Απομακρύνονται οι στόχοι, πλησιάζουν τα μέτρα

Απομακρύνονται οι στόχοι, πλησιάζουν τα μέτρα

Η απόκλιση στους στόχους του προϋπολογισμού κάνει τη λήψη πρόσθετων μέτρων να πλησιάζει και να απειλεί εκ νέου μισθούς και συντάξεις

Με τον προϋπολογισμό να βαίνει εκτός... επιθυμητής τροχιάς, παρουσιάζοντας μαύρη τρύπα του ύψους των 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, η λύση των πρόσθετων μέτρων έρχεται ολοένα και πιο κοντά.

Το έλλειμμα σε δημοσιονομική βάση το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου διαμορφώνεται στα 20,49 δισεκατομμύρια έναντι στόχου 21.063 εκατομμυρίων ευρώ (όπως προσδιορίστηκε στον ψηφισθέντα προϋπολογισμό του 2012 ) και 19,516 εκατομμυρίων ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού εμφανίζονται μειωμένα κατά 3%, σε ετήσια βάση, ενώ οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 6,2%, κυρίως λόγω των αναγκών των Ταμείων και του ΟΑΕΔ.

Η επίτευξη των στόχων για το 2011, απαραίτητη προϋπόθεση για τη μη λήψη νέων μέτρων το 2012, φαντάζει πια πολύ δύσκολη.

Τα έσοδα που απαιτούνται για να επιτευχθεί ο ετήσιος στόχος για την είσπραξη 51,3 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2011 είναι 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το χρονικό περιθώριο για την είσπραξη αυτού του ποσού, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για τη μείωση του ελλείμματος στο 9% του ΑΕΠ, εκπνέει στο τέλος Φεβρουαρίου του 2012 μέσω της παράτασης του οικονομικού έτους για την είσπραξη το 2012 εσόδων που καταγράφονται στον προϋπολογισμό του 2011.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προκύπτει μείωση των καθαρών εσόδων του προϋπολογισμού κατά 3% και αύξηση των δαπανών κατά 6,2%.

Συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός και ΠΔΕ) είναι μειωμένα έναντι του νέου στόχου κατά 165 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 738 εκατομμύρια ευρώ.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 43.860 εκατομμύρια ευρώ και εμφανίζονται μειωμένα κατά 3% έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010.

Η υστέρηση των εσόδων αποδίδεται από το υπουργείο Οικονομικών κυρίως στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος, λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και της μείωσης των εισοδημάτων, καθώς και στις αυξημένες επιστροφές φόρων, λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών.

Η υστέρηση έναντι του στόχου για το ίδιο διάστημα, οφείλεται κατά το Υπουργείο Οικονομικών σε καθυστερήσεις είσπραξης των φορολογικών εσόδων που προέκυψαν από την πολυήμερη απεργία του προσωπικού της ΓΓΠΣ και του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, καθώς και στη μετάθεση στον τελευταίο μήνα του έτους, της είσπραξης εσόδων από την ΕΕ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 81,2% ή κατά 1.184 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το εντεκάμηνο του 2010.

Επισημαίνεται ότι τα έσοδα του ενδεκαμήνου βάσει του δελτίου εκτέλεσης του Π/Υ είναι σε ταμειακή βάση. Το συνολικό όμως αποτέλεσμα των εσόδων του 2011, σε εθνικολογιστική βάση, καθορίζεται και από την πορεία των εσόδων έως το πρώτο δίμηνο του 2012, ενώ μέρος των εσόδων της τρέχουσας περιόδου λογίζονται εθνικολογιστικά στα έσοδα του 2010.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 3.657 εκατομμύρια ευρώ ή 6,2% έναντι του 2010. 

H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 2.638 εκατομμυρίων ευρώ ή 20,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010, στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών κατά 3% ή 1.339 εκατομμυρίων ευρώ συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2010, που οφείλεται στην αύξηση των δαπανών για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία κατά 2.768 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία υπερέβη τη μείωση κατά 1.429 εκατομμυρίων ευρώ των υπολοίπων κατηγοριών δαπανών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Μαύρη τρύπα στα έσοδα - Στον αέρα ο προϋπολογισμός

Κατάρρευση των εσόδων τον Νοέμβριο

SHARE:

24Media Network