Απώλειες στα έσοδα: Στα 1,511 δισ. ευρώ το πρωτογενές έλλειμμα

Απώλειες στα έσοδα: Στα 1,511 δισ. ευρώ το πρωτογενές έλλειμμα

Χαμηλότερο του στόχου, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, για το εξάμηνο Ιανουάριος - Ιούνιος 2013. Αναλυτικά τα αποτελέσματα που δημοσιοποίησε το ΥΠΟΙΚ

Στα 4,991 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος 2013, έναντι ελλείμματος 12,477 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 7,194 δισ. ευρώ.

Το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 1,511 δισ. ευρώ και είναι σημαντικά μειωμένο έναντι του πρωτογενούς ελλείμματος 3,316 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2012 και του στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 3,877 δισ. ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για την πορεία εξέλιξης των μεγεθών του κρατικού προϋπολογισμού που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με αυτά:

- Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 22,572 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 851 εκατ. ευρώ ή 3,6% έναντι του στόχου του α' εξαμήνου 2013.

- Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 20,842 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 901 εκατ. ευρώ ή 4,1% έναντι του στόχου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών το μεγαλύτερο μέρος της υστέρησης των εσόδων σε σχέση με τους στόχους καταγράφηκε τον Ιούνιο και αφορά στις ακόλουθες κατηγορίες:

- στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 204 εκατ. ευρώ ή 39,1%, λόγω της παράτασης της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων,

- στους άμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 82 εκατ. ευρώ ή 39,2%, λόγω της καθυστέρησης αποστολής των ειδοποιητηρίων για τους φόρους περιουσίας (ΦΑΠ 2011),

- στους φόρους κατανάλωσης κατά 145 εκατ. ευρώ ή 18,9%.

Μέρος της υστέρησης των φορολογικών εσόδων, ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ οφείλεται, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, στην απεργία των εφοριακών υπαλλήλων τις δύο τελευταίες εργάσιμες μέρες του Ιουνίου (27 & 28/6), που είχε ως αποτέλεσμα την είσπραξη του ποσού αυτού τις δύο πρώτες ημέρες του Ιουλίου 2013.

- στα μη-τακτικά έσοδα κατά 703 εκατ. ευρώ ή 64,7% που οφείλεται κυρίως:

* Στην καθυστέρηση είσπραξης από τα πιστωτικά ιδρύματα της απόδοσης 10% επί του εισφερόμενου κεφαλαίου από το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ), στο πλαίσιο ενίσχυσης της ρευστότητας των τραπεζών, και

* στη μετάθεση είσπραξης των αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του ΕΔ στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs). Η υστέρηση αυτή δεν επηρεάζει το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομική βάση.

- στον ΦΠΑ όλων των κατηγοριών κατά 29 εκατ. ευρώ ή 3%.

Αντίθετα, συνεχίστηκε και το μήνα Ιούνιο η καλύτερη από τους στόχους πορεία είσπραξης των εσόδων από τους φόρους περιουσίας κατά 38 εκατ. ευρώ ή 17,5%.

Το υπουργείο Οικονομικών στη σχετική ανακοίνωσή του εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η συνολική απόκλιση εσόδων του εξαμήνου, την οποία αποδίδει κυρίως σε συγκυριακούς παράγοντες (π.χ. παρατάσεις, απεργία), θα καλυφθεί τους επόμενους μήνες.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 27,564 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3,053 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 25,792 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1,975 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1,915 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 7,844 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 23,3%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2,795 δισ. ευρώ ή ποσοστό 11,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5,680 δισ. ευρώ ή ποσοστό 62% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

SHARE:

24Media Network