Χαρίτσης: Ενίσχυση 500 εκατ. ευρώ για καινοτόμες ΜμΕ μέσω EquiFund

Συνεδρίαση για πρώτη φορά την Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017,  της Επιτροπής Κοινωνικών Εταίρων και Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΕΔΔ) του Αναπτυξιακού Συμβουλίου, με θέμα την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2017-2021. Η Επιτροπή Κοινωνικών Εταίρων και Δημόσιας Διοίκησης, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4399/2016, αποτελείται από εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων των τοπικών και περιφερειακών Αρχών της χώρας και της δημόσιας διοίκησης, σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων Υπουργείων. Η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, παρέχει γνώμη προς την Επιστημονική Επιτροπή, για επίκαιρα ζητήματα αναπτυξιακής πολιτικής, αξιολογεί την εφαρμοζόμενη αναπτυξιακή πολιτική και υποβάλλει προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση του αναπτυξιακού σχεδιασμού.
(EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ)
Συνεδρίαση για πρώτη φορά την Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017, της Επιτροπής Κοινωνικών Εταίρων και Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΕΔΔ) του Αναπτυξιακού Συμβουλίου, με θέμα την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2017-2021. Η Επιτροπή Κοινωνικών Εταίρων και Δημόσιας Διοίκησης, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4399/2016, αποτελείται από εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων των τοπικών και περιφερειακών Αρχών της χώρας και της δημόσιας διοίκησης, σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων Υπουργείων. Η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, παρέχει γνώμη προς την Επιστημονική Επιτροπή, για επίκαιρα ζητήματα αναπτυξιακής πολιτικής, αξιολογεί την εφαρμοζόμενη αναπτυξιακή πολιτική και υποβάλλει προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση του αναπτυξιακού σχεδιασμού. (EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ) EUROKINISSI

Tο EquiFund ενεργοποιήθηκε με κονδύλια της τάξεως των 260 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 200 εκατ. ευρώ αφορούν στην εθνική συμμετοχή

Ξεκίνησε η διαδικασία χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του νέου χρηματοοικονομικού εργαλείου που δημιούργησε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Ο λόγος για το Ταμείο Συνεπενδύσεων (EquiFund) το μεγαλύτερο ταμείο στην Ευρώπη, το οποίο έχει αποσπάσει τα εύσημα από την επιχειρηματική κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ήδη έχουν υπογραφεί συμφωνίες με 7 υποταμεία (που «τρέχουν» το EquiFund), τα οποία έχουν ξεκινήσει τις επαφές με υποψήφιες επιχειρήσεις, ενώ εντός του μήνα αναμένεται να ανακοινωθεί η συμφωνία για τη σύσταση ακόμη δύο υποταμείων.

Τα κονδύλια που θα διαθέσουν τα 9 αυτά υποταμεία για την ενίσχυση καινοτόμων επιχειρήσεων – μέσω της συμμετοχής τους στα μετοχικά κεφάλαια - αναμένεται να κυμανθούν γύρω στα 400-500 εκατ. ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία, κινητοποιώντας συνολικούς πόρους της τάξης του 1 δισ. Ευρώ.

Θυμίζουμε ότι το EquiFund ενεργοποιήθηκε με κονδύλια της τάξεως των 260 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 200 εκατ. ευρώ αφορούν στην εθνική συμμετοχή (ΕΣΠΑ) και τα 60 εκατ. πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF) – βραχίονα της ΕΤΕπ - το οποίο είναι και διαχειριστής του Ταμείου, ενώ προβλέπονται επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές.

Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης επισημαίνει στην ότι, «με το Ταμείο Συνεπενδύσεων (EquiFund) που δημιουργήσαμε σε συνεργασία με το EIF, στηρίζουμε έμπρακτα τις νεοφυείς και καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με στοχευμένη χρηματοδότηση, τεχνική υποστήριξη για κάθε στάδιο ανάπτυξής τους και προώθηση των συνεργειών τους με μεγάλους διεθνείς και εγχώριους επενδυτές. Το EquiFund, το μεγαλύτερο τέτοιο Ταμείο που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη με πόρους ΕΣΠΑ, έχει καινοτόμα χαρακτηριστικά, καθώς οι επενδυτές δεν βάζουν μόνο κεφάλαια, αλλά συμμετέχουν στο ίδιο το σχήμα, μεταφέρουν τεχνογνωσία και διευκολύνουν τις συμπράξεις μεταξύ των επιχειρήσεων.»

ΑΘΗΝΑ-ΒΟΥΛΗ//Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις».(Eurokinissi-ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ)
ΑΘΗΝΑ-ΒΟΥΛΗ//Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις».(Eurokinissi-ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) EUROKINISSI

Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες ημέρες, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο κ. Χαρίτσης είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «για πρώτη φορά, όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία –παλιά και νέα– υπηρετούν τους ίδιους αναπτυξιακούς στόχους, να ωθήσουν την οικονομία σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο ικανό να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και να δημιουργεί σταθερές και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους, να μοχλεύουν τους διαθέσιμους πόρους και να κινητοποιούν ιδιωτικές επενδύσεις ώστε να μεγιστοποιείται το αναπτυξιακό αποτέλεσμα.»

Στο ίδιο φόρουμ, ο Rehan Chaudhri, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της βρετανικής Ross Group PLC χαρακτήρισε την Ελλάδα ως την καλύτερη επενδυτική ευκαιρία σήμερα σε όλο τον κόσμο, καθώς έχει πολλές υποτιμημένες αξίες. Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στον τομέα των ακινήτων, θεωρώντας ότι παρέχει μοναδικές επενδυτικές ευκαιρίες, με υψηλότερες αποδόσεις από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, καθώς επίσης και στον τομέα της ενέργειας δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ηλιακή.

H φιλοσοφία του Equifund είναι τέτοια ώστε να βοηθήσει στοχευμένα και μακροπρόθεσμα την ελληνική οικονομία. Ο ολιστικός χαρακτήρας του Ταμείου συνδέεται με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχει, ότι δηλαδή συνιστά μια μοναδική πρωτοβουλία δημόσιας αρχής που στηρίζει τις επιχειρήσεις από τα πολύ πρωταρχικά στάδια μέχρι την ανάπτυξή τους, έχοντας ταυτόχρονα δεσμεύσει σημαντικούς δημόσιους πόρους.

Στόχος είναι η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και να συμβάλει στην απασχόληση της χώρας με υψηλά εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Παράλληλα θέλει να βάλει φρένο στη διαρροή νέων επιστημόνων προς το εξωτερικό και να αντιστρέψει τη διαδικασία αυτή με την επιστροφή τους στην Ελλάδα, να μετατρέψει δηλαδή το brain drain σε brain gain.

Το Ταμείο, έχει σχεδιαστεί στη βάση τριών «παραθύρων» και συγκεκριμένα ένα για τον τομέα της καινοτομίας και δύο για τους τομείς της γενικής επιχειρηματικότητας.

Πρόκειται για τα «παράθυρα»:

α) Innovation Window

β) Early stage Venture Capital Funds

γ) Growth Stage Private Equity Funds

Το Innovation Window εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική επιδίωξη, η καινοτομία που παράγεται από την Έρευνα να οδηγήσει στην ανάπτυξη της Οικονομίας της Γνώσης, δηλαδή στην παραγωγή πλούτου με βάση τη γνώση που προκύπτει από την ερευνητική δραστηριότητα. Στο παράθυρο καινοτομίας περιλαμβάνονται το ταμείο μεταφοράς τεχνολογίας (technology transfer fund – TT fund) και το ταμείο επιτάχυνσης (Accelerator fund)

Το TT Fund θα στοχεύει έργα και μικρομεσαίες εταιρείες προερχόμενες από ΑΕΙ, Ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Ο στόχος είναι η αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων που βρίσκονται σε σχετικό επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, η διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων και η εμπορική αξιοποίησή τους. Η αξιοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων, την ίδρυση τεχνοβλαστών (spin-off, spin-out), την εκμετάλλευση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, εκχωρήσεις δικαιωμάτων κλπ.

