Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Περισσότερες επιχειρήσεις στη β’ φάση. Αυτά είναι τα κριτήρια συμμετοχής

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Περισσότερες επιχειρήσεις στη β’ φάση. Αυτά είναι τα κριτήρια συμμετοχής

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Ανάρπαστο έγινε από τις επιχειρήσεις το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ για δάνεια με επιδότηση επιτοκίου από το Δημόσιο για δύο χρόνια, με αποτέλεσμα να εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι και οι τράπεζες να σταματήσουν να διαβιβάζουν άλλες αιτήσεις επιχειρήσεων στην Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Το πρόγραμμα για τα δάνεια επιδοτούμενου επιτοκίου είχε τεράστια ζήτηση, περίπου έξι φορές μεγαλύτερη από τα ποσά δανείων που μπορούσαν να χορηγηθούν. Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων, η διαδικασία υποβολής σταμάτησε μία φορά και άρχισε εκ νέου, αφού πρώτα αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του προγράμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλος αριθμός αιτήσεων «μένουν στα χέρια» των τραπεζών και δεν θα διαβιβαστούν στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, μετά την εξάντληση του προϋπολογισμού του προγράμματος.

Όπως δήλωσε σε συνέντευξη του ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας το ΤΕΠΙΧ ΙΙ «είχε δυσκολίες, αλλά είχε και μεγάλη ζήτηση 8 – 9 δισ. ευρώ, με διαθέσιμους πόρους 1,4 δισ. ευρώ. Παρά τη μεγάλη πίεση εξαιτίας της μεγάλης ζήτησης καταφέραμε και εγκρίθηκαν 800 εκατ. στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ σε 20 ημέρες». Μάλιστα, ο κ. Σταϊκούρας έκανε συστάσεις στις τράπεζες να επιταχύνουν το βηματισμό τους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «ο βηματισμός του τραπεζικού συστήματος πρέπει να συμβαδίσει με αυτόν της κυβέρνησης. Υπάρχει δέσμευση του τραπεζικού συστήματος και το παρακολουθούμε συστηματικά για καθαρή πιστωτική επέκταση 15 – 16 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος της χρονιάς».

Περισσότερες επιχειρήσεις στην επιστρεπτέα προκαταβολή

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση προχώρησε και σε δεύτερη φάση του προγράμματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής το οποίο θα αφορά μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων, αφού θα ενσωματώνονται πλέον στοιχεία μείωσης τζίρου και Απριλίου και Μαΐου. Παράλληλα θα διευρυνθεί και η περίμετρος των επιχειρήσεων που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο σχήμα στήριξης, ώστε να συμπεριληφθούν και επιχειρήσεις που δεν είχαν μπει στην πρώτη φάση.

Η δεύτερη φάση (συνολικού ύψους 1,4 δισ. ευρώ) τέθηκε σε εφαρμογή μέχρι τις 22 Ιουνίου ενώ τα ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους μέχρι αρχές Ιουλίου. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, θα μπορούν να συμμετάσχουν και οι εταιρείες που έλαβαν δάνειο κατά τον πρώτο γύρο της επιστρεπτέας προκαταβολής, με την προϋπόθεση ότι και τα νέα στοιχεία που θα προκύπτουν για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο θα επιβεβαιώνουν τη μείωση του τζίρου τους. Ωστόσο, από το ποσό που θα προκύπτει ότι δικαιούνται, θα αφαιρείται το ποσό που έχουν ήδη λάβει.

Σημειώνεται ότι στην πρώτη φάση εντάχθηκαν 51.500 επιχειρήσεις, στις οποίες πιστώθηκαν ποσά συνολικού ύψους 580 εκατ. ευρώ, δηλαδή –κατά μέσον όρο– περίπου 11.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Από αυτές, 7.437 επιχειρήσεις δεν έχουν εργαζομένους, 29.664 επιχειρήσεις έχουν από 1 έως 5 εργαζομένους και 11.211 επιχειρήσεις διαθέτουν από 6 έως 20 εργαζομένους.

Δηλαδή, το 58% των συνόλου των επιχειρήσεων που έλαβαν το κρατικό δάνειο διαθέτει από 1 έως 5 εργαζομένους και το 94% μέχρι 20 εργαζομένους.

