Καταχρηστικοί κάποιοι τραπεζικοί όροι

Καταχρηστικοί κάποιοι τραπεζικοί όροι

Δικαιώνεται δικαστικά η ΕΚΠΟΙΖΩ για τρεις συγκεκριμένους καταχρηστικούς όρους ποέθετε ως τώρα η τράπεζα Πειραιως

Ο Άρειος Πάγος αποδέχτηκε την αίτηση της Ένωσης
Καταναλωτών η Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) με την οποία ζητούσε να κριθούν
καταχρηστικοί και παράνομοι τρεις όροι των συναλλαγών της Τράπεζας
Πειραιώς.


Συγκεκριμένα, οι καταχρηστικοί όροι είναι:

-Προμήθεια 0,80 ευρώ ανά συναλλαγή που εισπράττει η Τράπεζα Πειραιώς για κάθε κίνηση λογαριασμού όταν οι κινήσεις είναι περισσότερες από τέσσερις το μήνα και ο λογαριασμός έχει μέσο μηνιαίο υπόλοιπο 1.500 ευρώ ή περισσότερες από έξι το μήνα και ο λογαριασμός έχει μέσο μηνιαίο υπόλοιπο 1.500,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ ή περισσότερες από 20 το μήνα και ο λογαριασμός έχει μέσο μηναίο υπόλοιπο από 30.000,01 έως 100.000 ευρώ ή περισσότερες από 50 το μήνα και ο λογαριασμός έχει μηναίο υπόλοιπο από 100.000,01 έως 200.000 ευρώ

-Η προμήθεια 1,40 ευρώ που χρεώνει  η Τράπεζα για κάθε κατάθεση που γίνεται σε λογαριασμό πελάτη της από τρίτο πρόσωπο και όχι από τον ίδιο

-ο όρος των στεγαστικών δανείων που προβλέπει ότι για τη σταδιακή αποδέσμευση του δεσμευμένου για το δάνειο  λογαριασμού με την ταυτόχρονη όμως καταβολή του οφειλέτη-καταναλωτή, τόκου επί του συνόλου του ποσού του δανείου και όχι επί του μέρους αυτού το οποίο βρίσκεται στη διάθεσή του.

Η αντίδραση της ΕΚΠΟΙΖΩ

''Mε την αμετάκλητη αυτή απόφαση οι καταναλωτές μπορούν να διεκδικήσουν την επιστροφή των παρανόμως καταβληθέντων χρημάτων, σε εφαρμογή των παράνομων τραπεζικών πρακτικών.

Η Πολιτεία θα πρέπει να θεσπίσει, τα ισχύοντα  στις ευρωπαϊκές χώρες, μέσα προστασίας που θα προβλέπουν την αποστέρηση των παράνομων κερδών από τις τράπεζες και τη διάθεσή τους για κοινωφελείς σκοπούς."

   ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: POS
SHARE: