Δείκτης IMD: Για μια ακόμη χρονιά η Ελλάδα βρίσκεται στις θέσεις χαμηλής ανταγωνιστικότητας

Δείκτης IMD: Για μια ακόμη χρονιά η Ελλάδα βρίσκεται στις θέσεις χαμηλής ανταγωνιστικότητας
Πολίτες στο κέντρο της Αθήνας EUROKINISSI / ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ

Ο πληθωρισμός, το δημογραφικό και η αύξηση των εισαγωγών μειώνουν την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του International Institute for Management Development (IMD) της Ελβετίας που δημοσιεύονται σήμερα, όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, η ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας για το 2023 παρουσιάζει υποχώρηση κατά δυο θέσεις σε σχέση με την περυσινή κατάταξη. Η χώρα πλέον βρίσκεται στην 49η θέση της σχετικής κατάταξης, υποχωρώντας από την 47η θέση που βρισκόταν πέρυσι, μεταξύ 64 χωρών.

Η θέση της Ελλάδας στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας την τετραετία 2019 – 2023 βελτιώθηκε συνολικά κατά εννέα (9) θέσεις, αλλά για μια ακόμη χρονιά βρίσκεται στις θέσεις χαμηλής ανταγωνιστικότητας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΒΕ, η χαμηλή ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας προέρχεται από την υποχώρηση στις δυο από τις τέσσερις κατηγορίες δεικτών της μεθοδολογίας της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας του IMD. Ειδικότερα, η χώρα παρουσιάζει υποχώρηση στην κατηγορία των δεικτών της «Οικονομικής Αποδοτικότητας» κατά επτά (7) θέσεις και από την 51η θέση πέρυσι βρίσκεται πλέον στην 58η και στην κατηγορία της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας» όπου η Ελλάδα υποχώρησε κατά δυο θέσεις και από την 46η θέση το 2022, βρίσκεται πλέον στην 48η.

Αντιθέτως, σημειώθηκε βελτίωση στις δυο άλλες κατηγορίες δεικτών, και συγκεκριμένα στην κατηγορία της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» κατά δυο (+2) θέσεις, οπότε η χώρα μας βρίσκεται στην 53η θέση από την 55η πέρυσι και στην κατηγορία των «Υποδομών» στην οποία βελτιώθηκε κατά μια (+1) θέση και πλέον βρίσκεται στην 40η θέση από την 41η στην οποία βρισκόταν πέρυσι. Μάλιστα, η Πρόεδρος του ΣΒΕ κυρία Λουκία Σαράντη, σχολιάζοντας τα εφετινά αποτελέσματα της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας του IMD, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

“Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να δημιουργήσει σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές τα επόμενα χρόνια.

Η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, και μάλιστα με εντατικότερους ρυθμούς απ’ ότι στο παρελθόν, αποτελεί την προϋπόθεση για την έμπρακτη αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος.

Σημαντικά ζητήματα όπως: ο πληθωρισμός, το δημογραφικό πρόβλημα, η έλλειψη εξειδικευμένων εργατικού δυναμικού, η ενίσχυση της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας, το υψηλό κόστος ενέργειας, η υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων και ο περιορισμός της γραφειοκρατίας που αφορά την επιχειρηματικότητα, πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα, συνεχίζοντας τις μεταρρυθμίσεις που ήδη προωθούνται και έχουν θετικό αντίκτυπο στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, όπως υποδηλώνει η άνοδος της Ελλάδας στους δείκτες κυβερνητικής αποτελεσματικότητας της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας του IMD.”

Προτάσεις του ΣΒΕ

Σημειώνεται ότι οι προτάσεις του ΣΒΕ για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, είναι:

1. Λήψη μέτρων για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

2. Σχεδιασμός των κατάλληλων πολιτικών, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, για την κάλυψη του ελλείμματος σε προσωπικό συγκεκριμένων ειδικοτήτων και του χάσματος δεξιοτήτων, με προτεραιότητα στη βιομηχανία.

3. Προετοιμασία της χώρας, τόσο από άποψη υποδομών, όσο και δημοσιονομικά, για την αντιμετώπιση μιας πιθανής ενεργειακής κρίσης τον προσεχή χειμώνα.

4. Εξειδίκευση της «Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία», με τη λειτουργία «Ομάδων Εργασίας» ανά πυλώνα προτεραιότητας, για την επίτευξη του στόχου συνεισφοράς της βιομηχανίας κατά 15% στο ΑΕΠ της χώρας μέχρι το 2030.

5. Προώθηση μεταρρυθμίσεων για την άμεση επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης.

6. Έναρξη κοινωνικού διαλόγου για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, με έμφαση στη μελλοντική διάρθρωση της αγοράς εργασίας, και,

7. Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για την παραγωγή καινοτόμων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, που θα ενισχύσουν τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια της Ελληνικής οικονομίας.

Η θέση της Ελλάδας στις επιμέρους κατηγορίες δεικτών

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του IMD, η συνολική κατάταξη μιας χώρας, μεταξύ των 64 οικονομιών που συμμετέχουν στην αξιολόγηση για την εξαγωγή της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας, είναι αποτέλεσμα της σύνθεσης των επιδόσεων που αυτή επιτυγχάνει στις τέσσερις επιμέρους κατηγορίες δεικτών, και συγκεκριμένα: στην «Οικονομική Αποδοτικότητα», στην «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα», στην «Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα» και στις «Υποδομές».

Η ελληνική οικονομία σημείωσε τις ακόλουθες επιδόσεις στους επιμέρους δείκτες:

· Στην κατηγορία των δεικτών της «Οικονομικής Αποδοτικότητας», η χώρα μας υποχωρεί κατά επτά (7) θέσεις στην κατάταξη, καταλαμβάνοντας της 58η θέση μεταξύ των 64 οικονομιών, έναντι της 51ης θέσης πέρυσι.

· Στην κατηγορία των δεικτών της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας», η Ελλάδα βρίσκεται στην 53η θέση, βελτιώνοντας κατά δύο (2) θέσεις την κατάταξή της σε σχέση με την περυσινή χρονιά.

· Στην κατηγορία των δεικτών της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας», καταγράφεται υποχώρηση κατά δύο (2) θέσεις, σε σχέση με την περυσινή κατάταξη, καταλαμβάνοντας την 48η θέση, έναντι της 46ης θέσης την προηγούμενη χρονιά, και, τέλος,

· Στην κατηγορία των «Υποδομών» σημειώνεται οριακή βελτίωση κατά μία (1) θέση και η Ελλάδα βρίσκεται στην 40η θέση, έναντι της 41ης την προηγούμενη χρονιά.

Οι δείκτες που αποτελούν τα «δυνατά σημεία» για τη χώρα είναι, βάσει των επιδόσεων που αυτή σημειώνει στους επιμέρους δείκτες μεταξύ των 64 οικονομιών, οι ακόλουθοι:

· Ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης του κατά κεφαλή ΑΕΠ: 5η θέση.

· Τα έσοδα από τον Τουρισμό: 7η θέση.

· Ο αριθμός διαδικασιών για τη σύσταση μιας νεοφυούς επιχείρησης: 6η θέση

· Τα κίνητρα για επενδύσεις: 22η θέση

· Τα επίπεδα αμοιβών: 20η θέση

· Η Παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού: 28η θέση

·Η αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο (πρωτοβάθμια εκπαίδευση): 1η θέση

· Ο αριθμός αποφοίτων στο πεδίο της Πληροφορικής, Μηχανικών, Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ως ποσοστό του συνολικού αριθμού αποφοίτων: 18η θέση

Αντίθετα, οι δείκτες στους οποίους η χώρα εμφανίζει υστέρηση και αποτελούν «αδύνατα σημεία» για την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας είναι:

· Ο σχηματισμός ακαθάριστού πάγιου κεφαλαίου (ως % του ΑΕΠ): 63η θέση

· Το εμπορικό ισοζύγιο: 63η θέση

· Το συνολικό χρέος της Γενικής Κυβέρνησης: 56η θέση

· Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας: 56η θέση

· Η υποστήριξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος προς τις επιχειρήσεις: 58η θέση

· Το “brain-drain” ως παράγοντας που μειώνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων: 55η θέση

· Η ποσοστιαία επί τοις εκατό μεταβολή του πληθυσμού: 60η θέση.

· Η προστιθέμενη αξία δραστηριοτήτων μέτριας και υψηλής έντασης τεχνολογίας ως ποσοστό της συνολικής προστιθέμενης αξίας της μεταποίησης: 55η θέση.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα