"Καπνός" τα κέρδη των επιχειρήσεων την περίοδο 2009-2014

"Καπνός" τα κέρδη των επιχειρήσεων την περίοδο 2009-2014

Απώλεια κερδών ύψους 5,3 δισ. ευρώ για σχεδόν 5.000 επιχειρήσεις στην εξαετία 2009-2014.Μείωση εταιρικών κερδών σε ποσοστό 86% διαπιστώνεται έρευνα της Grant Thorton

Σημαντική απώλεια πωλήσεων και κερδοφορίας παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με έρευνα της Grant Thorton, ενώ μια στις επτά επιχειρήσεις παρουσιάζει δανεισμό υψηλότερο από τον κύκλο εργασιών της.

Επιπλέον, περισσότερες από μία στις τέσσερις επιχειρήσεις δεν καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους με τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού τους.

Σύμφωνα με την κλαδική ανάλυση της Grand Thorton προβλέπεται περαιτέρω υποχώρηση πωλήσεων στις ελληνικές επιχειρήσεις της τάξεως του 3,1% κατά την τρέχουσα χρήση. Η ανάλυση θα παρουσιαστεί αύριο Τρίτη στο ετήσιο συνέδριό της Grant Thornton, στο πλαίσιο του Global Annual Conference της Grant Thornton International Ltd, που για πρώτη φορά θα γίνει, φέτος στην Ελλάδα. Βασικός συντελεστής της μείωσης αυτής αποτελεί ο τομέας δραστηριότητας της Επεξεργασίας και Εμπορίας Πετρελαιοειδών.

Ωστόσο, αν εξαιρεθεί ο συγκεκριμένος κλάδος, όπως αναφέρεται στην ανάλυση που έγινε σε δείγμα 4.997 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 88 κλάδους της Ελληνικής οικονομίας, υπάρχουν τομείς που αναμένεται να παρουσιάσουν άνοδο, δημιουργώντας τάσεις ανάπτυξης για το τρέχον έτος με αποτέλεσμα να καταγραφεί έστω και οριακή αύξηση της τάξεως του 1%.

Ειδικότερα, τη φετινή χρονιά σημαντική μείωση 17% εκτιμάται ότι θα εμφανίσει ο τομέας της Επεξεργασίας και Εμπορίας Πετρελαιοειδών, ενώ αντίθετα αύξηση 1,3% αναμένεται να παρουσιάσουν οι τομείς των Καταναλωτικών Προϊόντων και του Τουρισμού, Ψυχαγωγίας και Ενημέρωσης κατά 5,82%. Ωστόσο και εφέτος οι μισοί περίπου κλάδοι συνεχίζουν να καταγράφουν απώλειες ή να κινούνται οριακά.

Κατά την περίοδο 2009-2014 η συνολική κερδοφορία 4.997 επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 86% ή 5,3 δισ. ευρώ. Επίσης από την ανάλυση γίνεται εμφανές πως η συρρίκνωση της δραστηριότητας και αποδοτικότητας των επιχειρήσεων έχει πολλαπλασιαστικά αρνητικά αποτελέσματα στη φοροδοτική τους ικανότητα.

Συγκεκριμένα, ενώ η λειτουργική κερδοφορία των επιχειρήσεων έχει μειωθεί στο διάστημα 2009-2014 κατά 32%, ο φόρος εισοδήματος μειώθηκε κατά 60%.

Αναλυτικότερα, με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει ότι:

1. Η συνολική λειτουργική κερδοφορία του δείγματος εμφανίζεται μειωμένη κατά 32% (€4,8δισ.) από το 2009 στο 2014.

2. Η συρρίκνωση της λειτουργικής κερδοφορίας των εταιρειών συμπίεσε σχεδόν κατά 30% το σχετικό περιθώριο.

3. Η έλλειψη ρευστότητας παραμένει το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η αγορά και καλούνται να λύσουν οι επιχειρήσεις.

4. Οι μισές επιχειρήσεις έχουν δει την κερδοφορία τους να μειώνεται την εξεταζόμενη περίοδο.

5. Οι επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους είναι πιο προσαρμοστικές στις νέες συνθήκες.

6. Η συνολική κερδοφορία προ φόρων των επιχειρήσεων του δείγματος εμφανίζεται μειωμένη κατά 86% (5,3 δισ. ευρώ). Κύρια συνέπεια της μείωσης της κερδοφορίας, αποτέλεσε η μείωση κατά 60% του φόρου εισοδήματος που επιβάρυνε τις επιχειρήσεις στην εξεταζόμενη περίοδο.

7. Μια στις εφτά επιχειρήσεις κατά μέσο όρο έχει δανεισμό υψηλότερο από τον κύκλο εργασιών της. Η σχετική εικόνα είναι εντονότερη όσο μειώνεται το μέγεθος των επιχειρήσεων.

8. Η αποπληρωμή του δανεισμού για αρκετούς κλάδους είναι σχεδόν αδύνατη υπό τις παρούσες συνθήκες με τον δανεισμό τους να έχει διαμορφωθεί σε επίπεδα δραστηριότητας που δεν προβλέπεται να ανακτηθεί στο άμεσο μέλλον.

9. Οι μισές επιχειρήσεις παρουσιάζουν μείωση της καθαρής περιουσίας τους.

SHARE:

24Media Network