Ανακοινώνεται το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Ποιους αφορά

Pensioner counts the coins in his palm./        .
Pensioner counts the coins in his palm./ . SOOC

Ποιους αφορά το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα που ανακοινώνεται επισήμως την Τρίτη. Οι όροι και οι προϋποθέσεις

Ανακοινώνεται την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου,το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, στην Αίγλη του Ζαππείου, από τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση και τον χαιρετισμό από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά.

Το πρόγραμμα «Ε.Ε.Ε.» απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και στοχεύει με τις τρεις του δράσεις αφενός στην άμεση κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσής τους και αφετέρου στην κοινωνική επανένταξή τους.

Οι λεπτομέρειες του για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα ανακοινωθούν στη συνέχεια από τον αρμόδιο υφυπουργό Εργασίας, Βασίλη Κεγκέρογλου.

Σύμφωνα με το dikaiologitika.gr, οι τρεις άξονες του Προγράμματος «Ε.Ε.Ε.» προβλέπουν:

Εισοδηματική ενίσχυση

Ένταξη σε προγράμματα κοινωνικής προστασίας και

Προώθηση στις δράσεις (επαν) ένταξης στην εργασία

Η οικονομική κατάσταση των υποψηφίων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ε.Ε.Ε.» κρίνεται με βάση τα πραγματικά εισοδήματα σε πραγματικό χρόνο χωρίς τεκμαρτά και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης.

Το ετήσιο πραγματικό εισόδημα της ωφελούμενης μονάδας  προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να είναι χαμηλότερο από το κατώφλι εισοδήματος που αντιστοιχεί σ΄αυτήν .Το μόνο άτομο 200 ευρώ, το ζευγάρι 300 ευρώ και το ποσό αυτό προσαυξάνεται για κάθε ενήλικο μέλος με 100 ευρώ και για κάθε ανήλικο μέλος με 50 ευρώ. Για μονογονεϊκές οικογένειες το πρώτο ανήλικο μέλος θεωρείται ενήλικο.

Για τον προσδιορισμό του πραγματικού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη όλα τα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή με εξαίρεση:

του 20% από μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή εργόσημο καθώς και τα ποσά από πηγές κατάρτισης

των εισφορών  κοινωνικής ασφάλισης , αλληλεγγύης κλπ.

των επιδομάτων αναπηρίας, διατροφικό  ΑΜΕΑ, επιμέλειας με δικαστική απόφαση

Οι δικαιούχοι του προγράμματος «Ε.Ε.Ε.», στο πλαίσιο του Σχεδίου Ένταξης  που εκπονείται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου και προωθούνται, κατά περίπτωση, για ένταξη σε προγράμματα, δράσεις, παροχές και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα, όπως:

Ενημέρωση, πληροφόρηση και ατομική συμβουλευτική υποστήριξη των δικαιούχων της εισοδηματικής ενίσχυσης ή / και των μελών της οικογένειάς τους.

Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης Χορήγηση βιβλιαρίου ανασφαλίστου (στην περίπτωση που δεν δικαιούται παροχών υγείας για οποιοδήποτε λόγο)

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ

Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης

Ένταξη σε πρόγραμμα Κοινωνικού Παντοπωλείου

Ένταξη στα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για του Άπορους (FEAD)

Ένταξη σε άλλα προγράμματα αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Δράσεις ένταξης και επανένταξης στην εργασία

Οι δικαιούχοι, προωθούνται, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη τους στην αγορά εργασίας, μέσω προγραμμάτων  που υλοποιούνται μεταξύ άλλων από τον ΟΑΕΔ, το ΕΙΕΑΔ , τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων κ.α. και περιλαμβάνουν:

νέες θέσεις Εργασίας- κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας στο ιδιωτικό τομέα

προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης,

συμμετοχή σε προγράμματα πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ένταξη ή επανένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα

Υπενθυμίζεται ότι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 13 δήμους, από τις Περιφέρειες όλης της χώρας, για διάστημα έξι μηνών και απευθύνεται σε πολίτες που βιώνουν συνθήκες ακραίας φτώχειας, τους οποίους θα στηρίζει με ένα ποσό 100 ευρώ ανά ενήλικα, 50 ευρώ ανά ανήλικο τέκνο και 100 ευρώ ανά νοικοκυριό.

