ΑΑΔΕ: Αυτόματη η ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου των Ανωνύμων Εταιρειών για τις μεταβολές τους στο ΓΕΜΗ

Διαβάζεται σε 2'
ΑΑΔΕ: Αυτόματη η ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου των Ανωνύμων Εταιρειών για τις μεταβολές τους στο ΓΕΜΗ
Close-up Adult man playing video game with computer ISTOCK

Δεν θα απαιτείται εφεξής η υποβολή δήλωσης μεταβολής στοιχείων Μητρώου (Έντυπο Δ211) των Ανωνύμων Εταιρειών, για μια σειρά μεταβολών.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με απόφαση του Διοικητή, Γιώργου Πιτσιλή, θέτει σε παραγωγική λειτουργία από αύριο, 11/10/2023, την αυτόματη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου με τις μεταβολές των Ανωνύμων Εταιρειών, μέσω διαλειτουργικότητας με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Ειδικότερα, δεν απαιτείται εφεξής η υποβολή δήλωσης μεταβολής στοιχείων Μητρώου (Έντυπο Δ211) των Ανωνύμων Εταιρειών, για μεταβολές που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, τη λήξη της διάρκειας, την επωνυμία, την εκπροσώπηση και την κατάσταση του νομικού προσώπου, καθώς:

  • τα δεδομένα που καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα, ώστε να ενημερώνεται αυτόματα το Φορολογικό Μητρώο και
  • το νομικό πρόσωπο λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ΑΑΔΕ, σχετικά με την επιτυχή καταχώρηση του συνόλου ή μέρους των μεταβολών του.

Στην περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η αυτόματη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου, η Ανώνυμη Εταιρεία ενημερώνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ανάγκη υποβολής δήλωσης μεταβολής.

Οι Ανώνυμες Εταιρείες εφεξής δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης μεταβολής εργασιών ούτε για μεταβολές που αφορούν στον διακριτικό τίτλο και στο είδος των μετοχών τους, καθώς τις πληροφορίες αυτές η ΑΑΔΕ θα τις αναζητά απευθείας στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ δήλωσε: «Η έναρξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ της ΑΑΔΕ και του ΓΕΜΗ είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα απλοποίησης διαδικασιών και διευκόλυνσης της καθημερινότητας των επιχειρησεων. Και είναι αποτέλεσμα πολύμηνης εντατικής συνεργασίας με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα να αφαιρούμε γραφειοκρατικά εμπόδια στη λειτουργία του επιχειρείν, προσφέροντας όλο και καλύτερες ψηφιακές υπηρεσίες».

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, Γιάννης Μασούτης, δήλωσε: «H Kεντρική Ένωση Eπιμελητηρίων Eλλάδας, τα στελέχη και το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεργάστηκαν με την AAΔE ώστε να ολοκληρωθεί το σύστημα διαλειτουργικότητας μεταξύ ΓEMH και AAΔE. Tο επόμενο διάστημα οι επιχειρήσεις μέλη μας, θα επωφεληθούν από την αναβάθμιση των υπηρεσιών που θα προσφέρει το ΓEMH ξεπερνώντας χρόνια εμπόδια γραφειοκρατίας που ταλαιπωρούσαν το ελληνικό επιχειρείν».

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα