Επαναφορά στο Χρηματιστήριο για τα “Ιχθυοτροφεία Σελόντα”

default image

Διαβάστε γιατί προχώρησε σε αυτήν την απόφαση ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου

Την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ από σήμερα 10 Απριλίου 2012, αποφάσισε ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σωκράτης Λαζαρίδης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο  του Χρηματιστηρίου  η εταιρεία προέβη στη σύνταξη και επαναδημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2011 και πλέον εκλείπει ο λόγος θέσης των μετοχών της σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης.

Οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία κύρια αγορά.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα