"Δέκα χρόνια μετά τη Μεγάλη ύφεση: Η Ορθόδοξη απέναντι στην Ετερόδοξη Οικονομική"

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ EUROKINISSI

Αυτό είναι το θέμα του Συνεδρίου που διοργανώνει στις 6-9 Σεπτεμβρίου η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Πολιτικής Οικονομίας και το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου μαζί με τον ICOPEC.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Πολιτικής Οικονομίας (ΕΕΠΟ) και το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου συνδιοργανώνουν με τον ICOPEC (International Conference in Political Economy) το Διεθνές Συνέδριο «ICOPEC 2018». To συνέδριο θα διεξαχθεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στις 6-9 Σεπτεμβρίου. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν περίπου 80 πανεπιστημιακοί με αντίστοιχες εισηγήσεις. Φυσικά το συνέδριο είναι ανοικτό στο κοινό.

Το κεντρικό θέμα του συνεδρίου είναι «Δέκα χρόνια μετά τη Μεγάλη ύφεση: Η Ορθόδοξη απέναντι στην Ετεροδόξη Οικονομική». Η παγκόσμια κρίση του 2007-8 (η Μεγάλη Ύφεση) είναι η τέταρτη παγκόσμια κρίση του καπιταλιστικού συστήματος και οι συνέπειές της συνεχίζουν να κλυδωνίζουν την παγκόσμια οικονομία. Ταυτόχρονα η Μεγάλη Ύφεση ανέδειξε τις θεμελιακές αδυναμίες των Κυρίαρχων Οικονομικών (ιδιαίτερα της σύγχρονης Νέας Μακροοικονομικής Συναίνεσης που συνενώνει τον νεοφιλελευθερισμό με τον Νέο Κεϋνσιανισμό) τόσο στην πρόβλεψη όσο και στην αντιμετώπιση της. Το παράδοξο όμως είναι ότι ενώ συνήθως κάθε μεγάλη κρίση συνοδεύεται από την αλλαγή οικονομικού παραδείγματος (δηλαδή των επικρατούντων οικονομικών προσεγγίσεων), στην περίπτωση της Μεγάλης Ύφεσης δεν συμβαίνει κάτι παρόμοιο. Αντίθετα, η οικονομική Ορθοδοξία παραμένει στην πρωτοκαθεδρία και ιδιαίτερα στον ακαδημαϊκό χώρο γίνεται ακόμα πιο δογματική και λιγότερο ανεκτική σε οποιαδήποτε διαφωνία. Το κύριο θέμα του ICOPEC 2018 επιδιώκει να συζητήσει αυτό το αίνιγμα. Φυσικά, εκτός από το κεντρικό θέμα του συνεδρίου που αφορά την κατάσταση της σύγχρονης ετερόδοξης οικονομικής, το ICOPEC 2018 περιλαμβάνει εισηγήσεις σε όλα σχεδόν τα πεδία της Πολιτικής Οικονομίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΠΟ (https://poleconom.wordpress.com ) καθώς και στην ιστοσελίδα του συνεδρίου (http://www.icopec.org/icopec2018/ ). Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να απευθυνθεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΕΕΠΟ (politiceconomy@gmail.com ).

SHARE: