Απορρίφθηκαν από το Ευρ. Δικαστήριο οι προσφυγές ομολογιούχων κατά του PSI

Απορρίφθηκαν από το Ευρ. Δικαστήριο οι προσφυγές ομολογιούχων κατά του PSI

Τι αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου επί της προσφυγής μικροομολογιούχων και κατόχων ομολόγων ονομαστικής αξίας έως 1.500.000 ευρώ

Ομόφωνα απέρριψε το ΕΔΔΑ τις ατομικές προσφυγές που είχαν ασκήσει φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, που εντάχθηκαν στο PSI. Οι ομολογιούχοι που εντάχθηκαν στη διαδικασία της ονομαστικής μείωσης του δημοσίου χρέους που κατείχε ο ιδιωτικός τομέας, είχαν αρχικά προσφύγει στο ΣτΕ, όπου επίσης απορρίφθηκαν οι προσφυγές τους.

Στο ΕΔΔΑ προσέφυγαν από κοινού μικροομολογιούχοι που κατείχαν ομόλογα ονομαστικής αξίας έως 100.000 ευρώ και κάτοχοι ομολόγων ονομαστικής αξίας έως 1.500.000 ευρώ.

Οι ομολογιούχοι επικαλέσθηκαν προσβολή του άρθρου 1 του (πρώτου) πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ που προστατεύει το δικαίωμα στην περιουσία σε συνδυασμό με το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ που απαγορεύει τις διακρίσεις. Βασικό επιχείρημα των προσφευγόντων ήταν η αντίθεση προς την ΕΣΔΑ της ρήτρας συλλογικής δράσης (CAC) που εισήγαγε ο ν. 4050/2012.

Card

Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η διαδικασία του PSI όπως την οργάνωσε ο ν. 4050/2012, είναι σύμφωνη με την ΕΣΔΑ, δεν προσβάλλει ούτε το δικαίωμα στην περιουσία ούτε την απαγόρευση διακρίσεων και δικαιολογείται από επιτακτικούς και σπουδαίους λόγους δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή από την ανάγκη προστασίας της ελληνικής οικονομίας μέσω της ονομαστικής μείωσης του δημοσίου χρέους.

Το ΕΔΔΑ τονίζει ότι αν δεν επιδιωκόταν και δεν επιτύγχανε η επέμβαση του 2012 στο δημόσιο χρέος και η Ελληνική Δημοκρατία έφτανε σε κατάσταση χρεοκοπίας, οι απώλειες των προσφευγόντων θα ήσαν συντριπτικά μεγαλύτερες. Όταν εφαρμόστηκε το PSI η αγοραία αξία των ομολόγων τους ήταν πολύ μικρότερη από την ονομαστική αξία των νέων ομολόγων που τους προσφέρθηκαν μαζί με ένα τμήμα σε ρευστό (με τη μορφή άμεσα εξοφλητέων τίτλων έκδοσης του EFSF).

SHARE:

24Media Network