Αποκλειστικές διαπραγματεύσεις Credit Agricole - Alpha Bank για την Εμπορική

Αποκλειστικές διαπραγματεύσεις Credit Agricole - Alpha Bank για την Εμπορική

Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Alpha Bank έχει εισέλθει η Credit Agricole για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης της Εμπορικής Τράπεζας

Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Alpha Bank για την απόκτηση από την Alpha Bank του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας, έχει εισέλθει η Credit Agricole, όπως ανακοίνωσε επίσημα.

Υπενθυμίζεται ότι προτάσεις είχαν υποβάλει, επίσης, η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank.

Η Credit Agricole (μητρική της Εμπορικής Τράπεζας) και η Alpha Bank στοχεύουν στην ολοκλήρωση της μεταβίβασης στις 31 Δεκεμβρίου 2012, υπό την αίρεση των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες των εργασιακών συμβουλίων.

Η δεσμευτική προσφορά της Alpha Bank είναι εναρμονισμένη με τους κανόνες και τις ρυθμίσεις που έθεσαν οι αρμόδιες αρχές, ήτοι:

- Η ανακεφαλαιοποίηση της Εμπορικής Τράπεζας από την Credit Agricole S.A., η οποία έχει ήδη εισφέρει 2,3 δισεκατομμύρια Ευρώ τον Ιούλιο του 2012, προβλέπεται να αυξηθεί σε 2,85 δισεκατομμύρια Ευρώ και η Credit Agricole S.A. προβλέπεται να εγγραφεί για ομόλογα αξίας 150 εκατομμυρίων Ευρώ, μετατρέψιμα, υπό προϋποθέσεις και έπειτα από πρωτοβουλία της Credit Agricole S.A., σε μετοχές εκδόσεως της Alpha Bank. Η τρέχουσα χρηματοδότηση της Credit Agricole S.A. στην Εμπορική προβλέπεται να μειωθεί αντιστοίχως (0,7 δισεκατομμύρια ευρώ).

- Τιμή μεταβίβασης 1 ευρώ

- Αποπληρωμή σε τρεις δόσεις - η τελευταία εκ των οποίων είναι προγραμματισμένη για το τέλος του 2014 - της υπολειπόμενης αναχρηματοδότησης που θα έχει παράσχει η Credit Agricole S.A. στην Εμπορική κατά την ημέρα της μεταβίβασης, με εγγυήσεις ποιοτικών στοιχείων του ενεργητικού.

Η Credit Agricole S.A. εκτιμά ότι αυτή η διαδικασία θα βοηθούσε στην επίτευξη των στόχων φερεγγυότητας της Credit Agricole S.A. για το τέλος του 2013, όπως έχουν προηγούμενα ανακοινωθεί. Είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του Ομίλου για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής του διάρθρωσης και την επικέντρωση στις βασικές του δραστηριότητες.

Η συναλλαγή αυτή θα συνεισέφερε στη συγκέντρωση της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και ανάκαμψης του χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας.

Η Credit Agricole S.A. θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό και την αγορά για την πρόοδο που επιτυγχάνεται στις συνομιλίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Στην Alpha Bank καταλήγει η Εμπορική

Credit Agricole: Σύντομα η συμφωνία για την πώληση της Εμπορικής Τράπεζας

Ανεβαίνει το κόστος αποχώρησης της Credit Agricole από την Ελλάδα

SHARE:

24Media Network