Πιο αναλυτικά:

Αγαμος χωρίς παιδιά 200€ μηνιαίο, 2.400€ ετήσιο. 

Ζευγάρι χωρίς παιδιά 300€ μηνιαίο 3.600€ ετήσιο 

Ζευγάρι με 1 ανήλικο παιδί 350€ μηνιαίο 4.200€ ετήσιο 

Ζευγάρι με 2 ανήλικα παιδιά 400€ μηνιαίο 4.800€ ετήσιο 

Ζευγάρι με 3 ανήλικα παιδιά 450€ μηνιαίο 5.400€ ετήσιο

Ζευγάρι με 4 ανήλικα παιδιά 500€ μηνιαίο 6.000€ ετήσιο 

Ζευγάρι με 1 ενήλικο παιδί 400€ μηνιαίο 4.800€ ετήσιο 

Ζευγάρι με 1 ανήλικο και 1 ενήλικο παιδί 450€ μηνιαίο 5.400€ ετήσιο 

Ζευγάρι με 2 ενήλικα παιδιά 500€ μηνιαίο 6.000€ ετήσιο 

Ζευγάρι με 2 ανήλικα και 1 ενήλικο παιδί 500€ μηνιαίο 6.000€ ετήσιο

 Μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλ ή ενήλ 300€ μηνιαίο 3.600€ ετήσιο  Μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα παιδιά 350€ μηνιαίο 4.200€ ετήσιο

Μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ενήλικο παιδί 300€ μηνιαίο 3.600€ ετήσιο 

Μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ενήλικα παιδιά 400€ μηνιαίο 4.800€ ετήσιο.

Για τον προσδιορισμό του πραγματικού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη όλα τα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή με εξαίρεση:

 - του 20% από μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή εργόσημο καθώς και τα ποσά από πηγές κατάρτισης - των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης , αλληλεγγύης κλπ. - των επιδομάτων : αναπηρίας, διατροφικό ΑΜΕΑ ,επιμέλειας με δικαστική απόφαση Περιουσιακό όριο

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατ’ άτομο, η οποία προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 10.000 για κάθε ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε επωφελούμενη μονάδα το ποσό των 200.000 ευρώ.

Η κινητή περιουσία της ωφελούμενης μονάδας (επιβατικά αυτοκίνητα, οχήματα κλπ), να μην υπερβαίνει σε αντικειμενική δαπάνη, στο σύνολό της, το ποσό των 6.000 ευρώ.

Οι 13 Δήμοι, ένας σε κάθε Περιφέρεια που θα εφαρμοστεί το πιλοτικό πρόγραμμα είναι:

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης, δήμος Δράμας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δήμος Έδεσσας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, δήμος Γρεβενών

Περιφέρεια Ηπείρου, δήμος  Ιωαννίνων

Περιφέρεια Θεσσαλίας, δήμος Καρδίτσας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, δήμος Λευκάδας

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, δήμος Χαλκίδας

Περιφέρεια Αττικής, δήμος Καλλιθέας

Περιφέρεια Πελοποννήσου, δήμος Τρίπολης Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, δήμος Σάμου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, δήμος Σύρου  Κρήτης, δήμος Μαλεβιζίου

Διαβάστε ακόμη στα dikaiologitika.gr:

- Υποδιεύθυνση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη

- Υπό προϋποθέσεις η έξοδος απο το Μνημόνιο και η προληπτική υποστήριξη

Πηγή φωτογραφίας: Sooc.gr

SHARE:

24Media Network