Επένδυση στο Real Estate: Aνοίγουν νέες πόρτες στην ελληνική αγορά

Διαβάζεται σε 3'
Επένδυση στο Real Estate: Aνοίγουν νέες πόρτες στην ελληνική αγορά
SOOC

Κυρίαρχη θέση τα εμπορικά ακίνητα, όπως κτίρια γραφείων, καταστήματα λιανικής και αποθηκευτικοί χώροι. Η συνολική αξία των χαρτοφυλακίων των εισηγμένων εταιρειών φτάνει τα €3,9 δισ.

Εντυπωσιακή ανάκαμψη παρατηρείται στην εγχώρια αγορά real estate μετά από μια περίοδο κρίσης, τονίζει στην έκθεση της η Alpha Finance. Σύμφωνα με την εταιρία, προβλέπεται να συνεχιστεί η άνοδος χάρη σε τέσσερις παράγοντες:

1) Θετικές μακροοικονομικές τάσεις
2) Αυξημένες ξένες επενδύσεις
3) Τουριστική δραστηριότητα.
4) Πιθανή χρηματοδότηση από τον τραπεζικό τομέα

Η δημοσιονομική κρίση και η βαθιά ύφεση έπληξαν την χώρα την τελευταία δεκαετία και για αυτό ο εγχώριος τομέας των real estate κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις.

Ωστόσο, η πολιτική σταθερότητα και οι θετικές μακροοικονομικές εξελίξεις έφεραν ανάκαμψη στις επενδύσεις και οδήγησαν στην αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας σε επενδυτική βαθμίδα.

Επιπλέον, οι ελληνικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (ΑΕΕΑΠ) επωφελήθηκαν από αυτήν την άνοδο, επεκτείνοντας τα χαρτοφυλάκιά τους.

Αναλυτικότερα, η εγχώρια αγορά ΑΕΕΑΠ διαθέτει 9 εταιρείες που εξειδικεύονται στην απόκτηση, διαχείριση και επένδυση σε ακίνητα και χρηματοοικονομικές αγορές. Αυτές οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τις τρέχουσες συγκυρίες για να επιτύχουν ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη.

Στα χαρτοφυλάκια των ελληνικών ΑΕΕΑΠ κατέχουν κυρίαρχη θέση τα εμπορικά ακίνητα, όπως κτίρια γραφείων, καταστήματα λιανικής και αποθηκευτικοί χώροι. Η συνολική αξία των χαρτοφυλακίων των εισηγμένων εταιρειών φτάνει τα €3,9 δισ. σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία.

Η Alpha Finance αναφέρει ότι οι Ευρωπαϊκές ΑΕΕΑΠ διαπραγματεύονται κοντά στη λογιστική τους αξία (NAV) βασιζόμενες στα ιστορικά στοιχεία των τελευταίων 20 ετών. Ωστόσο, σημειώνεται ότι στην τρέχουσα κατάσταση, η εκτίμησή τους παρουσιάζει σημαντική μείωση κατά περίπου 30% σε σχέση με την λογιστική τους αξία.

Το μεγάλο discount στο οποίο βασίζονται οι διαπραγματεύσεις των ευρωπαϊκών ΑΕΕΑΠ οφείλεται στην αύξηση των επιτοκίων και τη γενικότερη ανησυχία στις αγορές ακινήτων. Εξαιτίας αυτού, οι αποτιμήσεις των τελευταίων δύο ετών έχουν εξελιχθεί προς τα χειρότερα.

Τα τελευταία πέντε χρόνια οι ελληνικές ΑΕΕΑΠ διαπραγματεύονται και αυτές με discount το οποίο είναι ιδιαίτερα αυξημένο (20%-30%), τονίζει η Alpha Finance.

Η παρούσα κατάσταση, λοιπόν, με τις ευνοϊκές προοπτικές στην εγχώρια αγορά και την πιθανή μείωση των επιτοκίων από το δεύτερο εξάμηνο του 2024, μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Τέλος, στην έκθεση παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικά των έξι κορυφαίων REICs της εγχώριας αγοράς (Prodea, Trastor, Premia, BriQ, Trade Estates και Noval Property), περιλαμβάνοντας τη διάρθρωση των χαρτοφυλακίων τους, τα βασικά οικονομικά τους μεγέθη, τη στρατηγική, τη διοίκηση, την εσωτερική διακυβέρνηση και τη μετοχική τους δομή.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα