Ζημιές 2 δισ. ευρώ από τις "κόκκινες" βιομηχανίες το 2012

Ζημιές 2 δισ. ευρώ από τις "κόκκινες" βιομηχανίες το 2012

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την αποδοτικότητα του βιομηχανικού τομέα. Επιδείνωση σημειώθηκε για πέμπτη συνεχόμενη χρονικά

Υπερδιπλάσιες από τα κέρδη των κερδοφόρων βιομηχανιών, οι οποίες ήταν λίγο περισσότερες από τις ζημιογόνες, είναι οι ζημιές των υπόλοιπων βιομηχανιών (48,7% του συνόλου), που το 2012 παρουσίασαν αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, οι συνολικές ζημιές 1.060 εταιρειών του τομέα με ζημιογόνα τελικά αποτελέσματα προσεγγίζουν τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη 1.115 άλλων βιομηχανικών επιχειρήσεων, που μπόρεσαν να εμφανίσουν οριακή έστω κερδοφορία, είναι μικρότερα από ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Για πέμπτο συνεχόμενο έτος, το 2012, η συνολική αποδοτικότητα του βιομηχανικού τομέα επιδεινώθηκε. Σε σύγκριση με το 2011, οι ζημιές αυξήθηκαν δραματικά.

Συγχρόνως, ωστόσο, σε σύγκριση με το 2011 αυξήθηκε το ποσοστό των επιχειρήσεων του τομέα που βελτίωσαν τα λειτουργικά περιθώρια κέρδους τους και τη λειτουργική αποδοτικότητά τους. Σχεδόν οι μισές βιομηχανίες βελτίωσαν το μεικτό περιθώριο κέρδους.

Η επιβάρυνση των τελικών αποτελεσμάτων με αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος, με υψηλές δαπάνες αναδιάρθρωσης και απομείωσης στοιχείων του ενεργητικού, καθώς και με αυξημένες προβλέψεις για εμπορικούς κινδύνους, λόγω της κρίσης, διόγκωσαν τις συνολικές ζημιές περισσότερο από όσο η πτώση των λειτουργικών κερδών.

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στο CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013» (εκδόσεις Αλκίνοος, επιμ. Χ. Κορφιάτης), που παρουσιάζει τους ισολογισμούς του έτους 2012 και εμπορικά στοιχεία 2.200 παλαιών και νέων βιομηχανικών επιχειρήσεων μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, οι οποίες εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% των συνολικών πωλήσεων του τομέα.

Οι 2.175 παλαιές επιχειρήσεις κατέγραψαν συνολικές καθαρές ζημιές 1,04 δισ. ευρώ το 2012, έναντι συνολικών καθαρών ζημιών 0,36 δισ. ευρώ το 2011. Σε σύγκριση με το 2011 οι ζημιές τους σχεδόν τριπλασιάστηκαν.

Τα συνολικά αποτελέσματα του τομέα εκτιμάται ότι είναι ακόμη δυσμενέστερα, με τις συνολικές ζημιές να ξεπερνούν τα δύο δισ. ευρώ, αφού οι επιχειρήσεις που δεν γνωστοποίησαν τα οικονομικά τους στοιχεία για το έτος 2012 έως τις 10 Ιουλίου 2013 ήταν στη μεγάλη τους πλειονότητα ζημιογόνες ήδη το 2012, με συνολικές ζημιές άνω του 0,3 δισ. ευρώ.

Κερδοφόρες ήταν οι 1.115, δηλαδή το 51,3%, με συνολικά καθαρά κέρδη της τάξεως του 0,88 δισ. ευρώ. Αντιθέτως, ζημιογόνες ήταν οι 1.060, δηλαδή το 48,7%, με συνολικές καθαρές ζημιές της τάξεως του 1,92 δισ. ευρώ. Ενώ ένα σημαντικό τμήμα του τομέα, που πλησιάζει το 50% του αριθμού των επιχειρήσεων, κατορθώνει να διευρύνει τα λειτουργικά περιθώρια κέρδους, ένα άλλο, μεγάλο μέρος από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις αδυνατεί να συγκρατήσει σε ανεκτά επίπεδα τη λειτουργική του αποδοτικότητα και υπό τις παρούσες συνθήκες καθίσταται ολοένα και λιγότερο βιώσιμο, ενώ επηρεάζει καθοριστικά, λόγω του όγκου του, τα συνολικά οικονομικά και παραγωγικά μεγέθη του τομέα.

Ο ζωτικός για τον βιομηχανικό τομέα συντελεστής μεικτού κέρδους παρουσιάζει υποχώρηση από το 14,7% στο 12,8%, κατά 1,9 εκατοστιαία μονάδα, προφανώς λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους και της μείωσης του όγκου παραγωγής, που αντισταθμίζουν τα οφέλη του τομέα από τη συμπίεση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Ωστόσο, στον αντίποδα της πλειονότητας των επιχειρήσεων που κατέγραψαν μείωση του μεικτού περιθωρίου και των μεικτών κερδών, το 46,8% των επιχειρήσεων βελτίωσε το μεικτό περιθώριο, ενώ το ποσοστό αυτών που εμφανίζουν αυξημένα μεικτά κέρδη είναι 40,7%.

Ο συντελεστής κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσιάζει υποχώρηση από το 5,8% στο 4,7%, κατά 1,1 εκατοστιαία μονάδα. Σε ποσοστό 53,6% οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν μειωμένα EBITDA. Το ποσοστό αυτών που παρουσιάζουν μείωση του περιθωρίου EBITDA ανέρχεται σε 53,9%.

Επίσης, ο συντελεστής κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) είναι αποδυναμωμένος, από το 2,4% στο 1,3%, κατά 1,1 εκατοστιαία μονάδα. Σε ποσοστό 52,5% οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν μειωμένα EBIT. Το ποσοστό αυτών που παρουσιάζουν και μείωση του περιθωρίου EBIT ανέρχεται στο 54,9%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων επιδεινώθηκαν δραματικά, σε σύγκριση με τα λειτουργικά αποτελέσματα, σε σημαντικό βαθμό λόγω απομειώσεων παγίων στοιχείων και άλλων έκτακτων, μη επαναλαμβανόμενων επιβαρύνσεων, που προκαλούν η κρίση και η ανασύνταξη των επιχειρήσεων. Οι 2.175 εταιρείες κατέγραψαν συνολικές ζημιές προ φόρων 0,75 δισ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει επιδείνωση κατά 0,77 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα προ φόρων αποτελέσματα ζημιογόνες ήταν 948 από τις 2.175 επιχειρήσεις (43,6% του συνόλου), αντί των 1.060 επιχειρήσεων που ήταν ζημιογόνες σύμφωνα με τα καθαρά αποτελέσματά τους, μετά την πρόβλεψη για φόρους.

Παρά τη δραματική επιδείνωση των συνολικών αποτελεσμάτων του τομέα, το ποσοστό των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν οριακώς έστω βελτιωμένα καθαρά αποτελέσματα ανέρχεται σε 47,2%, έναντι ποσοστού 52,8% αυτών που παρουσιάζουν οριακή έστω επιδείνωση των καθαρών αποτελεσμάτων.

Λόγω της διόγκωσης των ζημιών επιδεινώθηκε, όπως είναι φυσικό, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων του τομέα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα προ φόρων, η μέση αποδοτικότητά τους υποχώρησε στο -3,8% το 2012, αν και το 44% των επιχειρήσεων παρουσίασε βελτιωμένη απόδοση.

Σύμφωνα με τα καθαρά, τελικά αποτελέσματα η μέση αποδοτικότητά τους υποχώρησε από στο -6,3% το 2012. Βελτιωμένη ήταν η απόδοση για το 47% των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, συρρικνώθηκε κατά 0,7% η απόδοση του ενεργητικού σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), από το 5,1% το 2011 στο 4,4% το 2012. Ωστόσο, το 45% των επιχειρήσεων τη βελτίωσε.

Παά τις μεγάλες ζημιές, η χρηματοικονομική διάρθρωση του τομέα εμφανίζεται οριακά βελτιωμένη. Αυτό οφείλεται στη λογιστική αναπροσαρμογή μέρους των παγίων, που ωφέλησε τα ίδια κεφάλαια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

SHARE:

24Media Network