Μπλόκο ΣτΕ σε αναγνώριση πτυχίου

Μπλόκο ΣτΕ σε αναγνώριση πτυχίου

Αρνητικά γνωμοδότησε το ΣτΕ σε αίτημα απόφοιτης γαλλικού πανεπιστημίου να αναγνωρισθεί το πτυχίο της ως ισότιμο ελληνικού

To Γ΄Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ΄αριθμ 856/2011 απόφασή του, έκρινε ότι πρέπει να απορριφθεί αίτηση απόφοιτης γαλλικού πανεπιστημίου, με την οποία ζητούσε να της αναγνωρισθεί ο τίτλος σπουδών, ως ισότιμος με αυτούς, που χορηγούν τα ελληνικά πανεπιστήμια.

Το δικαστήριο έκρινε ότι με βάση το άρθρο 16 του Συντάγματος δεν θεωρούνται «εξωτερικά πτυχία» που μπορούν να αναγνωρισθούν ως ισότιμα με αυτά των ελληνικών ΑΕΙ, εκείνα τα οποία χορηγούνται από αλλοδαπό πανεπιστήμιο, όταν για τη χορήγησή τους έχει ληφθεί υπόψη χρόνος σπουδών, που πραγματοποιήθηκε με επιτόπια παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών στην Ελλάδα. Λόγω, όμως, της σπουδαιότητας του θέματος, οι δικαστές παρέπεμψαν την υπόθεση στην αυξημένη 7μελή σύνθεση του Τμήματος.

Η αιτούσα πήρε το πτυχίο της από γαλλικό πανεπιστήμιο το 2003 και με αίτησή της προς το Διατμηματικό Συμβούλιο Αναγνώρισης Ισοτιμιών Τίτλων Καλών Τεχνών Αλλοδαπής, ζητούσε να της αναγνωρισθεί ως ισότιμο με το αντίστοιχο πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ. Τα τρία από τα πέντε χρόνια σπουδών της τα παρακολούθησε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.

Ως εκ τούτου, η αίτησή της απορρίφθηκε διότι κατά το άρθρο 16 του Συντάγματος δεν είναι επιτρεπτή η αναγνώριση της ισοτιμίας τού πτυχίου της, αφού αποκτήθηκε ύστερα από παρακολούθηση των τριών πρώτων ετών στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Αγιασμός με ελλείψεις

SHARE:

24Media Network