Απορρίφθηκαν οι αιτήσεις των εταιρειών Χατζηιωάννου και Sprider Stores για το άρθρο 99

Απορρίφθηκαν οι αιτήσεις των εταιρειών Χατζηιωάννου και Sprider Stores για το άρθρο 99

Απερρίφθη το αίτημα των εταιρειών Χατζηιωάννου και Sprider Stores να υπαχθούν σε διαδικασία εξυγίανσης. Νέα "μάχη" στο Εφετείο

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης απέρριψε τις αιτήσεις των Χατζηιωάννου και Sprider Stores για υπαγωγή στη διαδικασία εξυγίανσης και λήψης προληπτικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3588/2007, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Όπως αναφέρεται σε σχετικές ανακοινώσεις, οι δύο εταιρείες θα καταθέσουν άμεσα έφεση κατά της ως άνω απόφασης,

Οι εταιρείες, θεωρούν ότι οι λόγοι απόρριψης της αίτησης δύναται να ανατραπούν στο Εφετείο, ούτως ώστε να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις τους, με τις οποίες διασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους, η εξασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων και των μετόχων, καθώς και η προστασία τους έναντι των πιστωτών.

Οι διοικήσεις των εταιρειών εκτιμούν ότι, μέσω της διαδικασίας εξυγίανσης, θα πετύχουν την αναδιάρθρωσή τους και την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Τσουνάμι πτωχεύσεων εταιρειών: 640 αιτήσεις για υπαγωγή στο άρθρο 99

Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 υπέβαλαν Χατζηϊωάννου και Sprider Stores

SHARE: