Πως θέλουν το Νέο Λύκειο οι μαθητές

Πως θέλουν το Νέο Λύκειο οι μαθητές

Διαμάχης συνέχεια, ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και στο υπουργείο Παιδείας, εξαιτίας αυτής της φοράς μίας έρευνας της κοινής γνώμης, για λογαριασμό ιδιωτικής εταιρίας. Το αποτέλεσμα είναι καταδικαστικό για τους εκπαιδευτικούς.

Συνέχεια στον πόλεμο των συνδικαλιστών εκπαιδευτικών με το υπουργείο παιδείας, αναμένεται να προκαλέσει η δημοσιοποίηση έρευνα της Κοινής Γνώμης , την οποία έκανε ιδιωτική εταιρία , κατόπιν παραγγελίας του υπουργείου Παιδείας με κονδύλια από το ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, για την κακή εικόνα του λυκείου ευθύνονται σχεδόν αποκλειστικά οι διδάσκοντες.

Η έρευνα της GPO είχε δείγμα 2000 άτομα και πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως στις 30 Ιανουαρίου του 2011.

Από τις απαντήσεις προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

Για το  σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια

Οι μαθητές δήλωσαν πως πηγαίνουν σε φροντιστήρια:

1. Εξαιτίας της πίεσης που δέχονται από τους γονείς για να σπουδάσουν.

2. Επειδή η ποιότητα της διδασκαλίας είναι σαφώς ανώτερη από ό,τι στο σχολείο.

3. Για να καλύψουν την εξεταστέα ύλη.

Σχετικά με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι μαθητές εκτιμούν πως πρέπει να εξετάζονται μόνο στα βασικά μαθήματα.

Είναι αντίθετοι στον καθορισμό του βαθμού εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τα πανεπιστήμια αλλά θετικοί στον ορισμό των εξεταζόμενων μαθημάτων από αυτά.

Από την πλευρά τους οι γονείς υποστηρίζουν ότι:

1. Για την παραπαιδεία κυρίως ευθύνονται οι καθηγητές που δεν ασχολούνται με τις αδυναμίες των μαθητών.

2. Εκτιμάται πως καταλήψεις, απεργίες, συνελεύσεις καθηγητών σε συνδυασμό με τον όγκο της διδακτέας ύλης ωθούν τους μαθητές στα φροντιστήρια ώστε να καλυφθεί η εξεταστέα ύλη.

Επισημάνθηκε επίσης και η νοοτροπία των ελλήνων γονέων σχετικά με τις σπουδές του μαθητή, δηλαδή η ταύτιση της έννοιας « επιτυχία στη ζωή», με την έννοια «γνώση» και με την έννοια «φροντιστήριο». Ακόμα και να μην υπήρχαν εξετάσεις στο σχολείο, οι γονείς θα έστελναν τα παιδιά τους φροντιστήριο γιατί στο σχολείο δεν μαθαίνουν σωστά.  Το απολυτήριο του Λυκείου δεν πρέπει κατά τους γονείς να αποτελεί κριτήριο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς εναπόκειται στην κρίση των καθηγητών, τους οποίους δεν εμπιστεύονται

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ

Ανεπαρκές κρίνεται σε γενικές γραμμές το επίπεδο της εκπαίδευσης του Λυκείου σήμερα.

Θεωρείται ως ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν προάγει την κριτική σκέψη των μαθητών και δεν τους προετοιμάζει σωστά για το μέλλον.

Κύριοι υπεύθυνοι για την χαμηλή ποιότητα διδασκαλίας είναι, σύμφωνα με τους μαθητές, οι καθηγητές. Οι μαθητές από την πλευρά τους, επικεντρώνονται στην εξασφάλιση υψηλού βαθμού στις εξετάσεις.

Ανάμεσα στους γονείς επικρατεί η άποψη ότι οι καθηγητές ενδιαφέρονται μόνο για τα ιδιαίτερα μαθήματα τους. Οι περισσότεροι γονείς πιστεύουν ότι "δουλειά" γίνεται μόνο στο φροντιστήριο

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

Οι μαθητές ζητούν για το νέο λύκειο:

1. Να μειωθεί ο αριθμός και η ύλη των μαθημάτων

2. Να διασφαλίζεται περισσότερος ελεύθερος χρόνος για τους μαθητές

3. Να αποκτήσει ο μαθητής το δικαίωμα – ευθύνη της επιλογής

4. Να ανανεωθεί άμεσα το καθηγητικό δυναμικό με καθηγητές νεότερους σε ηλικία, οι οποίοι φαίνεται να έχουν αμεσότερη και ευκολότερη πρόσβαση στους μαθητές

5. Να ενισχυθούν τα ηλεκτρονικά βοηθήματα

Οι περισσότεροι μαθητές συνδέουν την εκπαίδευση τόσο με την αγορά εργασίας όσο και με την γενική μόρφωση. Εκδηλώθηκε έντονα η ανάγκη ενίσχυσης του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Από την πλευρά των γονέων επισημάνθηκαν:

1. Η ανάγκη να γίνεται έλεγχος στους καθηγητές καθώς και η πλήρης απουσία των σχολικών συμβούλων.

2. Απαραιτήτως πρέπει να ενισχυθεί ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

3. Οι διαρκείς μεταρρυθμίσεις του εκπαιδευτικού συστήματος που αποπροσανατολίζουν το μαθητή και την οικογένεια του

4. Προτάθηκε το Γυμνάσιο να προσφέρει γενική παιδεία και το λύκειο πιο εξειδικευμένη.

Προαιρετικά τα θρησκευτικά - Υποχρεωτική η Ιστορία

Στην έρευνα του υπουργείου Παιδείας, ένα 62,4% των ερωτηθέντων εκφράζουν την άποψη ότι τα Θρησκευτικά πρέπει να είναι «σίγουρα και μάλλον επιλογής», ενώ ένα 37% τα χαρακτηρίζει «σίγουρα και μάλλον υποχρεωτικά».

Ποσοστά που ξεπερνούν το 50% των ερωτηθέντων κατατάσσουν στην κατηγορία του «σίγουρα και μάλλον επιλογής» τα μαθήματα των πολιτικών επιστημών, δεύτερης ξένης γλώσσας, μουσικής, εικαστικών.

Αντιθέτως, ένα 88,9% του δείγματος κατατάσσει στην κατηγορία «σίγουρα και μάλλον υποχρεωτική» την διδασκαλία της Ιστορίας, μαζί με τα άλλα μαθήματα υποδομής (Μαθηματικά, φυσική, χημεία, αρχαία και νέα ελληνικά, βιολογία κ.α.)

SHARE:

24Media Network