Αναπτυξιακός νόμος: Οι τρεις πυλώνες για να "τρέξουν" οι επενδύσεις

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.
Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. EUROKINISSI

Σε δημόσια διαβούλευση από το ΥΠΑΝ ως τις 17 το μήνα, τέθηκε ο νέος αναπτυξιακός νόμος. Αναλυτικά όσα προβλέπει για τις επενδύσεις, τον ψηφιακό χάρτη ακινήτων και το Εθνικό Μητρώο Υποδομών. Τι αλλάζει στα εργασιακά.

Διευκόλυνση στρατηγικών επενδύσεων, νέο θεσμικό πλαίσιο για τηλεπικοινωνιακές κεραίες, outsourcing στους ελέγχους των έργων, αλλά και ριζικές αλλαγές στα εργασιακά, περιλαμβάνονται στο νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο.

Με βάση το νομοσχέδιο, όλες οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και τα Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος θα ορίζονται εφεξής αυτοδικαίως ως στρατηγικές επενδύσεις για τις οποίες ισχύουν παρεκκλίσεις από τον κανόνα (επιτάχυνση) και στις αδειοδοτήσεις αλλά και στο και τους συντελεστές δόμησης.

Εισάγεται μια περισσότερο ευέλικτη διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από ορκωτούς- ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, καθώς και από πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας πρόσωπα, που πληρούν τα κριτήρια που ορίζει η σχετική διάταξη. Στην ουσία ο έλεγχος της έγκρισης επιλεξιμότητας αλλά και η πιστοποίηση ολοκλήρωσης του 50% της επένδυσης ή και της εξόφλησης θα μπορεί να γίνεται και από ιδιώτες που θα οριστούν με υπουργική απόφαση. Το βάρος της απόδειξης της ορθής εκτέλεσης μιας επένδυσης θα βαρύνει το ιδιώτη ελεγκτή ο οποίος θα πληρώνεται από τον επενδυτή και όχι από το δημόσιο.

Προαναγγέλλεται ένας ψηφιακός χάρτης πλήρως λειτουργικός όχι νωρίτερα από το 2021. Στο χάρτη αυτό θα υπάρχει αποτύπωση των ακινήτων αλλά και των πληροφοριών που συνδέονται με την άσκηση επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας, δηλαδή τα χαρακτηριστικά των κτιρίων και εκτάσεων που καταγράφονται.

Βιομηχανική εγκατάσταση

Σε συγκεκριμένες διατάξεις ξεκαθαρίζεται ότι δεν απαιτείται πλέον έγκριση εγκατάστασης. Για την έγκριση λειτουργίας, αυτή παύει να χρειάζεται για τη «μέση» βιομηχανία, δηλαδή τη βιομηχανία που κατατάσσεται στην κατηγορία Α2 της περιβαλλοντικής κατάταξης. Η επιχείρηση ωστόσο θα γνωστοποιεί τη λειτουργία της και θα ελέγχεται όπως όλες. Αυτό που αλλάζει είναι ότι δεν θα βρίσκεται σε αναμονή για το αν θα ξεκινήσει τη λειτουργία της περιμένοντας τον έλεγχο και την αδειοδότηση από την αρμόδια αρχή. Παύει να ισχύει το διπλό παράλληλο σύστημα δύο κατατάξεων, όχλησης και περιβαλλοντικής κατάταξης, και μένει μόνο το δεύτερο, που είναι συμβατό με την Ενωσιακή Νομοθεσία.

Σε ότι α φορά τις επιμέρους αδειοδοτήσεις εφεξής, η πιστοποίηση και ο έλεγχος θα γίνεται όχι μόνο από δημοσίους αλλά και από ιδιωτικούς φορείς, εγκεκριμένους από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας. Θα υπάρχουν πρόσθετες ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν την αμεροληψία καθώς και κυρώσεις αν χρειαστεί. Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση δεν απεμπολεί το δικαίωμα να διεξάγει η ίδια ελέγχους αν χρειαστεί.

Σε άλλους περιοδικούς ελέγχους, προβλέπεται ότι ελεγκτές μπορούν να είναι και φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα. Φυσικά αυτό θα γίνεται πάντοτε με τις νόμιμες διαδικασίες (με παραχώρηση ή ανάθεση αρμοδιότητας) των αρμόδιων δημόσιων ελεγκτικών αρχών. Προβλέπεται ότι κάθε καταγγελία θα είναι ηλεκτρονική. Αυτό χρειάζεται π.χ. για να μπορεί να γίνει μια σωστή χαρτογράφηση των καταγγελιών των πολιτών για επιχειρήσεις και να μπορούν οι ελεγκτικές αρχές να δουν το ιστορικό μιας επιχείρησης σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ηλεκτρονική τους καταχώριση. Επίσης, προβλέπονται υποχρεωτικά πρωτόκολλα συνεργασίας των ελεγκτικών αρχών. Σήμερα, παρατηρείται το φαινόμενο να ελέγχονται οι επιχειρήσεις από διαφορετικές αρχές για τον ίδιο λόγο.

Βιομηχανικά πάρκα

Το καθεστώς έναρξης λειτουργίας μιας επιχείρησης σε πάρκο εκσυγχρονίζεται. Έτσι, μια επιχείρηση δεν θα χρειάζεται πλέον – εκτός της άδειας εγκατάστασης- ούτε άδεια λειτουργίας και θα αρκεί μια απλή γνωστοποίηση ότι ξεκινά τη δραστηριότητά της. Αναμένεται επίσης, για τις επιχειρήσεις εντός των πάρκων, να θεσμοθετηθούν χαμηλότερες κατηγορίες περιβαλλοντικής κατάταξης έτσι ώστε να χρειάζονται ελαφρύτερη περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Εθνικό Μητρώο υποδομών

Η δημιουργία ενός μητρώου υποδομών θα διασαφηνίσει ποιοι φορείς έχουν την αρμοδιότητα για τη συντήρηση και τον έλεγχο των δημοσίων υποδομών/δημοσίων κτιρίων (π.χ. η Κεντρική Διοίκηση, Οργανισμοί, οι Περιφέρειες ή οι Δήμοι;) ιδίως μετά από ατυχήματα (βλ. στην Καβάλα όταν κατέρρευσε γέφυρα). Το Εθνικό Μητρώο Υποδομών θα λειτουργεί σε ψηφιακή μορφή και όλοι θα έχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες, που θα συγκροτούν κάτι σαν «βιβλιάριο υγείας» της υποδομής ή του κτηρίου.

Κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Με μια σειρά διατάξεων τίθεται ένα νέο πλαίσιο για τον εξοπλισμό κινητής το οποίο:

- Διαμορφώνει σύγχρονο καθεστώς αδειοδότησης των κεραιοσυστημάτων στα πρότυπα διεθνών καλών πρακτικών, με βάση τις προδιαγραφές που παρέχονται τόσο στις Οδηγίες της ΕΕ, όσο και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πρόκειται για την εισαγωγή των διεθνών προτύπων που έχει θεσπίσει η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από την Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP) περί ασφαλών ορίων έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

- Ευνοεί την καινοτομία και τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση και τις ΜμΕ αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες και επιταχύνει την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης.

- Προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, και έτσι μεταρρυθμίζει και εκσυγχρονίζει τη χώρα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής στρατηγικής κινητών επικοινωνιών.

Εργασιακές αλλαγές

Στο νομοσχέδιο ρυθμίζονται και εργασιακά θέματα όπως η ισχύς της ευνοϊκότερης ρύθμισης όταν συντρέχουν περισσότερες της μιας συλλογικές συμβάσεις, όπως άλλωστε και η επέκταση/διάρκεια των συλλογικών συμβάσεων εξέτασε και η Επιτροπή Ειδικών Εμπειρογνωμόνων, η οποία δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο του 2016 τις συστάσεις της για την αναθεώρηση των θεσμών της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα.

Παράλληλα βέβαια προβλέπει ότι σε περιπτώσεις εκτάκτων οικονομικών αναγκών κυρίως μικρών επιχειρήσεων-να γίνονται εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή των όρων των συλλογικών συμβάσεων προκειμένου να διευκολυνθούν για να ορθοποδήσουν.

Τέτοιες επιχειρήσεις είναι πχ:

1. Επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα δηλαδή επιχειρήσεις σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας, ή πτώχευσης ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης,

2. Οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας,

3. Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού σκοπού.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις με βάση τις οποίες:

- Μειώνονται οι πράξεις για τις οποίες το ΓΕΜΗ διενεργεί έλεγχο και πλέον καταχωρούνται και δημοσιεύονται αυτόματα από τις εταιρείες. Για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες εξαιρούνται από την αυτόματη δημοσίευση οι εταιρικές πράξεις που αφορούν την λύση, την διαγραφή, την αναβίωση και τους εταιρικούς μετασχηματισμούς. Για τις προσωπικές εταιρείες εξαιρούνται οι πράξεις εταιρικών μετασχηματισμών.

- Επιταχύνονται οι διαδικασίες της Δικαιοσύνης με την ψηφιοποίηση των ένδικων μέσων. Από τον Ιανουάριο του 2021 υποχρεωτικά πλέον οι δικηγόροι και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους θα πρέπει να καταθέτουν ηλεκτρονικά τα δικόγραφα και όλα τα σχετικά έγγραφα στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Ηλεκτρονικά θα γίνονται και όλες οι όλες οι επιδόσεις των αποφάσεων. Η ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση μειώνει την ταλαιπωρία για τους πολίτες, ενώ επιτρέπει ταχύτερη οργάνωση και μειώνει το κόστος για όλες τις πλευρές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Νέα Δημοκρατία, Κυβέρνηση
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Μετά τις απειλές Ερντογάν, η Μέρκελ σήκωσε το τηλέφωνο

Θετικός ο Παναγόπουλος στο νέο συνδικαλιστικό νόμο, αντιδρά το ΠΑΜΕ

SHARE:

24Media Network