Αλλαγή φρουράς στην ηγεσία της Εθνικής Τράπεζας

ΕΘΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (EUROKINISSI/ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΗΣ)
ΕΘΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (EUROKINISSI/ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΗΣ) EUROKINISSI

Τη σκυτάλη από τον μέχρι σήμερα πρόεδρο ΔΣ της Τράπεζας, κ. Παν. Θωμόπουλο, παίρνει ο κ. Κώστας Μιχαηλίδης. Οι αποφάσεις του ΔΣ

Σύμφωνα με το πρόγραμμα διαδοχής που είχε ανακοινώσει η Εθνική Τράπεζα τον Απρίλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο που έγινε την Τετάρτη αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση καθηκόντων προέδρου, στο πρόσωπο του κ. Κώστα Μιχαηλίδη.

Προηγουμένως, ο μέχρι σήμερα πρόεδρος του ΔΣ και μη εκτελεστικό μέλος, κ. κ. Παναγιώτης (Τάκης)-Αριστείδης Θωμόπουλος υπέβαλε την παραίτησή του, κατά τη  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας.

ADVERTISING

Ακολούθως, σύμφωνα με το Άρθρο 21 του Καταστατικού της Τράπεζας και την από 1/11/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την ανασυγκρότησή του σε σώμα και τον ορισμό του κ. Κώστα Μιχαηλίδη ως νέου μη εκτελεστικού Προέδρου του Δ.Σ.

Όπως επισημαίνει η Τράπεζα σε σχετική της ανακοίνωση , ο κ. Κώστας Μιχαηλίδης, διαθέτει εξαιρετική εμπειρία πλέον των 30 ετών στον τραπεζικό κλάδο, έχοντας αναλάβει ανώτατες θέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Αναλυτικότερα, σε συνέχεια της ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, η σύνθεση του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος έχει ως εξής:

• κ. Κώστας Μιχαηλίδης, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη εκτελεστικό μέλος

• κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

• κ. Δημήτριος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

• κ. Παύλος Μυλωνάς, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

• κ. Πέτρος Σαμπατακάκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

• κ. Arthur Michael Royal Aynsley, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

• κα Marianne Økland, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

• κ. Claude Piret, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

• κ. Χάρης Μάκκας, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

• κα Eva Cederbalk, Μη εκτελεστικό μέλος

•κα Παναγιώτα Ιπλιξιάν, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Γραμματέας Δ.Σ. και Επιτροπών Δ.Σ. ορίστηκε ο κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 2018, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19/6/2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ευχαρίστησε θερμά τον κ. Θωμόπουλο για τη σημαντική συνεισφορά του στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Προέδρου του Δ.Σ..

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες
SHARE:

24Media Network