Έρευνα: Κατά 2,9% αναμένεται να μειωθεί το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το 2014

Έρευνα: Κατά 2,9% αναμένεται να μειωθεί το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το 2014

Ανησυχητικά τα συμπεράσματα της έκθεσης της ΕΥ Eurozone Forecast (EEF) Winter 2013 για το χρέος της Ελλάδας. Οι πληρωμές τόκων θα αποτελέσουν σημαντικό εμπόδιο για την ανάκαμψη

Ο πρώτος χρόνος θετικής ανάπτυξης, μετά το 2011 αναμένεται να είναι το 2014 για τις χώρες της Ευρωζώνης, ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης των εξαγωγών και της χαλάρωσης των μέτρων λιτότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση της ΕΥ Eurozone Forecast (EEF) Winter 2013 η ανάπτυξη θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα για το ορατό μέλλον.

Η έκθεση προβλέπει συρρίκνωση του ΑΕΠ 0,5% εφέτος, ακολουθούμενη από αύξηση 0,9% το 2014. Η ανάκαμψη της Ευρωζώνης θα παραμείνει αδύναμη μεταξύ 2015 και 2017 και θα φθάσει στο 1,6% ετησίως. Ωστόσο, παρά τις αδύναμες προοπτικές για την περιοχή, η ένταξη στην ευρωζώνη παραμένει μια ελκυστική προοπτική για ορισμένες οικονομίες της ανατολικής Ευρώπης. Η Λετονία θα γίνει το 18ο μέλος της ευρωζώνης από την 1η Ιανουαρίου του ενώ αναμένεται ότι η Λιθουανία θα ακολουθήσει το 2015.

Όσον αφορά στην ανεργία, η αύξησή της ήταν το μείζον πρόβλημα που απασχολούσε όλα τα κράτη της Ευρωζώνης καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης. Ωστόσο, τα πιο πρόσφατα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά, καθώς σε επίπεδο Ευρωζώνης το ποσοστό της ανεργίας παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013, ενώ οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, όπως η Ελλάδα και η Ισπανία, αναφέρουν πολύ μικρότερες αυξήσεις.

Σημειώνεται ότι η έκθεση επιβεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη φύση του προβλήματος της ανεργίας στην Ισπανία και την Ελλάδα, όπου η ανεργία αναμένεται να παραμείνει πάνω από 25%, ακόμη και μέχρι το 2017.

Εξαγωγές και επενδύσεις κινητήρια δύναμη της ανάκαμψης για την Ελλάδα

Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, στην αντιμετώπιση των αδυναμιών της οικονομίας, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου του 2013 όσον αφορά στο ΑΕΠ της χώρας. Ωστόσο, απομένει ακόμη πολλή δουλειά, ενώ η ύφεση στην εγχώρια ζήτηση θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της ελληνικής παραγωγής το 2014.

Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αναμένεται να μειωθεί κατά 2,9% το 2014 καθώς η υψηλή ανεργία και το πλεονάζον παραγωγικό δυναμικό εξακολουθούν να ασκούν πίεση στους μισθούς, ενώ περαιτέρω μέτρα λιτότητας οδηγούν σε αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης. Τα πραγματικά εισοδήματα θα αυξηθούν κατά λιγότερο από 1% ετησίως το διάστημα 2015-2017, προκαλώντας μια εξαιρετικά περιορισμένη αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Μετά από μια αναμενόμενη μείωση του ΑΕΠ κατά περίπου 4% το 2013, προβλέπεται περαιτέρω συρρίκνωση κατά 0,7% το 2014. Από το 2015, η τόνωση της εξωτερικής ζήτησης θα βοηθήσει την Ελλάδα να επιτύχει ξανά θετικό ρυθμό ανάπτυξης, στηρίζοντας τη σταδιακή διαρθρωτική μετάβαση, κατά την οποία, οι εξαγωγές και οι επιχειρηματικές επενδύσεις θα αποτελέσουν μεσοπρόθεσμα την κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης.

Καθώς οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η μείωση του κόστους εργασίας έχουν οδηγήσει σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εξαγωγών, η αύξηση της εξωτερικής ζήτησης θα αποτελέσει τον καταλύτη για την ανάκαμψη. Προβλέπεται ότι ο όγκος των εξαγωγών θα αυξηθεί κατά περίπου 4% ετησίως μεταξύ 2015 και 2017.

Οι πάγιες επενδύσεις έχει μειωθεί κατά 65% σε πραγματικούς όρους από την αρχή της κρίσης, ωστόσο μια αύξηση των παραγγελιών για εξαγωγές θα οδηγήσει σε ανάκαμψη των επιχειρηματικών επενδύσεων, με τη βοήθεια ενός ισχυρού χρηματοοικονομικού τομέα, ο οποίος θα προκύψει μετά την ανακεφαλαιοποίηση και την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος.

Σύμφωνα με την έκθεση, η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται να επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού το 2013. Ωστόσο, καθώς το βάρος του χρέους πλησιάζει το 170% του ΑΕΠ, οι πληρωμές τόκων θα αποτελέσουν σημαντική τροχοπέδη για την ανάκαμψη, εκτός αν η Ελλάδα μπορέσει να διαπραγματευτεί ένα επιπλέον πακέτο ελάφρυνσης του χρέους με τους απρόθυμους ευρωπαίους εταίρους της. Στο μεταξύ, οι αποπληθωριστικές πιέσεις βραχυπρόθεσμα ενδέχεται να εκτροχιάσουν περαιτέρω τις προσπάθειες της κυβέρνησης να επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους.

SHARE:

24Media Network