Υπενθυμίζεται ότι το κρατικό δάνειο παρέχει περίοδο χάριτος μέχρι το τέλος του 2021 και στη συνέχεια 40 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με πολύ χαμηλό επιτόκιο (κάτω του 1%). Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι είναι είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου.

Ποιοι θα διεκδικήσουν το 1,4 δισ. της νέας «επιστρεπτέας προκαταβολής»

Η επιστρεπτέα προκαταβολή συνιστά επί της ουσίας μια άμεση ένεση ρευστότητας με κρατική υπογραφή, υπό μορφή χαμηλότοκου δανείου επιστρεπτέου συνολικά ή εν μέρει, σε ορίζοντα πενταετίας, με περίοδο χάριτος ενός έτους.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν:

α) οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και

β) οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως και με εξαίρεση τις ακόλουθες:

1. ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανέναν εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιουνίου 2020, οι οποίες δεν διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή,

2. επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιουνίου 2020,

3. επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

Για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις για την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και τη χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων προς πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω του κορωνοϊού Covid-19.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν επίσης επιχειρήσεις οι οποίες είτε δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά την έννοια του Κανονισμού 651/2014 (ΕΕ L 187/26-6-2014) και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είτε πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24-12-2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» τα παρακάτω στοιχεία:

Α. Για τους μήνες Ιανουάριο έως και Μάιο 2020.

α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα.

β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν: τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα, το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019, το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης. Επιπροσθέτως, προσυμπληρώνονται τα στοιχεία τα οποία διαθέτει η ΑΑΔΕ βάσει των δηλώσεων (ΦΠΑ ή Εισοδήματος) των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά την οριστικοποίησή τους.

Β. Για τους μήνες Ιούνιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, από την τρίτη (3η) μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα.

Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.

Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία αυτής ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ενδεικτικά, αυτά μπορεί να είναι συγκριτικά στοιχεία εσόδων και δαπανών προηγούμενων περιόδων, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων.

Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ και η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης και υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης. Επιπροσθέτως, ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet, η συντακτική εγκυρότητά του, καθώς και η επαλήθευσή του από το αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών.

Ανοίγει η βεντάλια για την επιστρεπτέα προκαταβολή

Μπορούν πλέον να μετέχουν εταιρείες κάθε νομικής μορφής, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους, εφόσον διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή. Στη λίστα, ταξί, πωλητές λαϊκών αγορών ακόμα και περίπτερα.

Την περίμετρο των δικαιούχων της επιστρεπτέας προκαταβολής ανοίγει ακόμα περισσότερο το υπουργείο Οικονομικών δίνοντας τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να λάβουν χαμηλότοκο κρατικό δάνειο πολύ μικρές επιχειρήσεις ακόμη και αν ήταν προβληματικές στο τέλος του 2019. Παράλληλα παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου ενώ μέχρι στιγμής περισσότερες από 102.000 επιχειρήσεις έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Σημειώνεται ότι στον δεύτερο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής μπορούν να συμμετάσχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους, εφόσον διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή όπως παντοπωλεία, καταστήματα ψιλικών, περίπτερα, είδη δώρων, φαρμακεία, αρτοποιεία, ανθοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, καταστημάτα ένδυσης και υπόδησης, κομμωτηρία, και κάθε κατάστημα λιανικής που διαθέτει ταμειακή μηχανή. Επίσης, μπορούν να συμμετάσχουν οι πωλητές λαϊκών αγορών, όσοι εκμεταλλεύονται ταξί, καθώς και οι μικρές ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζομένους στους χώρους της εστίασης, του καφέ, της παροχής ποτών, σε καντίνες κτλ.

Ειδικότερα με σχετική απόφαση τροποποίησης της ΚΥΑ ΓΔΟΥ131/13.6.2020 για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 2 – Α΄ φάση (εκδήλωση ενδιαφέροντος), που υπεγράφη σήμερα από τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων: α) παρατείνεται η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι την Παρασκευή 26/6/2020 και β) τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 1 αναφορικά με τη δυνατότητα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος με βάση το Προσωρινό Πλαίσιο, δεδομένου ότι αναμένεται να εγκριθεί η τρίτη τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου από την Ε.Ε., επιτρέποντας την ένταξη σε αυτό μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ακόμα και αν ήταν προβληματικές κατά την 31η/12/2019.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα