Απολύσεις εργαζομένων στα τυφλά

Απολύσεις εργαζομένων στα τυφλά

Οι πιέσεις της τρόικας για άμεσες απολύσεις δεν αφήνουν χρόνο για αξιολόγηση. Οι 15.000 εργαζόμενοι θα εκδιωχθούν στα τυφλά

Χωρίς να υπάρξει ατομική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων θα γίνουν οι 15.000 απολύσεις που απαιτεί επιτακτικά η τρόικα από την ελληνική κυβέρνηση.

Η ευθύνη για την επιλογή των υπηρεσιακών μονάδων ή εποπτευόμενων φορέων που θα καταργηθούν βαρύνει κάθε υπουργείο ξεχωριστά και μετά τον προσδιορισμό τους θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την απομάκρυνση των υπαλλήλων.

Η διαδικασία, όπως επισήμανε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δημήτρης Ρέππας, αφορά το σύνολο του Δημοσίου και συγκεκριμένα όλα τα υπουργεία, τους εποπτευόμενους φορείς, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, ΔΕΚΟ, δήμους και περιφέρειες.

Η διαβεβαίωση πως δεν πρόκειται να εφαρμοστούν οριζόντια κριτήρια, όπως σημειώνουν "Τα Νέα", δεν σημαίνει ότι θα ληφθούν υπόψη ρητά προσδιορισμένα κριτήρια για την αξιολόγηση των υπαλλήλων, αλλά απλώς ότι οι φορείς που θα επιλεγούν προς κατάργηση θα πρέπει να είναι άνευ αντικειμένου ή ζημιογόνοι.

Στελέχη του Δημοσίου προέκριναν δύο εναλλακτικές διαδικασίες που μπορεί να ακολουθηθούν για την κάλυψη του αριθμού των 15.000 απολύσεων, επισημαίνοντας ωστόσο πως δεν αναμένεται να γίνουν ατομικές αξιολογήσεις, καθώς δεν υπάρχει χρόνος.

"Ένα υπουργείο το οποίο έχει πέντε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και κάποιες γραμματείες μπορεί να επιλέξει να καταργήσει ορισμένες από αυτές και να προχωρήσει σε απόλυση του συνόλου του προσωπικού τους" ανέφεραν, περιγράφοντας τη μία πιθανή διαδικασία.

Η δεύτερη διαδικασία, που ενδέχεται να επιλεγεί, είναι αντίστοιχη αυτής που ίσχυσε για φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα που συγχωνεύθηκαν ή καταργήθηκαν, όπως ο ΟΣΚ, το ΙΓΜΕ, ο ΟΔΔΥ.

"Στην περίπτωση αυτή γίνεται η κατάργηση ή συγχώνευση μονάδων, το προσωπικό μεταφέρεται είτε στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου είτε στον νέο φορέα και στη συνέχεια απολύεται ίσος αριθμός υπαλλήλων χαμηλών προσόντων", διευκρίνιζαν.

Για κίνδυνο αυθαιρεσιών σε περίπτωση που οι απολύσεις πραγματοποιηθούν χωρίς κριτήρια και διαδικασία έκανε λόγο ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ, Ηλίας Βρεττάκος, επισημαίνοντας ότι θα επέλθουν δραματικές επιπτώσεις στη λειτουργία των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών όπως συνέβη και με την περίπτωση της εφεδρείας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Αιφνιδιασμός με 15.000 απολύσεις στο δημόσιο

Απαιτούν απολύσεις ένστολων και εκπαιδευτικών

SHARE:

24Media Network