To Ταμείο Επιτάχυνσης θα στοχεύει ομάδες, έργα και νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) οι οποίες συνδέονται με δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας όπως θερμοκοιτίδες, Τεχνολογικά Πάρκα, χώρους συν-εργασίας (co-working spaces), δομές στα ΑΕΙ και στα ερευνητικά Κέντρα κλπ. Στόχος κατά τη λειτουργία του Ταμείου Επιτάχυνσης είναι να παράσχει την αναγκαία χρηματοδότηση ώστε δράσεις όπως η συμβουλευτική (mentoring - coaching) και η δικτύωση (networking) μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων με το επενδυτικό, επιχειρηματικό, ερευνητικό, ακαδημαϊκό οικοσύστημα να ενδυναμωθούν.

Στο πλαίσιο του Innovation window θα δραστηριοποιηθούν τα funds Metavallon fund (της ομάδας των Αλεξάνδρας Χολή, Γιώργου Καραντώνη, Μυρτώς Παπαθάνου και Γιώργου Μούσμουλα) και Unifund (Κων/νος Λαύκας, Κατερίνα Πραματάρη, Σωτήρης Παπαντωνόπουλος, Στέλιος Ηλιάκης), ενώ σύντομα αναμένεται να μπουν υπογραφές με big pi (με επικεφαλής τους Αρίστο Δοξιάδη, Άλεξ Ελευθεριάδη, Γιώργο Κασσελάκη και Μπρούνο Μπόλσενς) και Velocity Partners (των κ.κ. Κωνσταντίνου Μαύρου, Δημήτρη Καλαβρού-Γουσίου, Έρικ Θανόπουλου Παρκς και Αχιλλέα Πετρόπουλου).

Αναφορικά με τον τομέα της γενικής επιχειρηματικότητας, έχουν «ανοίξει» δύο παράθυρα:

-το Early stage Venture Capital Funds και

-το Growth Stage Private Equity Funds

Τα υποταμεία της γενικής επιχειρηματικότητας απευθύνονται σε κάθε είδους επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη όμως έμφαση στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της ελληνικής οικονομίας δηλαδή τουρισμό, ενέργεια, αγροδιατροφή, περιβάλλον, εφοδιαστική αλυσίδα, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υγεία και φαρμακευτική βιομηχανία, δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες, υλικά - κατασκευές, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, τη μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Στο παράθυρο Early Stage θα δραστηριοποιηθούν τα funds Marathon (των Γιώργο Τζιραλή και Πάνου Παπαδόπουλου) και Venture Friends (των κ.κ. Απόστολου Αποστολάκη και Γιώργου Δημόπουλου), ενώ για το παράθυρο Growth Stage έχει εγκριθεί η διαχείρισή του από τα funds Elikonos 2 S.C.A. Sicar (με την ομάδα των Πέτρου Κατσούλα, Παντελή Παπαγεωργίου και Τάκη Σολωμού), EOS Capital Partners (με επικεφαλής τον Απόστολο Ταμβακάκη, τον Γιάννη Παπαδόπουλο, τον Σωτήρη Χήνο, του Λουκά Πιλίτση και την Ελένη Μπαθιανάκη) και Synergia Hellenic Growth Fund (Μαρία Σαρρή, Σπύρος Παπαδάτος και Νικόλαος Γκιούρας).

Την Δευτέρα 16 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί συνέδριο για το Equifund παρουσία των περισσοτέρων fund managers και πολλών επιχειρηματιών. Η είσοδος είναι δωρεάν με εγγραφή στον σύνδεσμo https://equifund.gr/event/secure-your-seat
H 24MEDIA είναι collaborator του συνεδρίου.

SHARE:

24Media Network