις και αναδείχτηκαν νέες ιδέες και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Eurokinissi

Μέχρι τις 4 Μαρτίου θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους, οι ενδιαφερόμενοι για τα περιουσιακά στοιχεία της "Ναυτεμπορικής". Οι τρεις διαγωνισμοί και η μη ελκυστική "σύνδεση" του πιεστηρίου με τους τίτλους.

Στα τρία “σπάνε” τα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου της Ναυτεμπορικής τα οποία θα βγούν σε πλειστηριασμό και αρχικά είχαν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον αρκετών επιχειρηματιών από τον χώρο των ΜΜΕ και όχι μόνο. Η Ναυτεμπορική βρίσκεται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης από τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, θα διενεργηθούν οι εξής διαφορετικοί διαγωνισμοί:

  • Ο πρώτος για τα ακίνητα του ομίλου.
  • Ο δεύτερος τους τίτλους της ιστορικής εφημερίδας και των ιστοσελίδων της, όπως επίσης και το πιεστήριο.
  • Ο τρίτος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για τη θυγατρική Pestaola Media, που ελέγχει ένα μικρό σάιτ τεχνολογίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 4 Μαρτίου 2021 στις 11:00 ώρα.

Κάθε δεσμευτική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή ακυρότητάς της, από Εγγυητική Επιστολή ισόποση (τουλάχιστον) με το προσφερόμενο τίμημα, νομίμως λειτουργούντος:

α) πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος, στην Ελλάδα ή,

β) πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος, σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή,

γ) πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος με έδρα σε χώρα μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (O.E.C.D), ισχύος μέχρι την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την ειδική διαχειρίστρια, την 04.03.2021 μετά το πέρας της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών.

Ωστόσο, η απόφαση για το “σπάσιμο” του διαγωνισμού, έχει προκαλέσει πολλά ερωτηματικά στους ενδιαφερόμενους, καθώς ο τρόπος καθιστά τα περιουσιακά στοιχεία μη ελκυστικά για πιθανούς επενδυτές.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση ο πρώτος διαγωνισμός αφορά στα ακίνητα του ομίλου, ωστόσο το πιεστήριο θα βρίσκεται στον δεύτερο διαγωνισμό, ο οποίος περιλαμβάνει τους τίτλους και την ιστοσελίδα της εφημερίδας.

Η σύνδεση των τίτλων της εφημερίδας με το πιεστήριο, είναι πιθανό να αποτελέσει αντικίνητρο για ενδιαφερόμενους, που μπορεί να  θέλουν να διεκδικήσουν εφημερίδα και σάιτ χωρίς το ακίνητο, ενώ εντύπωση προκαλεί και το ότι ο τρίτος διαγωνισμός αφορά μια μικρή ιστοσελίδα τεχνολογίας.

Σε κάθε περίπτωση, η διάρθρωση αυτή, προκαλεί ερωτήματα σχετικά με τα κριτήρια με τα οποία ο ειδικός εκκαθαριστής αποφάσισε τη διεξαγωγή των διαγωνισμών.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα