Λουκέτο σε ακόμα μία ασφαλιστική

Λουκέτο σε ακόμα μία ασφαλιστική

Ακάλυπτοι μένουν 154.000 οδηγοί, καθώς ρολά κατέβασε ακόμα μία ασφαλιστική εταιρεία του κλάδου ζημιών, η Ευρωπαϊκή Πρόνοια. Πληθαίνουν οι φήμες στην αγορά και για άλλες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα

Η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος αποφάσισε την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας Ευρωπαϊκή Πρόνοια ΑΕΓΑ.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των ζηµιών στην Ελλάδα από το 1995 και κυρίως, στον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου και διέθετε, σύµφωνα µε πληροφορίες, χαρτοφυλάκιο 154.000 συµβολαίων αστικής ευθύνης αυτοκίνητων, αριθµός που αντιπροσωπεύει περίπου το 2% της συνολικής αγοράς.

Η αρµόδια υπηρεσία της Τράπεζας της Ελλάδος διενήργησε ελέγχους στα οικονοµικά της εταιρείας, η οποία από τον Φεβρουάριο του 2011 τελούσε υπό καθεστώς δέσµευσης του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων.

Στο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε, η εταιρεία δεν µπόρεσε να εξασφαλίσει τα αναγκαία κεφάλαια, µε αποτέλεσµα να µην εγκριθεί το σχέδιο ανασυγκρότησής της και να αποφασιστεί η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της.

Μετά την εξέλιξη αυτή οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων συµβολαίων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχηµάτων έχουν κάλυψη για 30 ηµέρες από το Επικουρικό Κεφάλαιο, ενώ µετά την παρέλευση του διαστήµατος αυτού οφείλουν να ασφαλιστούν σε κάποια άλλη ασφαλιστική εταιρεία.

Σε περίπτωση που προκαλέσουν ατύχηµα εντός του διαστήµατος των 30 ηµερών, ο παθών θα αποζηµιωθεί από το Επικουρικό Κεφάλαιο, ενώ το µέρος των ασφαλίστρων που έχει καταβληθεί για το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία ανάκλησης έως τη λήξη ισχύος του ασφαλιστηρίου επιστρέφεται στους ασφαλισµένους από τον εκκαθαριστή µετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της εταιρείας. Εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο.

Σε ό,τι αφορά ασφαλιστήρια των υπόλοιπων κλάδων ζηµιών σε 30 ηµέρες λύονται αυτοδικαίως, ενώ όσοι πελάτες έχουν απαιτήσεις από τους λοιπούς κλάδους ζηµιών και από τα καταβληθέντα – µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα – θα πρέπει να απευθύνονται στον εκκαθαριστή της εταιρείας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Αγορά
SHARE:

24Media Network