Απολύσεις και μετατάξεις

"Λουκέτο" στη ΔΟΥ Τρικάλων εξαιτίας της καθολικής συμμετοχής των υπαλλήλων στην 48ωρη απεργία των Εφοριακών,Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2010(EUROKINISSI / ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ)
"Λουκέτο" στη ΔΟΥ Τρικάλων εξαιτίας της καθολικής συμμετοχής των υπαλλήλων στην 48ωρη απεργία των Εφοριακών,Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2010(EUROKINISSI / ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ) EUROKINISSI

Λουκέτο σε 19 οργανισμούς στον ευρύτερο δημόσιο τομέα βάζει η κυβέρνηση με σχετικό νομοσχέδιο που τέθηκε χτες σε διαβούλευση. Τι θα γίνει με μόνιμους και συμβασιούχους

Λουκέτο σε 19 οργανισμούς στον ευρύτερο δημόσιο τομέα βάζει η κυβέρνηση με σχετικό νομοσχέδιο που τέθηκε χτες σε διαβούλευση, ενώ προβλέπεται και η συγχώνευση ακόμη 12 οργανισμών. Στους υπό κατάργηση οργανισμούς προβλέπεται η απόλυση όλων των συμβασιούχων, ενώ οι υπόλοιποι εργαζόμενοι θα πρέπει σε 15 ημέρες να αιτηθούν μετάταξη.

Στην περίπτωση της εταιρίας ΑΓΡΟΓΗ, περίπου 270 υπάλληλοι από τους συνολικά 340, θα βρεθούν χωρίς δουλειά, καθώς πρόκειται για συμβάσεις που ξεκίνησαν μία ημέρα πριν την προκήρυξη των εκλογών της 11ης Σεπτεμβρίου 2009.

Όσον αφορά το σύνολο των υπό κατάργηση ή συγχώνευση οργανισμών προβλέπεται η απόλυση όλων των συμβασιούχων, ενώ για όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους δίδεται ένα περιθώριο 15 ημερών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να ζητήσουν μετάταξη. Μετά την πάροδο των 15 ημερών, εάν οι υπάλληλοι δεν εμφανιστούν στη νέα υπηρεσία τους, θεωρείται ότι κατήγγειλαν τη σύμβασή τους και δεν θα δικαιούνται καν αποζημίωση. Η διαδικασία αλλαγών θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του Ιουλίου.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει άλλο νομοσχέδιο, στο οποίο θα καθοριστεί το μέλλον άλλων 60 περίπου οργανισμών και φορέων.

Προς το παρόν, εκτός λειτουργίας τίθενται:

Α) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

*Μουσείο και Βιβλιοθήκη του Εθνικού Τυπογραφείου, νπιδ. (Καταργείται ως νομικό πρόσωπο και λειτουργεί στο εξής ως υπηρεσιακή μονάδα του Εθνικού Τυπογραφείου επιπέδου τμήματος).

2. Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ) ν.π.ι.δ. (Καταργείται ως νομικό πρόσωπο και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται και ασκούνται από τη Γενική Γραμματεία μεταναστευτικής Πολιτικής).

Β) Υπουργείο Οικονομικών

* Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής (Ε.ΤΑ.Κ.Σ)

*Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών

Γ) Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

*Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών (Ε.Α.Γ.Ε.)

*Ιόνιος Ακαδημία

Δ) Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

*Διεθνής Ικάριος Αεραθλητική Ακαδημία

* Ένωση για την Αντισεισμική Προστασία των Κρατών-Μελών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου (ΕΑΣΠ-ΟΣΕΠ), ν.π.ι.δ, (καταργείται και οι αρμοδιότητες μεταφέρονται και ασκούνται από το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών ΙΤΣΑΚ)

Ε) Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

* Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας (Ε.Κ.Ε.Υ.)

* Ινστιτούτο Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας (Ι.Ε.Ε.Π.Υ.Υ.), αυτοτελής οργανική μονάδα

Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Υγείας, καθώς και του Ινστιτούτου Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας μεταφέρονται και ασκούνται από υπηρεσιακές μονάδες με συναφείς αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

*Κέντρο Κληρονομικών Νόσων Αίματος, (Κ.Κ.Ν.Α.), ν.π.ι.δ., (καταργείται και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται και ασκούνται από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, Ε.ΚΕ.Α..)

*Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας (Ι.Κ.Δ.Ε.) (καταργείται και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται και ασκούνται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.),

13. Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.ΠΑ. ΑμεΑ), ν.π.ι.δ., (καταργείται και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται και ασκούνται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), ν.π.δ.δ.

*Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

14. Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης ( 51 υπηρεσιακές μονάδες)

15. Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας ν.π.ι.δ., (καταργείται και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται και ασκούνται από τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.)

Ζ) Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

*Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας (Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π.), ν.π.ι.δ., (καταργείται)

Οι αρμοδιότητες ορισμένων από τους καταργούμενους φορείς οι οποίες κρίθηκε ότι εξυπηρετούν και με τα σημερινά δεδομένα το δημόσιο συμφέρον, μεταφέρονται σε άλλους φορείς ή υπηρεσίες με συναφές αντικείμενο.

Παράλληλα, σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης τίθενται οι ακόλουθες εταιρείες:

* Η Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ Α.Ε.), εποπτευόμενη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής,

*Το Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου ΑΕ (ΙΧ.ΘΥ.Κ.Α.), εποπτευόμενη από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

3. Το Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε., εποπτευόμενη από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και

4. Η ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. εποπτευόμενη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι διατάξεις με τις οποίες συνεστήθη η Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Αττικής “Λεύκιπος” εποπτευόμενη από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας, καταργούνται. Σημειώνεται ότι η εταιρεία αυτή δεν είχε ουσιαστικά λειτουργήσει.

Το τακτικό προσωπικό των υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών, μετά από αίτησή στην οποία εκφράζει την προτίμησή του θα μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας και αξιοποιείται σε άλλους φορείς και υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα οι οποίοι εδρεύουν στο νομό (ή σε όμορο) όπου ήδη υπηρετούσε.

Επιπλέον, οι φορείς που συγχωνεύονται είναι:

* Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Ι.Κ.Π.Α.) καταργείται ως αυτοτελές ν.π.δ.δ. και συγχωνεύεται με το ν.π.δ.δ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), λόγω συνάφειας του αντικειμένου τους.

* Η Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ), η οποία εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών, συγχωνεύεται με το ΕΚΔΔΑ, εποπτείας Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, λόγω επικάλυψης αρμοδιοτήτων.

* Το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης συγχωνεύεται με το νπιδ Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το οποίο θα υπηρετεί στο εξής το σκοπό του Μουσείου. Επίσης καταργείται η Διοικούσα Επιτροπή και λήγει η θητεία των μελών της.

* Συγχωνεύονται ακόμη οι ανώνυμες εταιρείες «Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας» (ΕΛΚΑ), «Ελληνικό Κέντρο Αργιλλομάζης» (ΕΛΚΕΑ), «ΚΕΚ ΕΛΚΕΔΕ ΕΠΕ" και «Κέντρο Ελληνικής Γούνας», μέσω απορρόφησης στο «ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε».

* Η Εταιρεία Διανομής Αερίου (Ε.Δ.Α. Α.Ε.) και η Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου, ΔΕΠΑ Α.Ε.) συγχωνεύονται με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη.

SHARE:

24Media Network