ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την αμφισβήτηση του τεκμαρτού εισοδήματος

Διαβάζεται σε 4'
ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την αμφισβήτηση του τεκμαρτού εισοδήματος
Φορολογικές δηλώσεις Getty Images/iStockphoto

Ήδη, 65 αυτοαπασχολούμενοι σε σύνολο 43.040 που έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης της τεκμαρτής φορολόγησης.

 

Σε λειτουργία βρίσκεται από σήμερα η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι μπορούν να αμφισβητήσουν τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος, από επιχειρηματική δραστηριότητα, καταθέτοντας σχετικό αίτημα, καθώς από χθες βρίσκεται σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ my Βusiness Support.

Μέσω της πλατφόρμας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση ζητώντας να φορολογηθούν επί των πραγματικών τους εισοδημάτων αμφισβητώντας είτε για αντικειμενικούς λόγους ή ζητώντας τη διενέργεια ελέγχου τον προσδιορισμό φόρου που τους έχει γίνει.

Προαπαιτούμενο, βέβαια, για την υποβολή της αίτησης αμφισβήτησης του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, είναι η οριστικοποίηση της υποβολής της φορολογικής δήλωσης και η πληρωμή του φόρου που θα προκύψει βάσει του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας.

Περιπτώσεις αμφισβήτησης για αντικειμενικούς λόγους

Στις περιπτώσεις, που ο φορολογούμενος/η έχει αντικειμενικούς λόγους να αμφισβητήσει την τεκμαρτή φορλόγηση, το αίτημα υποβάλλεται απευθείας στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Ειδικότερα, το αίτημα μπορεί να υποβληθεί μέχρι την κοινοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση εντολής ελέγχου φορολογίας εισοδήματος ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου.

Οι αντικειμενικοί λόγοι και τα κατά περίπτωση συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αδυναμία άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι οι ακόλουθοι:

-Στρατιωτική θητεία:Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης ή βεβαίωση της Μονάδας που υπηρετεί
-Φυλάκιση:Αποφυλακιστήριο από το κατάστημα κράτησης ή Πιστοποιητικό κράτησης
-Νοσηλεία: Βεβαίωση νοσηλείας
-Εγκυμοσύνη: Βεβαίωση κυοφορίας ΗΔΙΚΑ / δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική
-Ανατροφή τέκνου δώδεκα μήνες μετά:

• τον τοκετό

• ή την τεκνοθεσία

• ή την αναδοχή τέκνου

Αμφισβήτηση με διενέργεια ελέγχου

Οι φορολογούμενοι/ες  που επιδιώκουν να αποδείξουν ότι το πραγματικό τους εισόδημα είναι χαμηλότερο από το τεκμαρτό μέσω της διενέργειας ελέγχου, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα :

1.Ο φορολογούμενος/η με την υποβολή εμπροθέσμως της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορά συμπληρώνει τους κωδικούς 443-444 του εντύπου Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

2.Ο φορολογούμενος/η υποχρεούται το αργότερο εντός 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο αναφορικά με την περιουσιακή του κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του ιδίου, της/του συζύγου/ΜΣΣ και των προστατευόμενων μελών, τα οποία θα αξιολογηθούν κατά τον φορολογικό έλεγχο. Η συμπλήρωση και υποβολή του ως άνω ερωτηματολογίου πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμα που ενεργοποιηθηκε. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης και υποβολής του ερωτηματολογίου εντός της προθεσμίας των 60 ημερών χάνει το δικαίωμα να αμφισβητήσει το τεκμήριο.

3.Στο ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώνεται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ ο φορολογούμενος θα πρέπει να αποκαλύψει στην εφορία αναλυτικά στοιχεία για:

 • Τραπεζικούς λογαριασμούς (προσωπικούς ή επαγγελματικούς)

 • Επενδύσεις/συμμετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό

 • Αν μισθώνει τραπεζική θυρίδα

 • Επενδύσεις σε έργα τέχνης, τιμαλφή, συλλογές

 • Αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη

 • Διαθέσιμα μετρητά

 • Διαθέσιμα κρυπτονομίσματα

 • Αριθμό παροχής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης για κύρια, εξοχική και δευτερεύουσα κατοικία καθώς και δαπάνες και ρεύμα και νερό

 • Λογαριασμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

 • Χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες

 • Ασφάλιση αυτοκινήτων και δίτροχων

 • Ασφαλιστικό πρόγραμμα ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης, θανάτου κλπ

 • Ασφαλιστικά συμβόλαια κατοικιών

 • Δαπάνες σε σχολεία, φροντιστήρια, αθλοπαιδιές, διατροφή

 • Ταξίδια στο εσωτερικό και εξωτερικό

4.Κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσκομίσει οποιοδήποτε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο για τη διακρίβωση της ορθότητας και της ακρίβειας των αναφερόμενων στο ερωτηματολόγιο.

5.Εφόσον κατά την υποβολή της δήλωσης ο φορολογούμενος επιλέξει τη διενέργεια ελέγχου, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα για το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης να προσδιορίσει το εισόδημά του με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου και να επεκτείνει τον έλεγχο σε προγενέστερα φορολογικά έτη ή/και λοιπές φορολογίες ή άλλα φορολογικά αντικείμενα ιδίως σε περίπτωση που οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική του κατάσταση.

6.Μετά την υποβολή της δήλωσης με αίτημα ελέγχου η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει εντολή μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος στο οποίο αφορά η δήλωση. Ο έλεγχος διενεργείται εντός 12 μηνών από την κοινοποίηση της εντολής. Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και τυχόν επιπλέον ποσό φόρου βεβαιώνεται ή ο φόρος που έχει βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται, διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα