Οριακά πάνω από 4 δισ. ευρώ στα ταμεία του κράτους από έντοκα γραμμάτια

Οριακά πάνω από 4 δισ. ευρώ στα ταμεία του κράτους από έντοκα γραμμάτια

Συγκεκριμένα, άντλησε 2,7625 δισ. ευρώ από τα έντοκα διάρκειας ενός μήνα (με επιτόκιο 3,95%) και 1,3 δισ. ευρώ από τα τρίμηνα έντοκα

Το ποσό των 4,0625 δισ. ευρώ άντλησε συνολικά σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο από τις δημοπρασίες εντόκων γραμματίων διάρκειας ενός και τριών μηνών που διενήργησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Συγκεκριμένα, άντλησε 2,7625 δισ. ευρώ από τα έντοκα διάρκειας ενός μήνα (με επιτόκιο 3,95%) και 1,3 δισ. ευρώ από τα τρίμηνα έντοκα (με επιτόκιο 4,2% από 4,24% στην προηγούμενη δημοπρασία).

Όπως ανακοινώθηκε από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), σε ότι αφορά στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 4 εβδομάδων, πέραν του δημοπρατούμενου ποσού ύψους 2,125 δισεκατομμυρίων ευρώ έγιναν δεκτές και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους ύψους 637,5 εκατομμυρίων Ευρώ ενώ η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,95%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2,765 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012, στις 12μ.μ.

Σε ότι αφορά στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους ενός (1) δισεκατομμυρίου ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,20% έναντι 4,24% της αντίστοιχης προηγούμενης δημοπρασίας στις 16 Οκτωβρίου 2012. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,660 δισεκατομμυρίων ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,66 φορές. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012, στις 12μ.μ.

SHARE:

24Media Network