Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων: Το ποσό που αντλήσαμε

Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων: Το ποσό που αντλήσαμε

Το Δημόσιο άντλησε ποσό 1,625 δισ. ευρώ, μέσω δημοπρασίας τρίμηνων εντόκων γραμματίων

Το ποσό των 1,625 δισ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 1.250 εκατ. ευρώ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,75%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2,564 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,05 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των βασικών διαπραγματευτών αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014, στις 12 μμ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Πηγή: ΑΠΕ

SHARE: