Στα χαμηλά του 2007 η χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών από τις τράπεζες

Στα χαμηλά του 2007 η χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών από τις τράπεζες

Επέστρεψε στα επίπεδα του 2007 η χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών από τα τραπεζικά ιδρύματα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος

Στα ίδια επίπεδα του 2007 βρίσκεται η χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών από τα τραπεζικά ιδρύματα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για την πιστωτική επέκταση το Μάιο.

Αναλυτικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα έφτασε το -4,5% τον Μάιο (έναντι -4,7% τον Απρίλιο).

Το Μάιο η χρηματοδότηση ήταν αρνητική, καθώς οι αποπληρωμές και διαγραφές παλαιών δανείων ξεπέρασαν τις νέες εκταμιεύσεις κατά 940 εκατ. ευρώ.

Το χρέος των επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο τέλος Μαΐου στα 116,2 δισ. ευρώ, σε ελαφρώς υψηλότερο επίπεδο από αυτό που ήταν στο τέλος του 2007 (111 δισ. ευρώ).

Το Μάιο καταγράφηκε αρνητική ροή χρηματοδότησης ύψους 544 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα σε ετήσια βάση (Μάιος 2012 - Μάιος 2011) να καταγράφεται μία μείωση της τάξεως του 4,4%.

Στους επιμέρους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας καταγράφεται μείωση της χρηματοδότησης η οποία κυμαίνεται μεταξύ 0,2% (για τον τουρισμό), 8,9% για το εμπόριο και 10,9% για τη γεωργία. Αντίθετα στον κλάδο ηλεκτρισμού παρατηρείται σε ετήσια βάση αύξηση της χρηματοδότησης κατά 4,4%.

Το χρέος των νοικοκυριών σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια διαμορφώθηκε στο τέλος Μαΐου στα 110,8 δισ. ευρώ υπερβαίνοντας μόλις κατά 2 δισ. ευρώ το αντίστοιχο στο τέλος του 2007 (ήταν 109 δισ. ευρώ). Η καθαρή ροή χρηματοδότησης τον Μάιο ήταν αρνητική κατά 371 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα να διαμορφωθεί σε -4,3% από -4,4% τον προηγούμενο μήνα. Στα στεγαστικά δάνεια καταγράφηκε μείωση των χρηματοδοτήσεων κατά 3,5% με αποτέλεσμα το συνολικό τους υπόλοιπο να υποχωρήσει στα 77,1 δισ. ευρώ.

Μεγαλύτερη ήταν η μείωση (6,4%) που παρατηρήθηκε στα καταναλωτικά δάνεια τα οποία περιορίζονται πλέον στα 31,9 δισ. ευρώ.

SHARE:

24Media Network