Μειώνεται το επίδομα τοκετού

Μειώνεται το επίδομα τοκετού

Μέχρι και το μισό μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές στις γυναίκες οι οποίες είναι ασφαλισμένες το δωδεκάμηνο μετά το μήνα του τοκετού.

Κατά 50% μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές σε όσες γυναίκες είναι ασφαλισμένες το δωδεκάμηνο που ακολουθεί τον μήνα του τοκετού, έπειτα από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας:

* Στην περίπτωση που το τέκνο αποβιώσει αμέσως μετά τη γέννησή του, η μητέρα δεν έχει δικαίωμα καταβολής μειωμένων κατά 50% εισφορών του κλάδου κύριας σύνταξης, αλλά οφείλει να καταβάλει ολόκληρο το ποσό των αναλογουσών εισφορών της για το δωδεκάμηνο που ακολουθεί τον μήνα τοκετού.

* Στην περίπτωση που το τέκνο αποβιώσει μερικούς μήνες μετά τον τοκετό, πάντα μέσα στο δωδεκάμηνο που ακολουθεί, τότε διακόπτεται η εφαρμογή της ευεργετικής διάταξης του άρθρου 141 παρ. 2 του ν. 3655/2008 για το εναπομείναν του δωδεκαμήνου χρονικό διάστημα.

* Η διάταξη του άρθρου 141 παρ. 2 του ν. 3655/2008 έχει εφαρμογή και στην περίπτωση της θετής μητέρας κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα των δώδεκα μηνών που ακολουθούν τον τοκετό, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτή απέκτησε παιδί, δηλαδή είτε μέσω υιοθεσίας είτε μέσω παρένθετης μητρότητας, υπό την προϋπόθεση ότι η φυσική μητέρα δεν έχει κάνει χρήση του ευεργετήματος και

* Ο πατέρας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να κάνει χρήση του υπό της διάταξης του άρθρου 141 παρ. 2 του ν. 3655/2008 προβλεπόμενου ευεργετήματος.

SHARE:

24Media Network