Ανακοινώθηκε η συμφωνία πώλησης και μεταβίβασης της συμμετοχής της Εθνικής σε θυγατρική της

Ανακοινώθηκε η συμφωνία πώλησης και μεταβίβασης της συμμετοχής της Εθνικής σε θυγατρική της

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε τη Δευτέρα τη συμφωνία πώλησης και μεταβίβασης ποσοστού 66% στη θυγατρική της "Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ"

Την συμφωνία πώλησης και μεταβίβασης ποσοστού 66% της συμμετοχής της στη θυγατρική εταιρεία "Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ" σε τρέχουσες αποτιμήσεις (NAV) αντί συνολικού τιμήματος 653 εκατ. ευρώ, στην εταιρία Invel Real Estate (Netherlands) II B.V, η οποία θα λάβει χώρα εφόσον πληρωθούν λοιπές απαραίτητες αιρέσεις, διατυπώσεις και εγκρίσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα τη Δευτέρα.

Η ευρύτερη συναλλαγή περιλαμβάνει χρηματική καταβολή 161 εκατ. ευρώ της Invel εξ ιδίων προς την Τράπεζα, εισφορά από την Invel ιταλικής εταιρείας με ακίνητη περιουσία και καθαρή αξία Ενεργητικού ύψους 73 εκατ. ευρώ σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος που θα πραγματοποιήσει η Εθνική Πανγαία και χρηματοδότηση του πρόσθετου καταβαλλόμενου τιμήματος από την Εθνική Τράπεζα (Vendor financing) έναντι εξασφαλίσεων. Επίσης εισφορά από την Τράπεζα ακινήτων με καθαρή αξία Ενεργητικού ύψους 72 εκατ.ευρώ στην ίδια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της «Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ».

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Εθνική Τράπεζα θα διατηρήσει ποσοστό 34% της μετοχικής συμμετοχής στην «Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ», θα συνεχίσει να έχει τον έλεγχο της "Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ" έως πέντε χρόνια, ορίζοντας την πλειοψηφία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής, και θα φέρει πρόσθετα συμβατικά δικαιώματα.

Τα ακίνητα και περιουσιακά στοιχεία που θα εισφερθούν από την Εθνική Τράπεζα και την Invel στην "Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ" στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, έχουν αποτιμηθεί από εξειδικευμένους σε θέματα real estate πιστοποιημένους εκτιμητές.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής εξυπηρετεί τη στρατηγική της Εθνικής Τράπεζας για την περαιτέρω κεφαλαιακή της ενίσχυση. Εκτιμάται ότι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας βελτιώνεται μέσω της εν λόγω συναλλαγής, περίπου κατά 40 μονάδες βάσης.

Παράλληλα, διευκολύνεται και η προετοιμασία για τη σχεδιαζόμενη εισαγωγή, το 2015, της Εθνικής Πανγαίας στο Χρηματιστήριο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νομοθετικό πλαίσιο. Επιπρόσθετα, διευρύνεται το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της "Εθνική Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π." σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και διευκολύνεται η ανάπτυξη του επενδυτικού της προγράμματος, προσβλέποντας σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, όταν εισαχθεί η εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αξιών. Για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, η Morgan Stanley & Co International plc ενήργησε ως οικονομικός σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

SHARE:

24Media Network