Αλλάζει όψη η Λίμνη Καϊάφα με έργα 5 εκατ. ευρώ

Αλλάζει όψη η Λίμνη Καϊάφα με έργα 5 εκατ. ευρώ

Πρόσκληση η οποία αφορά στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών στην περιοχή της Λίμνης Καϊάφα θα δημοσιευθεί την επόμενη εβδομάδα

του Μάκη Αποστόλου

Το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ, το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και θα υπογράψει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης, περιλαμβάνει παρεμβάσεις εξυγίανσης των ιαματικών υδάτων, αποκατάστασης και ανάδειξης των σπηλαίων των Ανιγρίδων Νυμφών και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών της περιοχής Λίμνης Καϊάφα.

ADVERTISING

Στόχος του υπουργείου είναι η βελτίωση των υφιστάμενων δημόσιων υποδομών, η προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου, και η ανάπτυξη του οικοτουρισμού.

Όπως αναφέρει στην «Ημερησία» ο κ. Χαρίτσης, «η υλοποίηση της Πράξης για την οικοανάπτυξη της περιοχής της Λίμνης Καϊάφα θα αποτελεί χώρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, με δραστηριότητες που εντάσσονται σε ένα φυσικό περιβάλλον με ιστορικό και πολιτισμικό χαρακτήρα. Η Πράξη θα πρέπει να λειτουργήσει ως πρότυπο για όλη τη χώρα στον τομέα του οικοτουρισμού, καθώς και παράδειγμα επίδειξης καινοτόμων τεχνικών λύσεων στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης».

Το Συγκρότημα Ιαματικής Πηγής (Λουτρά) Καϊάφα Ηλείας αποτελεί έναν σπάνιο συνδυασμό αρχαιολογικού μνημείου που περιλαμβάνει τις ιαματικές πηγές των Σπηλαίων των Ανιγρίδων Νυμφών και ένα ευρύτερο φυσικό περιβάλλον μεγάλης οικολογικής και αισθητικής αξίας, με σπάνια βιοποικιλότητα.

Το Συγκρότημα αποτελείται από τη Λίμνη Καϊάφα με τις όχθες της, το νησί στη λίμνη και τη θαλάσσια ζώνη αιγιαλού.

Το ακίνητο αποτελεί τμήμα του Τόπου Κοινοτικής Σημασίας «Θίνες και Παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφιλιά, Κακόβατος» του ευρωπαϊκού δικτύου NATURA 2000με κωδ. GR 2330005.

Η συνολική κατά τίτλο έκταση του ακινήτου «Ιαματική Πηγή Καϊάφα» ανέρχεται σε 6.139.000 τ.μ., ανήκει κατά κυριότητα στον ΕΟΤ, εξαιρουμένης της ζώνης αιγιαλού και της Λίμνης - χαρακτηρισμένης ήδη ως λιμνοθάλασσας-, οι οποίες ανήκουν στη διοίκηση και διαχείριση του ΕΟΤ και σήμερα της ΕΤΑΔ ΑΕ.

Η περιοχή επέμβασης καταλαμβάνει επιφάνεια που ανέρχεται σε 120.868,58 τ.μ. και οι προτεινόμενες επεμβάσεις αφορούν σε:

• Τμήμα υφιστάμενων κτιρίων νομιμοποιημένων με την υπ’ αριθμ. 508131/ 29.01.2002 «Διαπιστωτική πράξη νομιμότητας τουριστικών κτιριακών εγκαταστάσεων εις Λουτρά Καϊάφα».

• Εκσυγχρονισμό δικτύων υποδομών.

• Έργα προστασίας περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και αποκατάστασης θιγόμενων επιφανειών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

Μέσω της Πράξης επιδιώκεται η εφαρμογή των απαραίτητων παρεμβάσεων για τη διαμόρφωση ενός πρότυπου οικοτουριστικού μοντέλου στην περιοχή, το οποίο θα προκύψει από την υλοποίηση ενός μείγματος συνδυασμένων ενεργειών με σκοπό:

• τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων,

• την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος,

• τη δημιουργία ενός πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δραστηριοτήτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού,

• τη χρήση καινοτόμων μεθόδων αντιμετώπισης ολοκληρωμένης αντίληψης οικοανάπτυξης, και

• την οικονομική βιωσιμότητα για τη λειτουργία και προστασία του έργου και του φυσικού περιβάλλοντος.

Πράξη σε... τέσσερα υποέργα

Η προτεινόμενη Πράξη θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο 4 υποέργων:

1. «Εκπόνηση μελετών για την εξυγίανση των ιαματικών υδάτων των σπηλαίων των Ανιγρίδων Νυμφών»,

2. «Προμήθεια εξοπλισμού για τον καθαρισμό - εξυγίανση - παρακολούθηση των υδάτων των σπηλαίων»,

3. «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού των υφιστάμενωνεγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών της περιοχής Λίμνης  Καϊάφα», και

4. «Προμήθεια Πυροσβεστικού Οχήματος στα πλαίσια των έργων της Αντιπυρικής Προστασίας».

Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά στο Υποέργο 1 θα εκπονηθούν τρεις μελέτες για τη διερεύνηση της ορθής πρακτικής καθαρισμού για την εξυγίανση των ιαματικών υδάτων των σπηλαίων των Ανιγρίδων Νυμφών και την προστασία του ιαματικού χαρακτήρα των υδάτων.

Αυτές αφορούν στη Μελέτη καθαρισμού - εξυγίανσης των υδάτων, στη Μικροβιολογική μελέτη οργανισμών των υδάτων, και στη Βιοσπηλαιολογική μελέτη καταγραφής και προστασίας της σπηλαιόβιας πανίδας.

Το Υποέργο 1 θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), καθώς τα σπήλαια είναι χαρακτηρισμένος αρχαιολογικός χώρος και αρμοδιότητα παρέμβασης έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.

Σχετικά με το Υποέργο 2, κατόπιν εκπόνησης των μελετών του Υποέργου 1 και βάσει των σχετικών αποτελεσμάτων και εξειδικευμένων προτάσεων που θα προκύψουν από τις μελέτες, η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ θα προχωρήσει στην προμήθεια εξοπλισμού για τον καθαρισμό - εξυγίανση - παρακολούθηση των υδάτων των σπηλαίων. Η υλοποίηση των εργασιών του Υποέργου 2 θα ανατεθεί σε ανάδοχο κατόπιν σύναψης δημόσιας σύμβασης, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του ν. 4412/2016.

Το Υποέργο 3 αφορά σε παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών, οι όποιες θα  εκτελεστούν από την ΕΤΑΔ ΑΕ. στο πλαίσιο προσφυγής σε διαγωνιστική διαδικασία.

Ειδικότερα:

Κτιριακά - τεχνικά έργα

Σε αυτά περιλαμβάνονται η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου κτιρίου υποδοχής (reception), η μετατροπή μιας αποθήκης σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και ακόμη δύο αποθηκών σε WC για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης θα γίνει ανακατασκευή του υδατόπυργου και της δεξαμενής νερού.

Ακόμη θα εκσυγχρονιστεί το υφιστάμενο ηλεκτροστάσιο (υποσταθμός Μέσης Τάσης), ενώ θα κατασκευαστεί Ενημερωτικό Περίπτερο.

Τέλος, στα έργα προβλέπεται η ανακατασκευή της υφιστάμενης γέφυρας πρόσβασης της νήσου Αγίας Αικατερίνης με αποκατάσταση της διαρκούς ελεύθερης επικοινωνίας των λιμναίων υδάτων μέσω της άρσης του υφιστάμενου αναχώματος, η κατασκευή πεζογέφυρας πάνω από τον δίαυλο που συνδέει τη λίμνη με την παραλία για την αποκατάσταση της συνέχειας της παραλίμνιας οδού, και αντιστηρίξεις σκαμμάτων δικτύων Η/Μ υποδομών.

Υποδομές δικτύων

Προβλέπονται έργα στα δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, πυρόσβεσης, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών, DATA και μεταφοράς ιαματικού νερού, καθώς και έργα διευθέτησης ομβρίων.

Πλωτές Προβλήτες - Νησίδες

Αφορά στη συντήρηση και στον εκσυγχρονισμό δύο υφιστάμενων πλωτών προβλητών, με τη δημιουργία μίας πλωτής λεκάνης αποθεραπείας, καθώς και στην εγκατάσταση τεχνητής νησίδας συγκέντρωσης άγριας ζωής (ορνιθοπανίδας).

Οδικά έργα

Σε αυτά περιλαμβάνονται η αποκατάσταση υφιστάμενης οδού πρόσβασης στο νησί της Αγίας Αικατερίνης, η βελτίωση υποδομής και σήμανσης κόμβου εισόδου, και τέλος εργασίες συντήρησης/αποκατάστασης υφιστάμενων δασικών οδών και της παραλίμνιας οδού.

Περιβαλλοντικά έργα και έργα αποκατάστασης θιγόμενων περιοχών

Αυτά τα έργα αφορούν στη διαμόρφωση υπαίθριου χώρου αναμονής και προσωρινής στάθμευσης οχημάτων επισκεπτών περιοχής, στη δημιουργία ανοικτών υδάτινων επιφανειών (μικρών λιμνών), αναχωμάτων, καναλιών διευθέτησης επιφανειακών υδάτων με μαιανδρισμούς, φυτεύσεων κ.ο.κ., στην εγκατάσταση Παρατηρητηρίου Πανίδας, στον αποκλεισμό διόδων σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και σε εξοπλισμό περιβάλλοντος χώρου (π.χ. παγκάκια, πέργκολες, κάδοι απορριμμάτων κ.λπ.).

Τέλος, το Υποέργο 4 αφορά στην προμήθεια υδροφόρου πυροσβεστικού οχήματος (4Χ4) χωρητικότητας 500 λίτρων νερού και θα εκτελεστεί επίσης από την ΕΤΑΔ ΑΕ.

Οι στόχοι και οι ωφελούμενοι του έργου

Τέσσερις είναι οι βασικοί στόχοι της συγκεκριμένης Πράξης:

• Η ανάδειξη και αξιοποίηση της περιβαλλοντικής αξίας της περιοχής με ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων για ελεύθερη πρόσβαση και οργανωμένη ήπια χρήση των χώρων της από όλους τους επισκέπτες της περιοχής, με ιδιαίτερη μέριμνα για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ.

• Η διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της περιοχής (στην υποδοχή των επισκεπτών της Λίμνης Καϊάφα δεν θα υπάρχει κάποιο εισιτήριο εισόδου για τον επισκέπτη, παρά μόνο θα του παρέχεται ενημερωτικό φυλλάδιο με όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες και δραστηριότητες των εγκαταστάσεων της λίμνης).

• Η διαμόρφωση του Καϊάφα σε προορισμό πρασίνου, οικολογίας, περιβαλλοντικής επιμόρφωσης και αναψυχής.

• Η δημιουργία ισχυρής οικοτουριστικής ταυτότητας, αυξάνοντας την ποιότητα εμπειρίας και θετικών συναισθημάτων των επισκεπτών από την ανάδειξη της αισθητικής ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Από τα έργα που θα πραγματοποιηθούν αναμένεται να αναβαθμιστεί σημαντικά το περιβάλλον και να εξυπηρετηθούν οι επισκέπτες στην περιοχή του ακινήτου της ΕΤΑΔ ΑΕ στον Καϊάφα.

Συνεπώς, βασική ωφελούμενη ομάδα μπορεί να θεωρηθούν οι επισκέπτες του ακινήτου, τουρίστες και ντόπιοι, οι χρήστες των ιαματικών υδάτων, οι λουόμενοι στην παραλία, καθώς και οι ομάδες παρατηρητών/φυσιολατρών που επισκέπτονται την περιοχή.

Τέλος, άμεσα ωφελούμενη ομάδα, με τα πιο σταθερά και ουσιαστικά οφέλη από το έργο, είναι αναμφίβολα οι κάτοικοι του Δήμου Ζαχάρως και κατ’ επέκταση οι κάτοικοι των γειτονικών δήμων.

Υπογραμμίζεται ότι η δημιουργία του πάρκου εισάγει στο παραλιακό, οικιστικό και τουριστικό δίκτυο της Δυτικής Πελοποννήσου έναν νέο πόλο έλξης, που διαφοροποιείται σε ποιότητα, κλίμακα και καινοτομία από τους συνήθεις προορισμούς διημέρευσης. Εμπλουτίζει και συμπληρώνει το εγκατεστημένο σύμπλεγμα εγκαταστάσεων, προτείνοντας ένα νέο  πρότυπο εναλλακτικών μορφών δραστηριοτήτων αναψυχής.

Πηγή:ΗΜΕΡΗΣΙΑ-ΕΘΝΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Ξεκινά το έργο εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων λίμνης Καϊάφα

SHARE:

24Media Network