Επανέκδοση 10ετούς ομολόγου σήμερα – Στόχος η άντληση 250 εκατ. ευρώ

Διαβάζεται σε 1'
Επανέκδοση 10ετούς ομολόγου σήμερα – Στόχος η άντληση 250 εκατ. ευρώ
money from European Union, different value, exchange conept, finance and saving

Ο ΟΔΔΗΧ στο πλαίσιο της προγραμματισμένης δημοπρασίας προχωρά σήμερα στην επανέκδοση 10ετούς ομολόγου, σταθερού επιτοκίου 3,375%, λήξης 15 Ιουνίου 2034, σε άυλη μορφή.

Στις αγορές βγαίνει σήμερα το ελληνικό Δημόσιο επιδιώκοντας να αντλήσει 250 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) στο πλαίσιο της προγραμματισμένης δημοπρασίας θα προχωρήσει στην επανέκδοση 10ετούς ομολόγου.

Η δημοπρασία θα αφορά στην επανέκδοση του ομολόγου σταθερού επιτοκίου 3,375%, λήξης 15 Ιουνίου 2034, σε άυλη μορφή, (ISIN GR0124040743.)

Σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 250 εκατ. ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 (Τ+5).

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα