Αλλαγές στις αναπηρικές συντάξεις

Αλλαγές στις αναπηρικές συντάξεις

Εγκύκλιο απέστειλε ο υπουργός Γ. Κουτρουμάνης ώστε να εφαρμοστούν οι διατάξεις του νόμου για την "Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας", για τις συντάξεις αναπηρίας

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου για την "Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας", σε ό,τι αφορά τη συνταξιοδότηση των γονέων, των συζύγων και των αδελφών αναπήρων, δίνει προς τους ασφαλιστικούς φορείς το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με εγκύκλιο του υπουργού Γιώργου Κουτρουμάνη.

Με τις διατάξεις του νέου νόμου για την αναμόρφωση του ΣΕΠΕ, (ν. 3996/2011 άρθρο 37), αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ώστε να μην καταστρατηγείται η υπάρχουσα νομοθεσία, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις διευρύνονται οι κατηγορίες των δικαιούχων.

Η δυνατότητα συνταξιοδότησης και για τους άνδρες, εναλλακτικά με τη γυναίκα, όταν είναι γονείς ανάπηρων παιδιών, εφαρμόζεται πλέον μόνο στην περίπτωση που εργάζονται και οι δύο γονείς και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι το παιδί είναι ανίκανο για κάθε εργασία.

Αντίστοιχα, το δικαίωμα συνταξιοδότησης επεκτείνεται και στους αδελφούς των αναπήρων, εφόσον δεν συνταξιοδοτούνται από άλλον φορέα και οι γονείς των αδελφών έχουν αποβιώσει ή είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο ανάπηρος αδελφός πρέπει να είναι άγαμος και ανάπηρος με ποσοστό 67% και άνω, να μην εργάζεται, να μη νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα, για τουλάχιστον μία πενταετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης να συνοικεί αποδεδειγμένα και να βαρύνει οικονομικά τον αδελφό που θα συνταξιοδοτηθεί.

Ο ασφαλισμένος του ΟΓΑ, ο οποίος είναι σύζυγος ή αδελφός ανάπηρου ατόμου, θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι 31.12.2012 με τις ίδιες προϋποθέσεις, εφόσον έχει συμπληρώσει 20 έτη ασφάλισης και έχει καταβολή των εισφορών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ενώ από 1.1.2013 και εφεξής, με την προϋπόθεση ότι έχει συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.

Για τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης των συνταξιούχων της κατηγορίας αυτής, δεν αναγνωρίζονται πλασματικοί χρόνοι, εκτός από το χρόνο στρατιωτικής θητείας, το χρόνο γονικής άδειας ανατροφής παιδιών και τον χρόνο απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας.

Στην περίπτωση των συνταξιούχων του ΟΓΑ, εκτός από το χρόνο της στρατιωτικής θητείας, αναγνωρίζεται επίσης ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης και ο χρόνος ασφάλισης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου, της Ελβετίας ή χωρών με τις οποίες έχει συναφθεί Διμερής Σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας.

Εξαιρούνται από την επιβολή της ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα και συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας.

Δικαιούνται ένα ολόκληρο μηνιαίο επίδομα απολύτου αναπηρίας ως δώρο επιδόματος εορτών Χριστουγέννων και μισό μηνιαίο επίδομα απολύτου αναπηρίας ως δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας, συνταξιούχοι οι οποίοι είναι τυφλοί και λαμβάνουν προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας.

Ακόμη, διευρύνονται οι ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων με αναπηρία που συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 15 ετών ή 4.050 ημερών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι οι νέες διατάξεις ισχύουν και για τους γονείς ή τους συζύγους των αναπήρων, οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης πριν από την έναρξη της ισχύος του νέου νόμου, όμως δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

   

SHARE:

24Media Network