Αποκρατικοποιήσεις με διαδικασία εξπρές

Αποκρατικοποιήσεις με διαδικασία εξπρές

Άμεσο πωλητήριο σε αεροδρόμια, λιμάνια ΔΕΚΟ κτλ. Διαβάστε αναλυτικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου που πωλούνται με στόχο την είσπραξη 50 δισ

Την άμεση δημιουργία Οργανισμού Αποκρατικοποιήσεων (Ταμείο Δημόσιας Περιουσίας) για την προώθηση του προγράμματος διαχείρισης και αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, το οποίο περιλαμβάνει, επίσης, αναλυτικό πίνακα με τις αποκρατικοποιήσεις ανά τρίμηνο έως και το 2015.

Στόχος είναι έσοδα 50 δισ.. ευρώ συνολικά, τα οποία κατανέμονται σε 5 δισ. ευρώ το 2011, καθώς και σωρευτικά 15 δισ. ευρώ έως το 2012 και 50 δισ. ευρώ έως το 2015.

ADVERTISING

Ειδικότερα, στο Ταμείο θα περιέλθει η ιδιοκτησία των εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, προκειμένου να αποκρατικοποιηθούν (εταιρικές συμμετοχές, δικαιώματα καθώς και εμπορεύσιμα ακίνητα του Δημοσίου. Τα περιουσιακά στοιχεία υπό τη διαχείριση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, τα οποία ανήκουν στη δημόσια κτήση, εξαιρούνται από τις συναλλακτικές δυνατότητες του Ταμείου).

Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο, το Ταμείο, το οποίο θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, θα στελεχωθεί από πρόσωπα εγνωσμένης κατάρτισης και εμπειρίας στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων και η διοίκησή του θα τύχει της έγκρισης της Βουλής, στην οποία θα διαβιβάζεται τακτικά έκθεση πεπραγμένων με το στάδιο αξιοποίησης κάθε περιουσιακού στοιχείου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη- μέλη της ευρωζώνης μπορούν να ορίσουν δύο παρατηρητές που δεν θα μετέχουν στη διοίκηση του Ταμείου.

Στο Ταμείο θα μεταβιβαστούν μετοχές και τα συναφή δικαιώματα των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να αποκρατικοποιηθούν, προκειμένου να προχωρήσει στην αξιοποίησή τους με βάση τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς. Το Ταμείο θα μπορεί να αντλεί χρήματα μέσω δανεισμού ή παροχή ασφάλειας. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα επαναμεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου, δεδομένου ότι τα καθαρά έσοδα που θα προκύπτουν, θα αποδίδονται στο Δημόσιο για τη μείωση του χρέους.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ο όμιλος του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, το αεροδρόμιο "Ελ. Βενιζέλος", τα 29 περιφερειακά αεροδρόμια, τα 4 αεροσκάφη Airbus A340-300, η Εγνατία οδός, οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι, τα λιμάνια, οι υπηρεσίες ύδρευσης- αποχέτευσης, τα τυχερά παιχνίδια και τα καζίνο, ο ΟΔΙΕ, ο ΟΠΑΠ, τα κρατικά λαχεία, η ενέργεια (ΔΕΠΑ, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, υποθαλάσσιο κοίτασμα φυσικού αερίου "Νότια Καβάλα"), οι τηλεπικοινωνίες και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες (ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, άδειες κινητής τηλεφωνίας, ψηφιακό Μέρισμα και άλλες συχνότητες), οι αμυντικές βιομηχανίες (ΕΑΣ, ΕΛΒΟ), ο τραπεζικός τομέας (ΑΤΕ και οι συμμετοχές της σε επιχειρήσεις, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συμμετοχές του Δημοσίου στις τράπεζες), Μεταλλευτικές εταιρείες και μεταλλεία (ΛΑΡΚΟ).

Ειδικό κεφάλαιο αφορά στην ακίνητη περιουσία, με τη δημιουργία επενδυτικών χαρτοφυλακίων ακινήτων και Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, στο οποίο θα περιέλθουν, μεταξύ άλλων περιουσιακών δικαιωμάτων, και όλα τα ιδιωτικά ακίνητα του Δημοσίου που μπορούν να αξιοποιηθούν. Περαιτέρω, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για τη δημιουργία ενός πλήρους μητρώου δημόσιων εμπορικών ακινήτων και για τη διαχείριση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων που θα δημιουργηθούν. Ο πλήρης εντοπισμός, η καταχώρηση και ο χαρακτηρισμός των περιουσιακών στοιχείων, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τέσσερις φάσεις ανά εξάμηνο (τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο 2011 και 2012 αντίστοιχα).

Μια δεύτερη, παράλληλη, διαδικασία πρόκειται να ξεκινήσει τον Ιούνιο 2011, μετά την παράδοση της πρώτης κατάστασης αξιοποιήσιμων ακινήτων, η οποία περιλαμβάνει το σχηματισμό χαρτοφυλακίων και την κατάλληλη επενδυτική αξιοποίηση μέσω εξειδικευμένων ΕΕΣ και άλλων χρηματοοικονομικών εργαλείων. Στην περίπτωση ακινήτων εθνικής σημασίας, η βασική μέθοδος αξιοποίησης περιλαμβάνει την είσοδο ιδιωτικής τεχνογνωσίας και κεφαλαίου μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων παραχώρησης ή συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης. Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο, η όλη διαδικασία θα αποδώσει ώριμες συναλλαγές στην αγορά από το δ΄ τρίμηνο του 2011 έως το τέλος του 2015.

Η κυβέρνηση έχει ήδη επιλέξει συγκεκριμένο αριθμό σημαντικού μεγέθους ακινήτων από την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, τα οποία κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως:

Χώροι Γραφείων

* Κτίρια σε μεγάλες αστικές περιοχές, όπως είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.

* Ακίνητα που έχουν τη δυνατότητα πρόσθετων χρήσεων (π.χ. γραφεία) πέραν των υφιστάμενων από κυβερνητικούς φορείς

 * Επιφάνεια κτιρίων

* Κτίρια με μεγάλη ωφέλιμη ζωή

* Κτίρια, στα οποία το Δημόσιο είναι ο αποκλειστικός χρήστης

Για τα ακίνητα αυτά, θα υπάρξει ειδικό χαρτοφυλάκιο και θα διατεθούν χρεόγραφα έναντι των ακινήτων σε ιδιώτες, με τη μέθοδο του sale and lease back. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το δ΄ τρίμηνο του 2011.

Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου

Περιλαμβάνονται 31 αναξιοποίητα ακίνητα, με συνολική επιφάνεια περίπου 98 εκατ. τ.μ., τα οποία αποτελούν το αρχικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, με δυνατότητα αξιοποίησης σε τομείς όπως είναι ο τουρισμός, η αναψυχή, η οικιστική ανάπτυξη, καθώς και άλλες οικονομικές δραστηριότητες.

Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα

Έχουν επιλεγεί σε πρώτη φάση 10 ακίνητα, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλη δυνατότητα αξιοποίησης.

ΓΑΙΑΟΣΕ

Σε πρώτη φάση υπάρχουν 18 επιλεγμένα ακίνητα από το σύνολο του χαρτοφυλακίου της, που έχουν σημαντική προοπτική αξιοποίησης.

Περιοχή πρώην Διεθνούς Αερολιμένα Ελληνικού (Ελληνικό)

Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του fast track και οι σχετικές συναλλαγές, οι οποίες προσδοκάται να λάβουν χώρα μεταξύ δ΄ τριμήνου 2011- δ΄ τριμήνου 2012, θα περιλαμβάνουν διακρατικές συμφωνίες ή/και συμφωνίες με ιδιώτες μέσω διαγωνισμών.

Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων στην ενέργεια

Ευρύ πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων στο χώρο της ενέργειας περιλαμβάνει το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Το 55 % των μετοχών της ΔΕΠΑ, το 31 % του ΔΕΣΦΑ, το 35,5 % των μετοχών των ΕΛΠΕ (από τα οποία το Δημόσιο αποχωρεί πλήρως), το 17 % της ΔΕΗ με εναλλακτικό σενάριο την πώληση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και το υποθαλάσσιο κοίτασμα/αποθήκη φυσικού αερίου στην Καβάλα, είναι οι συμμετοχές του κράτους που θα μεταβιβασθούν στον ιδιωτικό τομέα, από εφέτος ως τις αρχές του 2013.

Η αρχή θα γίνει εφέτος από τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου ( ΔΕΠΑ). Το Δημόσιο ελέγχει το 65% των μετοχών της ΔΕΠΑ, το 35% ανήκει στα Ελληνικά Πετρέλαια, ενώ η ΔΕΗ έχει «οψιόν» για αγορά του 30 % των μετοχών. Προς πώληση θα διατεθεί το 55 % των μετοχών, ενώ θα προηγηθεί διαχωρισμός της θυγατρικής ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) που έχει την ιδιοκτησία και διαχείριση των δικτύων μεταφοράς φυσικού αερίου.

Το Δημόσιο θα διαθέσει επίσης το 31 % των μετοχών του ΔΕΣΦΑ. Οι αποκρατικοποιήσεις στον τομέα του φυσικού αερίου προβλέπεται να ολοκληρωθούν ως το τέλος του 2011. Σημειώνεται ότι η ΔΕΠΑ διαθέτει πλειοψηφικές συμμετοχές (51 %) στις τρεις Εταιρίες Παροχής Αερίου που λειτουργούν σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Λάρισα - Βόλο.

Για τη ΔΕΗ το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο προβλέπει «διάθεση έως 17% των μετοχών σε ιδιώτες επενδυτές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή στην πώληση περιουσιακών στοιχείων, με την παράλληλη διατήρηση του ελέγχου επί της διοίκησής της». Ως περιουσιακά στοιχεία εννοούνται μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Το Δημόσιο ελέγχει σήμερα το 51 % των μετοχών της ΔΕΗ ενώ το υπόλοιπο 49 % έχει πουληθεί μέσω Χρηματιστηρίου. Η ΓΕΝΟΠ έχει αποφασίσει κινητοποιήσεις κατά της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης της επιχείρησης. Το χρονοδιάγραμμα για την περαιτέρω αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ προβλέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας ως το τέλος του 2012.

Στα ΕΛΠΕ η απόφαση προβλέπει την πώληση του συνόλου της κρατικής συμμετοχής, δηλαδή του 35,5 % των μετοχών που ελέγχει σήμερα το Δημόσιο, στο πρώτο τρίμηνο του 2012. Πλειοψηφών μέτοχος στα ΕΛΠΕ είναι ήδη η Paneuropean Oil and Industrial Holdings (όμιλος Λάτση) με 41,3 % ενώ οι υπόλοιπες μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Τα ΕΛΠΕ διαθέτουν τέσσερα διυλιστήρια (Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη, Σκόπια), τα δίκτυα εμπορίας της ΕΚΟ και της ΒΡ ενώ δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, χημικών και ελέγχουν το 35 % της ΔΕΠΑ.

Τέλος, στο πρώτο τρίμηνο του 2013 τοποθετείται η πώληση των δικαιωμάτων μετατροπής του υποθαλάσσιου κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» σε υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο, το Δημόσιο στοχεύει στη διερεύνηση της δυνατότητας και στην αξιολόγηση των εναλλακτικών τρόπων για την αξιοποίηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων του επί του σχεδόν εξαντληθέντος κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» και ειδικότερα στις δυνατότητες μετατροπής του σε αποθηκευτικό χώρο φ.α. μέσω πώλησης μέρους ή όλης της συμμετοχής του Δημοσίου σε εταιρεία στην οποία θα εισφερθεί μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων του.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων 2011-2015

SHARE:

24Media Network