Αξιολόγηση των διοικήσεων των 4 τραπεζών από την Spencer Stuart

Αξιολόγηση των διοικήσεων των 4 τραπεζών από την Spencer Stuart

Στην εταιρεία Spencer Stuart ανέθεσε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) το έργο αξιολόγησης των διοικητικών συμβουλίων των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών

Αρχίζει η αξιολόγηση των διοικήσεων των συστημικών τραπεζών. Μόλις προ ολίγου ανακοινώθηκε το όνομα της διεθνούς εταιρίας -  Spencer Stuart- που θα αναλάβει το έργο αξιολόγησης των διοικητικών συμβουλίων και των Επιτροπων της Εθνικής, Eurobank, Πειραιώς και  Alpha Bank,  με στόχο να έχει ολοκληρωθεί αρχές καλοκαιριού, πιθανότατα Ιούνιο.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη στις 19 Αυγούστου 2015 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ενεργεί για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), με τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου διεθνούς συμβούλου με αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία, θα υλοποιήσει πρόγραμμα αξιολόγησης των Διοικητικών Συμβουλίων και των Επιτροπών των συστημικών τραπεζών. Η αξιολόγηση θα εναρμονίζεται με τις διεθνείς πρακτικές και το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό και Εθνικό κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, με την εφαρμογή κριτηρίων που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις. Μεταξύ άλλων, το ΤΧΣ θα αξιολογήσει το μέγεθος, τη λειτουργία, την οργάνωση, τη δομή και την κατανομή των αρμοδιοτήτων και ευθυνών εντός του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και θα προτείνει βελτιώσεις και τροποποιήσεις στο ισχύον πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης του κάθε ιδρύματος.

Για την εκπλήρωση του έργου το ΤΧΣ, το οποίο λαμβάνει τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), διεξήγαγε διαγωνισμό σύμφωνα με τον οποίο η εταιρία Spencer Stuart επιλέχθηκε ως η προτιμώμενη εταιρεία συμβούλων.

H Spencer Stuart ιδρύθηκε το 1956, έχει παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο, απασχολεί περισσότερους από 400 συμβούλους και αναλαμβάνει ετησίως περισσότερα από 4.000 έργα. H Spencer Stuart έχει περισσότερα από 60 χρόνια εξειδικευμένης εμπειρίας στην αξιολόγηση διοικήσεων και εταιρικής διακυβέρνησης. Διαθέτει επίσης αποδεδειγμένη εμπειρία στην αξιολόγηση διοικήσεων σημαντικών τραπεζών της Ευρωζώνης και στις χώρες του ΟΟΣΑ,εμπειρία στην παροχή συμβουλών σε ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές και λεπτομερή γνώση του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που ρυθμίζει την εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών και των εποπτικών πρακτικών της ΕΕ.

Ο σκοπός του έργου που θα αναλάβει η Spencer Stuart θα αφορά κυρίως:

α) Το σχεδιασμό, σε συνεργασία με το ΤΧΣ και σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, των κριτηρίων αξιολόγησης και των δεξιοτήτων/προφίλ των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και των Επιτροπών τους.

β) Την αξιολόγηση και αναθεώρηση της δομής διακυβέρνησης.

γ) Τη σύνταξη και παρουσίαση αναλυτικής έκθεσης αξιολόγησης καθώς και την υποβολή συστάσεων βελτίωσης της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων και των Επιτροπών τους.

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων των τραπεζών και των Επιτροπών τους σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, αλλά και υπό τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο ελληνικό τραπεζικό τομέα, ο οποίος αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος καθώς και θέματα όπως αυτό των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες
SHARE:

24Media Network